Skap magi i det flerspråklige klasserommet!

Odins to ravner fløy hver morgen ut i verden og hver kveld kom de hjem og ga all informasjonen til Odin. Derfor var Odin den klokeste av alle gudene. Hugin og Munin betyr tanke og minne. Vi lærer både fra tidligere erfaringer og tanker om nye konsepter derfor synes vi Hugin og Munin er et godt navn på et digitalt læremiddel for minoritetsspråklige ungdom som er nye i Norge.​ Hugin og Munin er et heldigitalt læremiddel som ved hjelp av en effektiv teknologi  åpner opp for fantastiske muligheter. Ressursen passer spesielt for elever som følger læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid, men kan også passe for minoritetsspråklig ungdom i grunnskole og ordinær videregående opplæring. Læremiddelet tar utgangspunkt i elevenes språkkunnskaper og erfaringer som en ressurs og bidrar til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Vi forteller ikke, hvordan læreren skal undervise, eller hvordan elevene skal lære – tvertimot . Vi har forslag til årsplaner og undervisningsforløp, men med Hugin og Munin får læreren mulighet til å skreddersy og tilpasse undervisningsforløpene og sette sitt eget preg på undervisningen. 

Ungdom skal tas på alvor og ikke undervurderes. I Hugin og Munin gir vi derfor mye støtte framfor å forenkle lærestoffet. Ressursen består av filmer, tekster og oppgaver tilpasset ungdom og har  gjennomgående morsmålsstøtte på følgende morsmål: arabisk, swahili, somali, dari, tigrinja, tyrkisk, polsk og kurdisk kurmanji. 

Vi bruker ikke gårsdagens værmelding. Hugin og Munin er et oppdatert, aktuelt og levende læremiddel som åpner dører mot verden og ivaretar både en nasjonal og en felles internasjonal kulturtradisjon. 

Kom å hør vårt seminar innlegg og lær mer om alle mulighetene som finnes i Hugin og Munin.