DragonBox Skole - Utforskning på elevenes primisser

Se for deg at du kunne tatt med deg elevene inn i et magisk univers der de kan løse ekte problemer i en fiktiv kontekst. Der barna selv er med på å skape læringøyeblikkene gjennom å utforske de matematiske sammenhengene, og der de læringsfremmende matematikksamtalene står i fokus. 

Bli kjent med DragonBox Skole. Det mest fremtidsrettede matematikklæreverket i Norge.