Interactive Norway

Bli med på en interaktiv læringsøkt hvor du får oppleve SMART Board anno 2022 sammen med det interaktiv læremiddelet Lumio By SMART. Vi viser deg hvordan du kan ta i bruk verktøy du allerede besitter og mestrer, for så å omgjøre de til engasjerende læringsøkter med fokus på elevaktiv læring. Vi viser ny funksjonalitet i SMART Board og i programvaren Lumio By SMART.  

Vi gleder oss!