Parallellseminar - Conexus engage oppfølging

Vi ønsker dere velkommen til seminar med Conexus. Vi skal bruke tiden på å presentere vårt nye verktøy Conexus engage oppfølging. Det er et samarbeidsverktøy hvor ansatte på skolen får en felles arbeidsplattform for å følge alle elever ved skolen.

 

Det er ofte stor variasjon forbundet med rutiner i forindelse med elevoppfølging og lagring av sensitiv informasjon knyttet til oppfølgingsarbeidet, både skolene imellom samt mellom ansatte på den enkelte skole. Målet med Conexus engage oppfølging er å gjøre dette på en trygg og sikker måte som hjelper skolene med å skape en helhetlig struktur på oppfølgingsarbeidet gjennom hele grunnskolen. All pålogging skjer via ID-porten. Det betyr at notater, kommentarer, tiltakt og evalueringer som tidligere ble skrevet i notatbøker eller lagret i usikrede skyløsninger, nå vil bli lagret sikkert og trygt.

 

Engage Oppfølging hjelper deg som lærer med…

  • forenkling og systematisering av arbeidet med elevoppfølging gjennom hele grunnskoleløpet
  • å automatisk fange opp elever som er under bekymringsgrenser eller har høyt fravær.
  • å «rydde pulten» for sensitiv informasjon om eleven gjennom at notater og observasjoner lagres digitalt på høyeste sikkerhetsnivå.
  • å få bedre oversikt over elevens helhetssituasjon som kartlegginger, observasjoner i skolehverdagen, foreldrenes involvering, elevens innspill fra elevsamtaler og utviklingssamtaler 
  • å skrive notater for undersøkelser og tiltak i henhold til  § 9 A-4.Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø