Learnlabs verktøykasse for engasjerende læring

Dag 1: Hvordan involvere elevene i vurderingen av eget arbeid på en måte som bidrar til lærelyst?

Learnlab jobber aktivt for at det skal brukes færre summative prøver, og flere oppgaver der elevene oppfordres til å jobbe sammen, være kreative og aktive. Vi fokuserer på kreativ læring og underveisvurdering ved bruk av Learnlab, og gir eksempler på hvordan elevstemmen kan fremmes i arbeidet med vurdering.

Dag 2: Hvordan engasjere flere elever i undervisningen?

Bli med på en introduksjon til Learnlab sine verktøy, med fokus på å fremme elevstemmen. Vi viser eksempler på hvordan man kan jobbe med kollektiv læring, refleksjon og elevaktivitet. Det vil bli gitt innblikk i Learnlabs fem læringsverktøy. Sammen utgjør disse ett system, hvor de snakker på tvers av hverandre. Med andre ord, finner man mye av funksjonaliteten man trenger i en læringssituasjon på ett sted (med én pålogging).