KF presenterer: Skolerom og Skrible

Å kunne lese, skrive og regne er ferdigheter som gjør oss i stand til å delta i samfunnet med like forutsetninger. Våre nyskapende læringsverktøy bidrar med mestring og glede i arbeidet med disse ferdighetene. I vårt seminar vil vi fortelle deg om våre pedagogiske verdier og gi deg konkrete tips til hvordan du kan jobbe med lesing og skriving gjennom våre verktøy. 

Skolerom – Lesing med hensikt!

Skolerom ønsker at alle elever skal oppleve leseglede gjennom motivasjon og mestring! Vi vil inkludere alle elever i lesingen og har derfor et enormt bibliotek med tilpassede og svært visuelle tekster til alle fag. Elevene kan lese samme tekst – på sitt eget nivå – uavhengig av leseferdighet, og alle sitter igjen med samme arbeids- og diskusjonsgrunnlag! Biblioteket finner du her: www.skolerom.no/undervisning/. Her kan du garantert finne noe du kan bruke allerede i morgen! I tillegg har vi et verktøy for bygging av oppgaver og fleksible læringsstier i Lærerrommet. I løpet av de neste to årene vil vi jobbe med å fylle også Lærerrommet med innhold som dekker kompetansemålene i de aller fleste fag. Vi gleder oss til å vise dere mer!

Skrible – Mer enn et retteprogram

Vi introduserer et nytt pedagogisk skriveverktøy for 5.trinn og oppover, et skriveverktøy som er mer enn et retteprogram. Når eleven skriver, sjekker Skrible teksten og veileder eleven basert på det skrivefokuset du som lærer har valgt. Eleven er alltid aktiv og må gjøre endringene selv. Vi håper det hjelper eleven å øke bevisstheten til egen tekst. Siden Skrible gjør unna en del av vurderingsjobben din, sparer du tid og kan heller bruke tiden på det viktigste – nemlig de gode tilbakemeldingene. Skrible fungerer like godt på begge målformer.