TV 2 Skole - Elevkanalen

Elevkanalen er en nyskapende læremiddelportal med nettbaserte nyheter og aktuelle læremidler for grunnskole, videregående og voksenopplæring. Med daglige nyheter og aktualitet som inngang til fagstoffet vil undervisningen alltid oppleves relevant og oppdatert. Vi skaper rom for variert undervisning med et stort utvalg filmer, quizer, e-bøker, læringsstier, Kahooter, spill og oppgaver tilpasset LK20. Vi mener at elevenes læringsengasjement øker når de forstår hvorfor læringen angår dem, derfor inviterer vi verden inn i klasserommet slik at elevene kan se sammenheng mellom innholdet i læreplanen og samfunnet de lever i. Elevkanalen er tilrettelagt for alle elever på flere nivå og med ulike funksjonsstøtter. Med innhold fra TV 2 Skole og 40 andre organisasjoner og mediehus møter eleven flere kilder.