Beskrivelser kommer fortløpende

Seminarer og stands

Trykk på “kortet” for å se mer informasjon om de utstillerne som tilbyr parallellseminarer, eller for å lese mer om selskapet. 

Komplette Læremidler i Creaza!

I Creaza kan elevene være aktive og kreative produsenter ved å skape flotte produksjoner. Creaza gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring og underveisvurdering for et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Nyhet! Creaza tilbyr også komplette læremidler i mange fag.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Skoleutviklingssporet

Beskrivelse kommer…

Google for Education leverer teknologi til over 170 millioner lærere og elever i grunnskolen, videregående- og høyere utdanning over hele verden. Et sikkert, smart og effektivt digitalt klasserom gjør at selve læringen kan stå i fokus. Vårt mål er å bidra til økt læringsutbytte for alle – hvor som helst og når som helst.

Du finner mer informasjon, undervisningsressurser og opplæring på edu.google.com

2 ulike seminarer!

Aschehoug Forlag har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler for 1.-13.trinn, samt voksenopplæringen. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har til Fagfornyelsen. Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger. Med læreren. For eleven.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som gir elever øvelse i å lese og skrive raskt og riktig. Kartleggingen fanger opp elevene før de får problemer med lesingen, slik at senere vansker kan forebygges. Programmet er nyttig for alle elever, enten de følger en normert leseutvikling, trenger litt ekstra eller er flinke. Aski Raski brukes fra barnehage til voksenopplæring.

…trykk for å lese om parallellseminar

BS Undervisning er totalleverandør av trykte og digitale læremidler. Gjennom rammeavtaler oppnår skolene faste, gode rabatter på det de handler. 

Pendel er en tjeneste fra BS Undervisning som skal forenkle alle sider av innkjøpsprosessen for norske skoler. Finn og kjøp læremidler, administrer lisenser, få oversikt over ordre og fakturaer – Du har alt på ett sted! 

…trykk for å lese om parallellseminar

Bli kjent med Skolestudio fra Gyldendal

Gyldendal er Norges største undervisningsforlag, og står bak flere suksessfulle digitale læremidler, blant annet Smart Øving, og Salaby.

I samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet har Gyldendal nå utviklet Skolestudio. I Skolestudio samles verktøy og innhold slik at alle lærere og elever får et rikt digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår

… trykk for å lese om parallellseminar.

To ulike seminarer. Trykk for å lese mer!

Møt opp på presentasjonene til Cappelen Damm Videregående og få en liten smakebit av framtidas læremidler eller kom og få et innblikk i den dynamiske tjenesten Skolen fra Cappelen Damm.

Etter suksessen med Skolen fra Cappelen Damm er turen kommet til elever og lærere i videregående skole. De fortjener det aller beste, og i Norges største forlag jobbes det for tiden intenst med å kombinere siste nytt innen digital læringsteknologi, med den faglige kvaliteten Cappelen Damm Utdanning er kjent for. Høsten 2022 lanseres første versjon av en heldigital tjeneste rettet mot de nye læreplanmålene.inarer.

…trykk for å lese om parallellseminarer.

DragonBox Skole - Utforskning på elevenes premisser

Dragonbox Skole er et matematikklæreverk laget av Kahoot Dragonbox og brukes av over 60000 barn i Norge, Finland og Frankrike. Gjennom et magisk univers løser elevene ekte problemer i en fiktiv kontekst. Elevene utforsker matematiske konsepter selv, gjennom manipulering av konkreter. På denne måten bygger vi broen mellom det konkrete og det abstrakte.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Nytt heldigitalt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

Vi i Fagbokforlaget er opptatt av god formidling og faglig kompetanse. Vi skaper trykte og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, og brenner for at alle skal få oppleve læreglede og mestring. Våre forfattere er tilknyttet skoler og universiteter over hele landet, og sammen bidrar vi til å forme morgendagens undervisning, fra barnehage til høyere utdanning, profesjon, og norsk for minoritetsspråklige.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Interactive Norway er et kompetansesenter på interaktiv teknologi til skole og utdanning. Vi leverer fleksible løsninger som fasiliterer for undervisning og elevsentrert læring med våre merker, SMART Board, Prowise og onEVO aktivitetsgulv.

… trykk for å lese om parallellseminar

KF presenterer: Skrible & Skolerom

KFs visjon er «En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge». De sentrale oppgavene for KFs digitale verktøy er å bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte. Våre digitale læremidlene legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing – på tvers av alle fag.

