Utstillere som har stand

 1. 3DL Learning
 2. Aschehoug Forlag
 3. Aski Raski 
 4. Bokbasen 
 5. Brettboka
 6. BS Undervisning 
 7. Campus Inkrement
 8. Cappelen Damm
 9. Creaza 
 10. Dragonbox
 11. Eplehuset 
 12. Fagbokforlaget
 13. GAN Aschehoug
 14. Gyldendal
 15. Hypatia Learning
 16. Interactive Norway
 17. KF
 18. Kikora
 19. LearnLab
 20. Lin Education 
 21. Lingit 
 22. Microsoft Norge
 23. Scandec
 24. Skolon
 25. Techstep Norway
 26. Vitec MV
 27. Wizkids 
 28. Zokrates by Enable

bs_undervisning

BS Undervisning er Norges største leverandør av trykte og digitale læremidler.

Våre kunder er norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi våre kunder god og oversiktlig informasjon over hva som er tilgjengelig på læremiddelmarkedet, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av trykte og digitale læremidler beregnet på skole og utdanning, fra alle norske forlag og andre leverandører.

statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. 

Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. Vi utvikler læremidler for deg som ønsker strukturerte opplegg, samtidig som du kan favorittmerke og sette sammen egne læringsløp. 

Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har å by på, samlet på ett sted. 

Læremidlene våre gir rom for refleksjon, og de inspirerer elevene til å utforske videre selv. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring.

Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger.  Med læreren. For eleven. 

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdragsutgivelser.

Forlagshuset har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Volda, Trondheim, Stavanger, Gdansk og Dehli, og over 30 bokhandlere rundt om i Norges land. Forlagshuset har sentrallager både i Bergen og Oslo.

Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring.

Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Bli med og oppdag fremtidens matematikklæreverk – fra 1. trinn til vgs 
Kan det være bra å regne feil? Kan engasjert diskusjon bli en naturlig del av matematikktimen? Kan vi frigjøre tiden i klasserommet til problemløsing? På seminaret vil vi vise deg hvordan du kan legge til rette for dybdelæring i matematikk med vårt digitale læreverk, Campus Matte. Vi fokuserer på refleksjon og matematisk diskusjon fremfor pugging. Her får du med deg konkrete verktøy du selv skal få prøve, og som du kan ta i bruk ved din egen skole med det samme.

Hypatia Learning tilbyr tjenester som gir utdanningsinstitusjonene eierskap og kontroll over alle data elevene produserer i skolesammenheng slik at denne informasjonen brukes for å skape verdi for læringen.
En av tjenestene vi tilbyr er A til Å. Dette er en nettbasert løsning med FEIDE-pålogging som øker bevisstheten hos elevene, om egen faglig progresjon og eget bidrag til læringsmiljøet i klassen ved å jevnlig reflektere over det.

Gyldendals innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Tavle, Smartbok, og Smart Time.

Nå bygger vi, i tett samspill med våre brukere, Skolestudio. Her får du alle digitale læremidler på ett sted, for raskere og enklere planlegging av undervisningen og bedre samhandling mellom deg og dine elever. Sammen jobber vi for bedre læring! www.gyldendal.no  www.salaby.no  www.skolestudio.no

Bilderesultat for lingit

 

Vi i Lingit har begynt å se helt annerledes på reduserte lese- og skriveferdigheter. Nå ser vi på dette som en styrke! Dyslektikere er nemlig skikkelig gode på å skrive feil, og i tilfeller hvor denne styrken kombineres med systematiske arbeidsmåter, opplever vi i enda større grad å høre om foreldre, lærere og ikke minst elever fortelle om resultater vi knapt trodde var mulig og som gjør at elevene i mye større grad får vist hva de kan.

 

Nye læreplaner betyr ikke at prinsippet om de grunnleggende ferdighetene forsvinner. Fagfornyelsens overordnede del understreker fortsatt at «de grunnleggende ferdighetene hører hjemme i alle fag» (udir.no). Som lærere og pedagoger, vet vi i KF at ikke alltid skolehverdagen gjør det enkelt å trene disse ferdighetene.

