Zokrates LMS for Microsoft 365 og Teams

Kom og se hvordan du med Zokrates ukeplan, portefølje og IUP kompletterer alle de fine utdanningsfunksjonene i Teams. Vårt fokus er hvordan du som lærer på en enkel måte lager individuelt tilrettelagte ukeplaner. Alt koblet mot kompetansemål fra læreplanene i  Grep. Få full oversikt over elevenes arbeid og vurderinger i vår portefølje, og se hvordan du dokumenterer systematiske periodevurderinger i vår IUP (individuell utviklingsplan).   

 

Vi vil også vise Enables  siste teamsapp – Årshjul  

Enable Årshjul er enkelt å bruke og gir en visuell fremstilling av aktiviteter på års-, månedlig og ukentlig basis. Det kommer som en egen app for både Teams og SharePoint. Årshjulet er integrert med Planner og gruppekalender, slik at innslag kan vises i kalenderen i Outlook.