… trykk for å lese mer om parallellseminar.

TV 2 med hvit_

Alltid aktuell undervisning for alle

TV 2 skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. Her vil du finne levende, aktuelt, tilpasset og relevant innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå. Den aktuelle tilnærmingen til fagstoffet gjør at opplæringen alltid oppleves relevant. Elevkanalen har i tillegg innhold fra 40 ulike leverandører og innhold til alle fag og trinn.

… trykk for å lese om parallellseminar.

LearnLabs verktøykasse for dybdelæring

LearnLab er et digitalt økosystem for fremtidsrettet og engasjerende læring. Vi tilbyr fire brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging, og over 1800 undervisningsopplegg og interaktive fagbøker til LK20. LearnLab er basert på progressiv pedagogikk, og verktøyene er utviklet for dybdelæring og kollektiv læring.  

… trykk for å lese om parallellseminar.

Enable lever av å bygge løsninger i og rundt Microsoft 365. Vår mest kjente løsning er Zokrates, et LMS som er fullstendig integrert med M365 og Teams, samt læreplaner fra Grep. Kjernefunksjoner er tilpasset ukeplan, innlevering , portefølje, foresatteportal og IUP.  

 

Enable har også teamsapper for årshjul, personelloversikt, malvelger og kvalitetshåndbok/planverk 

 

… trykk for å lese om parallellseminar

Wizkids ønsker å inkludere alle elever i klasserommet. Derfor tilbyr vi støtteverktøy som hjelper med forståelse, læring, og utvikling. Teknologien vår er avansert, men brukervennlig og moderne. Verktøyene våre hjelper elever med å nå sitt fulle potensial i blant annet lesing, skriving og regning.

Vitec MV utvikler og forhandler digitale lese- og skriveverktøy for skole og bedrift. Våre verktøy er utviklet for elever med lese- og skrivevansker, og er godkjent av NAV som støtte for elever med dysleksi.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Vi gir deg full oversikt og innsikt i elevenes lesing

Vi tilbyr nå to produkter: 

Lexplore for å kartlegge elevenes lesing ved hjelp av øyetracking og kunstig intelligens, samt å jobbe målrettet med å lære å lese. 

Lesemester for leseglede og å lese for å lære i et digitalt bibliotek med 1600 kvalitetsbøker. Få oversikt og innblikk for kommunen, skolen, klassen og enkelteleven.

…trykk for å lese mer på lesemester.no

Teams som knutepunkt for læring og Windows 11 for utdanning

Utdanning er et viktig fokusområde for Microsoft, og i Microsoft Norge har vi et dedikert team som jobber utelukkende mot utdanningssektoren. Vårt mål er «to empower every student on the planet to achieve more». Verden forandrer seg raskere enn noensinne – i likhet med ferdighetene som elevene vil trenge for å starte livet etter fullført utdanning. Med rimelig teknologi som er lett å administrere og transformerer skoletimene, kan lærerne fokusere på å gi personlig tilpasset læring som legger til rette for bedre læringsresultater.

…trykk for å lese om parallellseminar.

Vi Lingit jobber alltid mot et felles mål – at alle elever skal ha like muligheter til å lese, skrive og forstå. Med vår programvare som er spesielt utviklet for elever med dysleksi, kan elever jobbe enklere og oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. Det er også viktig for oss å tilby fleksible løsninger som er enkle å tilpasse for alle aldersgrupper. Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å jobbe effektivt, komme raskt frem til målet og få en mulighet til å uttrykke seg, enten det dreier seg om en skoleoppgave, et blogg-innlegg – eller på andre arenaer hvor man produserer tekst.

…trykk for å lese om parallellseminar

Variert matematikkundervisning – enkelt og inspirerende

Campus Inkrement er Norges største tjeneste for omvendt undervisning. Vi utvikler og leverer Campus Matte – et komplett læreverk i matematikk for grunnskolen og videregående skole. Mer enn 1000 skoler over hele landet bruker Campus i sin undervisning.

Nyhet: Vårt nye læreverk Campus Naturfag 8-10 lanseres 1. mars 2022. 

…trykk for å lese om parallellseminarer

Signo Kompetansesenter

Tittel kommer senere

Kort beskrivelse av innholdet i seminaret kommer her.

It's Learning AS

Tittel kommer senere

Kort beskrivelse av innholdet i seminaret kommer her.