Engasjerende læring med SMART Board

Bli med på en interaktiv læringsøkt hvor du får oppleve bruk av SMART Board sammen med det interaktive læringsverktøyet Lumio by SMART.

SMART fasiliterer engasjerende, tilpasset og variert undervisning. Opplev verktøyet fra et elevperspektiv gjennom spill, lek og utforsking. Vi viser hvordan du bruker spillbaserte aktiviter for å vekke forkunnskaper, engasjere til diskusjon og refleksjon. Se praksisnære eksempler på hvordan elevene kan bruke SMART-skjermen som sitt eget digitale læringsverktøy for felles mestring og samarbeidende læring.

Er du nysgjerrig på hvordan aktivitetsgulv kan skape et inkluderende læringsmiljø? På vårt seminar viser vi også vårt interaktive aktivitetsgulv onEVO.