Undervisning i førstehjelp med VR–teknologi

Fagbokforlaget og vår teknologipartner Sonat har i fellesskap utviklet en mengde flotte 360 bilde, VR og AR – ressurser i flere fag som vi presenterer på vår stand. I denne parallellsesjon presenterer vi den prisvinnende «Interaktiv Læringsarena for Førstehjelp». Her kan elevene trene på livredning i to realistiske scenarier: En trafikkulykke og en drukningsulykke. De lærer hvordan de skal gi førstehjelp til skadde fram til helsepersonell ankommer. Ressursen fungerer både på PC og med VR – briller.Vi har som en av de første i verden brukt Web XR til undervisning hvor løsningen kjører rett i nettleseren. Læringsarenaen er utviklet for verket Puls til utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag på videregående, men er en meget nyttig ressurs f.o.m ungdomstrinnet. Sonat stiller med VR – briller til utprøving av de ulike løsningene. Vi kommer med tips og veiledning til bruk i undervisningen. Bli med for påfyll til et annerledes og spennende undervisningsopplegg innen et viktig tverrfaglig tema.