Derfor ønsker vi å vise deg tre helt nye, pedagogisk forankrede verktøy som gir deg det du trenger for at elevene dine både leser, skriver og regner, uansett hvilket fag som står på agendaen. Lenke til nettside: kf.no/

Scandec er en ledende distributør innen lyd- og bilde, og vi er en markedsledende aktør innen interaktive skjermer til utdanning i Norge. I Scandec er vi produktspesialiser, systemdesignere, pedagoger, ingeniører og teknikere som jobber sammen for å tilby det beste, og vi bistår våre samarbeidspartnere med alt fra små løsninger til komplekse systemer.

«I LearnLab kan du skape interaktive undervisningsopplegg som engasjerer, aktiviserer og inkluderer elevene. LearnLab er et læringsverktøy som er designet for å stille åpne spørsmål der vi samarbeider om å reflektere og diskutere for å skape ny kunnskap. I verktøyet finner du nå over 250 kvalitetssikrede undervisningsopplegg tagget mot mål og begreper i fagfornyelsen for grunnskole og VGS. FEIDE-pålogging gir deg også tilgang til vurderingsdata og nettverk for deling av undervisningsopplegg med kollegaer.

LearnLab er et norsk selskap som holder til i Oslo. Siden lanseringen i 2018 har LearnLab fått over 300 000 brukere og over 200 skoler har kjøpt lisens. Du kan prøve ut verktøyet og noen av ressursene våre ved å lage deg en gratis bruker på learnlab.net

GAN Aschehoug er et undervisningsforlag som tilbyr bøker, apper og materiell for barnehage, grunnskole og SFO/Aktivitetsskolen. Vi utvikler nyttig og praksisnært undervisningsmateriell av høy kvalitet, hvor hovedfokuset er funksjonalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet. Forlaget søker alternative tilnærmingsmåter til læring og utvikling hos alle. Vi ønsker å være best på å utvikle læremidler som fremmer helhetlig utvikling! Besøk oss for å lære mer om Skriv og les, Bokbussen, Språkkista, og Micro:bit!

 

Creaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess. 

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.  www.creaza.no

Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge – og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Bokbasen utvikler Digitalelev, som er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, kan administrere tilganger og tildele lisenser til elevene og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler. Bokbasen tilbyr også Bokbasen Bibliotek, en plattform for e-bøker og lydbøker som er gratis for bibliotek og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket

Interactive Norway er landets ledende kompetansesenter innen interaktiv teknologi og norsk distributør av merkene SMART, Prowise og Nureva. Vårt utdanningsteam består av dyktige IKT-pedagoger og rådgivere med spisskompetanse innen interaktive flater og skybasert programvare. Sammen med vårt landsdekkende forhandlerapparat tilbyr vi interaktive skjermløsninger som engasjerer elevene og som gjør det enklere for pedagoger å undervise på en digital plattform. Samhandling med elevenes mobile enheter (iPad, Chromebook, pc, mobil) er en sentral del av alle våre løsninger.

 Med å bruke Aski Raski sitt rike innhold og oppgavetyper som hør, finn, skriv og les, vil man gjøre den tekniske lesetreningen både effektiv og motiverende. På seminaret vil vi fortelle om teorien bak programmet og vise hvordan bl.a. kartleggingen og tiltak kan brukes ifm tidlig innsats og til å tilpasse opplæringen for hver enkelt elev. https://askiraski.no/

Vitecer et Skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte, egne talesynteser og læringsprogram knyttet opp mot lesing og skriving. 

IntoWords finnes i ulike versjoner for Google Chrome, Office 365,iPad, Androide brett og Mac. Versjonene kan litt ulike ting som f.eks:
• gi lese- og skrivestøtte på ulike språk
• skanne
• oppslag i ordbøker

Kom innom standen og prøv koding med LEGO Education WeDo 2.0 eller Mindstorms EV 3. Vitec  er skandinavisk distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på mange norske skoler.Det er produkter for naturfag, matematikk og språk for hele skoleløpet.  Elevene kan kode konkrete roboter de tar på!

FILMER FRA UTSTILLERE

Kom å få oversikt over de nye læremidlene og ta riktige valgene for egen skole.

Kom å få oversikt over de nye læremidlene og ta riktige valgene for egen skole.Hvilke læremidler passer best ved din skole? . Bl.a. Cereza kommer med et nytt heldigitalt, heldekkende og tverrfaglig læremiddel i samfunnsfag for ungdomstrinn og VGS

Publisert av digitalkompetanse.no Tirsdag 26. november 2019