Showbie

Elevinvolvering i hybridklasserommet

Essensen i LK20 er å hjelpe elevene til å finne det interessante i det obligatoriske. Med dette i bakhodet utforsker vi hvordan man kan legge til rette for tidlig elevinvolvering i hybridklasserommet med Showbie og Socrative.