Læring på digitale flater i Bergen:

Aktør er et heldigitalt samfunnsfagverk for ungdomstrinnet. Læreverket bygger på det nyeste innen forskning på de ulike fagområdene, og løfter fram stemmer og perspektiver fra blant annet kvinner, ungdom, minoriteter, urfolk og andre som tidligere ikke har fått stor plass i faget. 

På dette parallellseminaret viser forfatter Julie Borge hvordan du med samfunnsfagverket Aktør kan arbeide med temaet datamakt og digitalisering med utgangspunkt i elevenes livsverden og perspektiver. Mye av den sosiale samhandlingen blant unge foregår digitalt. Samtidig er sosiale relasjoner en grunnstein i demokratiet. Hvilken rolle spiller digitalisering for samfunnet og for demokratiet? Og hvilke konsekvenser får den intense jakten på informasjon for maktforholdene? 

Læring på digitale flater i Sandefjord:

Aktør er et heldigitalt samfunnsfagverk for ungdomstrinnet. Læreverket bygger på det nyeste innen forskning på de ulike fagområdene, og løfter fram stemmer og perspektiver fra blant annet kvinner, ungdom, minoriteter, urfolk og andre som tidligere ikke har fått stor plass i faget.   

På dette parallellseminaret viser forfatter Kjersti Dybvig hvordan du med samfunnsfagverket Aktør bevisstgjør elevene som både historiebrukere og historieskapere. For hvordan blir vår historieforståelse påvirket av måten en hendelse blir fortalt og av hvem som forteller den? Når vi vil fortelle om noe som har skjedd, forteller vi en versjon som er avhengig av vår kunnskap, våre sympatier, og våre forutinntatte meninger og holdninger. Vår forståelse kan også preges av versjoner som er blitt fortalt så mange ganger at vi tar dem for å være den hele og fulle sannheten. Slik er det også i historiefaget, så hvordan kan vi trene elevenes historiebevissthet?