Itslearning

I denne sesjonen forteller itslearning om sin nye planlegger og viser hvordan lærer kan spare tid når undervisning planlegges.