Seminar 17.3 Creaza samfunn  og Creaza engelsk

I seminaret med Creaza 17.03.2021 får du en presentasjon av hele Creazas portefølje, som inneholder en aktuell oppgavebank, verktøyene Cartoonist, Mindomo og AudioEditor, og våre komplette læremidler Creaza samfunn og Creaza engelsk!

Fra skolestart høsten 2021 vil Creaza tilby et komplett læremiddel i samfunnfag for 1.-10. trinn, og i samfunnskunnskap for VGS. Læremidlene for småskolen, ungdomsskolen og VGS er allerede ute. Alle disse læremidlene er bygget opp på samme måte, og etterstreber å være oppdaterte og aktuelle. Innholdet i læremidlene er redigerbare for lærer, og slik enkelt å tilpasse. Samfunnsfag er regifaget for digitalt medborgerskap, noe læremidlene speiler.  I dette seminaret vil du få en kort presentasjon av Creaza samfunn 5-7, 8-10 og VGS, men hovedfokus vil her være på Creaza samfunn for 1.-4. trinn. Dette komplette læremiddelet har fokus på utforskning, kreativitet, lek og produksjon. Creaza samfunn 1-4 er et lekent og dynamisk læremiddel som fremmer elevenes nysgjerrighet. I seminaret får du se hva læremiddelet inneholder, og hvordan man kan jobbe med det i klasserommet.

Vi presenterer også vårt nye læremiddel Creaza engelsk! Dette er et komplett læremiddel i engelsk for 5.-10. trinn som oppmuntrer elevene til å være aktive og kreative i sin språkinnlæring. Det fungerer også som begynneropplæring i engelsk for dem med kort botid i Norge, fra 5. trinn ut vgs.

Lingit – hvor står vi og hvor er vi på vei?

De siste årene har Lingit kommet med mange oppdateringer til Lingdys og Textpilot på Windows, MacOS, Chromebook og iPad. Flere av endringene har skjedd med bakgrunn i verdifulle innspill fra lærere, elever og foreldre. Det er imidlertid en ting vi stadig får spørsmål om: Kan dere lage et like godt verktøy for elever som strever med matte som for de som har problemer med lesing og skriving? Dette ønsket har vi nå  et mål om å innfri, og har i samarbeid med en partner ambisjoner om gjøre for matematikk det vi har gjort for støtte til lesing og skriving.

Seminar 17.3 Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle.

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater. 

Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no

Seminar 17.3 KF: Endelig kan vi vise fram Skolerom, eMatte og Skrible! 

Våre tre splitter nye læringsverktøy er tverrfaglige og støtter læreren og eleven i arbeidet med lesing, regning og skriving. Vi skal fortelle deg om de pedagogiske verdiene vi etterstreber og gi deg tips om hvordan du bruker verktøyene i undervisningen med elevene dine. Vi kan allerede nå avsløre at vi ønsker å gjøre det enklere å tilpasse opplæringen til den enkelte, gi elevene støtte og veiledning underveis i læringen og frigjøre tid for læreren. Velkommen!

Kontakt oss gjerne: eva.constanse.falch.brunsell@kf.no.

Seminar 10.3 Les raskere og få mer kunnskap med IntoWords.

IntoWords hjelper elever til å mestre lesing og skriving gjennom hele skoleløpet. Verktøyet gjør tekster tilgjengelig for elever som strever med å lese på egenhånd, og de får god støtte når de skriver egne tekster. Elever som strever med lesing og skriving får mulighet til å mestre på lik linje med jevnaldrende.

Hjelpen fra verktøyene gjør at elevene kan fokusere på innhold og produksjon, og gir alle mulighet til å oppnå god kompetanse i alle fag. Vi viser deg mulighetene i IntoWords Cloud for PC, Mac og Chromebook og IntoWords for iPad, og hvordan disse kan brukes for å støtte elevene i skolearbeidet.

Seminar 10.3 coSinus digital matematikk fra Cappelen Damm 

 – et digitalt verktøy som legger til rette for god læring gjennom variasjon og god støtte til elevene. Læremidlet er utviklet sammen med erfarne lærere i videregående skole, coSinus inneholder tusenvis av oppgaver og teoristoffet fra Sinus-lærebøkene, presentert digitalt med videoer og animasjoner.

