Mandag 5.2 

Forhåndspåmelding til Appell-seminar (30 min) og Parallell-seminar (40 min) og til delt lunsjtid 11:30 eller 12:30

Kartlegging  – kan endres etter å ha ført appeller og speedforedrag

11:40 Appell 4×1 min i Plenum PÅMELDING S1

 1. Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet ved Gitte N. Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen Statped
 2. Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst – BookBites Lasse Nyrup BS undervisning
 3. KS Ung – læringspill i demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen Kommunenes Sentralforbund
 4. Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
 5. Lunsj

12:30 Parallell-seminar – 40 min PÅMELDING S2

 1. Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon og Microsoft
 2. Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen Charlottenlund ungdomsskole for Aschehoug
 3. Kreativ og leken læring Vibeke Omberg, Sandbakken skole, Sarpsborg CREAZA
 4. Elevene undersøker og eksperimenterer – koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen MV-Nordic
 5. Lunsj

15:20 Parallell-seminar – 40 min PÅMELDING S3

 1. Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge
 2. Aktiv læring på digitale flater – digitale lærebøker fra alle forlag Hilde Hagen Brettboka
 3. Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
 4. SMART Board med iQ er ikke “bare” en SMART Board – Erlend Mebust Interactive Norways.

16:10 Appell-seminar – 30 min PÅMELDING S4

 1. Hvordan og hvorfor deler vi lærere med hverandre? ved Ellen Romstad
 2. Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
 3. Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
 4. Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen. Kommuneforlaget

Tirsdag 6.2

11:40 Appell-seminar – 30 min

 1. Dine elever lager prøven og multimodale presentasjoner (Forms og Sway) ved Stine Brynildsen Kreasjon og Microsoft
 2. Lesing i et sosialt samspill – bli Lesemester ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
 3. Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
 4. Hjelp til å lese, skrive og forstå – “LINGIT” den usynlige læreren
 5. Lunsj

12:30 Parallell-seminar – 40 min

 1. Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Fredrik Pharo og Kjetil Ødegårdstuen Cappelen Damm
 2. Minecraft som læringsmetode i skolen – Kristoffer Thomsen Microsoft
 3. Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder – Andrew Rhodes, National Education Manager, Atea
 4. Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk. Anne Koch Fagbokforlaget
 5. Lunsj