Learnlabs verktøykasse for engasjerende læring

Learnlab er basert på progressiv pedagogisk tenkning og forskning, og er laget spesielt for å møte behovet for fremtidens kompetanse. Ved å tilrettelegge for dybdelæring og oppdagelsen av nye begreper kan man ruste de som skal lære til å forandre verden til det bedre. Ved gradvis utvikling av kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger forbedres elevenes evne til å takle endringene i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet.

Læring skjer i samspill med andre, og derfor er kollektiv læring Learnlabs hovedfokus. Verktøyene i Learnlab er designet for samarbeid, problemløsning og å tenke utenfor boksen. Gjennom å jobbe i grupper og skape sammen, kan elevene utvikle og styrke sine sosiale ferdigheter og samarbeidsevne.

På seminaret vil du få oversikt over Learnlabs digitale verktøy for elevproduksjon og samarbeid. Du vil lære om hvordan du kan benytte multimodale historier og tankekart i undervisningen ved bruk av Storylab og Idealab. Vi viser deg hvordan du kan finne læringsinnhold til LK20 i Learnlab-biblioteket. Du får også demonstrert hvordan du kan benytte Mylab til å gi elevene oppgaver, følge dem opp og gjennomføre formativ vurdering. Vi viser også hvordan elevenes egenvurdering kan gjennomføres i Mylab.I tillegg presenterer vi vårt nye verktøy Medialab.