Læreren får oversikt over elevenes aktiviteter og resultater, og mulighet til å tilpasse innholdet til ulike elever. På ett sted og med én innlogging!

Seminar 10.3 Aschehoug Univers – ditt læringsunivers

Med læreren. For eleven.

Ingenting kan erstatte deg som lærer – det vet vi i Aschehoug Undervisning. Derfor jobber vi tett sammen med læreren for å kunne inspirere elevene til å utforske og reflektere. Som innholdsleverandør lager vi tverrfaglig innhold, vi vektlegger progresjon og bidrar til at din hverdag i klasserommet blir litt mer fleksibel. I Aschehoug Univers får elevene boltre seg i innhold i alle fag og nysgjerrigheten vekkes.

Kontakt oss gjerne: anne.smedstad@aschehoug.no  Aschehoug Undervisning

Seminar 10.3 Ny læreplan og Lesemester – Sammen sprer vi leselykke

I dette seminaret vil vi gå gjennom god praksis med bruk av Lesemester. Vi går også gjennom lærertjenesten og hvordan den gir innsikt for læreren og motivasjon for eleven, og ikke minst hvordan den nye fagplanen går hånd i hånd med Lesemester.

Vi vil fokusere på den nye norskplanen, men viser også hvordan Lesemester kan bli brukt tverrfaglig. Visste du forresten at over 90% som bruker Lesemester er fornøyd med tjenesten vår? Lærere som bruker Lesemester i undervisningen sier at elevene blir mer motivert når de bruker Lesemester, enn andre leseaktiviteter. Vi vil vise deg hvordan du også kan spre leselykke til elevene dine.

Seminar 10.3 Minecraft: Education Edition

Lær hva Minecraft: Education Edition er og hvordan det kan brukes som et pedagogisk verktøy i klasserommet. Vi vil se hvordan samarbeid og kommunikasjon, kreativitet, problemløsing, koding og tverrfaglig arbeid er tilgjengelig i en imøtekommende og trygg arena.

Seminar 17.3 Les raskere og få mer kunnskap med IntoWords. VITEC 

IntoWords hjelper elever til å mestre lesing og skriving gjennom hele skoleløpet. Verktøyet gjør tekster tilgjengelig for elever som strever med å lese på egenhånd, og de får god støtte når de skriver egne tekster. Elever som strever med lesing og skriving får mulighet til å mestre på lik linje med jevnaldrende.

Hjelpen fra verktøyene gjør at elevene kan fokusere på innhold og produksjon, og gir alle mulighet til å oppnå god kompetanse i alle fag. Vi viser deg mulighetene i IntoWords Cloud for PC, Mac og Chromebook og IntoWords for iPad, og hvordan disse kan brukes for å støtte elevene i skolearbeidet.

Seminar 10.2 Skolen fra Cappelen Damm 

Skolen fra Cappelen Damm er en digital tjeneste for 1.-10. trinn, utviklet til fagfornyelsen. Her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet i Skolen fra Cappelen Damm er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn med mulighet til å dele ut innhold til både grupper og enkeltelever. Med Skolen fra Cappelen Damm har du mulighet til å planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisningen i én og samme tjeneste. Vi vil vise deg funksjonalitet, innhold og hvordan du kan bruke tjenesten i læringsarbeidet.

Seminar 10.2 Creaza samfunn + Creaza engelsk!

I seminaret med Creaza får du en presentasjon av hele Creazas portefølje, som inneholder en aktuell oppgavebank, verktøyene Cartoonist, Mindomo og AudioEditor, og våre komplette læremidler Creaza samfunn og Creaza engelsk!

