Pickatale

Pickatale
Skole tilbyr gratis tilgang til et
 godt sammensatt basis-bibliotek som har fokus på
å skape leseglede. Velkommen til vårt leseunivers med Pickatale L
ese- og lytte app

I Paralellseminaret forteller vi om vårt basis-produkt, premium-produkt og nye bøker på Ukrainsk.