Aktør er et heldigitalt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

Aktør svarer på fagfornyelsen og inviterer elevene til undring og utforskning. Samtidig bringer verket inn det nyeste fra fagdisiplinene som utgjør samfunnsfaget. På parallellseminaret viser forfatterne ikke bare hvordan Aktør på kan brukes i undervisningen, men også hvordan verket løfter fram nye perspektiver og stemmer som tidligere ikke har fått sin rettmessige plass i faget på en måte som engasjerer.