Fra skolestart høsten 2021 vil Creaza tilby et komplett læremiddel i samfunnfag for 1.-10. trinn, og i samfunnskunnskap for VGS. Læremidlene for småskolen, ungdomsskolen og VGS er allerede ute. Alle disse læremidlene er bygget opp på samme måte, og etterstreber å være oppdaterte og aktuelle. Innholdet i læremidlene er redigerbare for lærer, og slik enkelt å tilpasse. Samfunnsfag er regifaget for digitalt medborgerskap, noe læremidlene speiler. I dette seminaret vil du få en kort presentasjon av Creaza samfunn 1-4 og 5-7, men hovedfokus vil her være på Creaza samfunn for ungdomstrinnet og VGS. Dette komplette læremiddelet har fokus på utforskning, kreativitet og produksjon. Creaza samfunn er aktuelt og dynamisk og legger også vekt på elevenes begrepsinnlæring. I seminaret får du se hva læremiddelet inneholder, og hvordan man kan jobbe med det med elevene.

Vi presenterer også vårt nye læremiddel Creaza engelsk! Dette er et komplett læremiddel i engelsk for 5.-10. trinn som oppmuntrer elevene til å være aktive og kreative i sin språkinnlæring. Det fungerer også som begynneropplæring i engelsk for dem med kort botid i Norge, fra 5. trinn ut vgs.

Seminar 10.2 Bli kjent med Dragonbox skole – fremtidens læreverk

Dragonbox skole er mer enn et læreverk i matematikk. Bli kjent med hvordan Dragonbox-universet er i ferd med å endre matematikkundervisningen i Norden bare etter 3 år på markedet.

Dragonbox skole brukes allerede som læreverk for over 550 skoler i Norge og Finland. Finn ut hvorfor!
Bli kjent med hvordan Dragonbox-universet er i ferd med å endre matematikkundervisningen i Norden bare etter 3 år på markedet. På seminaret blir dere kjent med hvordan utforskning er nøkkelen til fantastiske matematiske samtaler.

Seminar 10.2 Teams og Office 365

Bli med på en undervisningsreise i Teams og Office 365. Vi vil se på kommunikasjon og samhandling i Teams og besøke ulike verktøy i Office 365 som kan bidra til å skape engasjerende og interaktive opplegg for studenter.

Seminar 17.2 Aschehoug Univers – ditt nye læringsunivers

Med læreren. For eleven. Ingenting kan erstatte deg som lærer – det vet vi i Aschehoug Undervisning. Derfor jobber vi tett sammen med læreren for å kunne inspirere elevene til å utforske og reflektere. Som innholdsleverandør lager vi tverrfaglig innhold, vi vektlegger progresjon og bidrar til at din hverdag i klasserommet blir litt mer fleksibel. I Aschehoug Univers får elevene boltre seg i innhold i alle fag og nysgjerrigheten vekkes.

Kontakt oss gjerne: anne.smedstad@aschehoug.no Aschehoug Undervisning

Seminar 17.2 LearnLab «Hvilke digitale ressurser passer best til de nye læreplanmålene i Fagfornyelsen? 

På hvilken måte tenker vi at fagfornyelsen legger opp til kollektiv digital læring? Hvordan undervise på en måte som fremmer kompetansen elevene trenger i fremtidens arbeidsliv? Vi deler erfaringer fra skoler som har benyttet digitale ressurser for å få til dybdelæring med fokus på kollektiv refleksjon, samskapning og begrepslæring. Innlegget er basert på erfaring fra 300 klasserom som i 2018 og 2019 har testet ulike ressurser, med fokus på hvilke spørsmål som åpner opp for dypere læring. Seminaret vil videre reflektere over hvordan fremtidens vurdering kan komme tilbake til kjernen i den progressive pedagogikken gjennom riktig bruk av digitale ressurser»

Seminar 17.2 Få oversikt over digitale læremidler med Digitalelev. 

Synes du det er vanskelig å vite hvilke digitale læremidler som finnes? Er du usikker på hvilke lisenser skolen eller kommunen din har tilgang til? Vi viser deg hvordan Digitalelev gir deg de verktøyene du trenger for å få oversikt over de digitale lisensene. På Digitalelev får du oversikt over alle digitale læremidler på ett sted, uavhengig av tilbyder. I Digitalelev har du oversikt over hvilke lisenser skolene har, og kan administrere dem, alt på ett sted.
Kontakt oss gjerne på digitalelev@bokbasen.no

Seminar 17.2 Aski Raski Vi er her for å hjelpe barn og voksne med å mestre kunsten å lese!
Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit? På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.
Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på askiraski.no, eller kom innom minglerommet vårt!