Parallellseminar

Vi tenker å vise deg hvordan appen kan brukes til å samle alt eleven kan – på ett sted! Vi forklarer deg oppbygging, og viser praktiske eksempler «live» for at du lettere kan se hvordan denne appen kan hjelpe deg i din undervisning!

Jeg kan! Læringsmappen

Appen samler alt eleven kan på ett sted, og er utviklet for å kunne systematisere og dokumentere elevens kunnskaper knyttet til både arbeid og hverdagsliv.

Vi som står bak appen jobber som lærere i voksenopplæring. I selve appen har vi valgt å bruke ordene lærer og elev i brukerprofilene. Men lærer kan også bety spesialpedagog, miljøterapeut, arbeidsleder eller lignende. Denne personen har rollen som administrator i appen. Elev kan være for eksempel elev, beboer, arbeidstaker eller tjenestemottaker og samler gjennom appen sin kunnskap/CV.

Tanken er at appen skal dokumentere kunnskapsmål innenfor grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digital kompetanse.

Alt eleven kan, registreres i egne temaområder (“Jobb/hverdagsliv”, “Utstyr/ord” og “HMS/regler”) i appen, og legger seg i en digital CV og ordbank. Disse kan enkelt sendes som pdf eller skrives ut.

Elever som er avhengige av ASK, kan nå få sin CV med symbolstøtte.

Spørsmål kan sendes til: jeg.kan.laeringsmappe@signo.no