Beskrivelser kommer fortløpende

Seminarer og stands

Trykk på “kortet” for å se mer informasjon om de utstillerne som tilbyr parallellseminarer, eller for å lese mer om selskapet. 

Komplette Læremidler i Creaza!

I Creaza kan elevene være aktive og kreative produsenter ved å skape flotte produksjoner. Creaza gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring og underveisvurdering for et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Nyhet! Creaza tilbyr også komplette læremidler i mange fag.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Workshopseminar

Skolon leverer teknologiløsninger i grenselandet mellom pedagogiske og administrative skoleløsninger. Plattformen har over 500 000 brukere i Sverige og Norge, inkludert skoleledere og IKT-ansvarlige. Visjonen er å gjøre digital læring bedre og enklere for alle. Det fordrer en helhetlig tilnærming til utviklingen av digitalt kompetente skoler

… trykk for å lese mer om workshopseminar.

Google for Education leverer teknologi til over 170 millioner lærere og elever i grunnskolen, videregående- og høyere utdanning over hele verden. Et sikkert, smart og effektivt digitalt klasserom gjør at selve læringen kan stå i fokus. Vårt mål er å bidra til økt læringsutbytte for alle – hvor som helst og når som helst.

Du finner mer informasjon, undervisningsressurser og opplæring på edu.google.com

2 ulike seminarer!

Aschehoug Forlag har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler for 1.-13.trinn, samt voksenopplæringen. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har til Fagfornyelsen. Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger. Med læreren. For eleven.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som gir elever øvelse i å lese og skrive raskt og riktig. Kartleggingen fanger opp elevene før de får problemer med lesingen, slik at senere vansker kan forebygges. Programmet er nyttig for alle elever, enten de følger en normert leseutvikling, trenger litt ekstra eller er flinke. Aski Raski brukes fra barnehage til voksenopplæring.

…trykk for å lese om parallellseminar

BS Undervisning er totalleverandør av trykte og digitale læremidler. Gjennom rammeavtaler oppnår skolene faste, gode rabatter på det de handler. 

Pendel er en tjeneste fra BS Undervisning som skal forenkle alle sider av innkjøpsprosessen for norske skoler. Finn og kjøp læremidler, administrer lisenser, få oversikt over ordre og fakturaer – Du har alt på ett sted! 

…trykk for å lese om parallellseminar

Bli kjent med Skolestudio fra Gyldendal

Gyldendal er Norges største undervisningsforlag, og står bak flere suksessfulle digitale læremidler, blant annet Smart Øving, og Salaby.

I samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet har Gyldendal nå utviklet Skolestudio. I Skolestudio samles verktøy og innhold slik at alle lærere og elever får et rikt digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår

… trykk for å lese om parallellseminar.

Kahoot! ble startet i Norge i 2012 og har siden blitt en av verdens største plattformer for læring. Ikke bare mot skole, men mot bedrift og privatmarkedet. 

Med sine 7 milliarder spillere har Kahoot gått fra å være quiz, til å bli et av nåtidens viktigste læringsverktøy.

 

… trykk for å lese om parallellseminar.

Utforskning på elevenes premisser

Dragonbox Skole er et matematikklæreverk laget av Kahoot Dragonbox og brukes av over 60000 barn i Norge, Finland og Frankrike. Gjennom et magisk univers løser elevene ekte problemer i en fiktiv kontekst. Elevene utforsker matematiske konsepter selv, gjennom manipulering av konkreter. På denne måten bygger vi broen mellom det konkrete og det abstrakte.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Nytt heldigitalt læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet.

Vi i Fagbokforlaget er opptatt av god formidling og faglig kompetanse. Vi skaper trykte og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, og brenner for at alle skal få oppleve læreglede og mestring. Våre forfattere er tilknyttet skoler og universiteter over hele landet, og sammen bidrar vi til å forme morgendagens undervisning, fra barnehage til høyere utdanning, profesjon, og norsk for minoritetsspråklige.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Møt framtiden med Cappelen Damm Utdanning - Norges største forlag

Vår digitale suksess, Skolen fra Cappelen Damm, er en dynamisk læringsplattform for grunnskoler. I tett samhandling med lærere og elever har vi skapt et engasjerende og inkluderende pedagogisk verktøy.

Nyhet! Høsten 2022 lanserer vi en heldigital pedagogisk tjeneste for videregående skole. Cappelen Damm er kjent for god faglig kvalitet. I den nye strømmetjenesten kombinerer vi ny teknologi med godt faglig innhold.»

… Trykk for å lese om parallellseminarer.

 

KF presenterer: Skrible & Skolerom

KFs visjon er «En enklere og bedre hverdag for innbyggerne i Norge». De sentrale oppgavene for KFs digitale verktøy er å bidra til at kommunene fornyer seg og yter bedre tjenester til sine innbyggere og ansatte. Våre digitale læremidlene legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing – på tvers av alle fag.

… trykk for å lese mer om parallellseminar.

TV 2 med hvit_

Alltid aktuell undervisning for alle

TV 2 skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. Her vil du finne levende, aktuelt, tilpasset og relevant innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå. Den aktuelle tilnærmingen til fagstoffet gjør at opplæringen alltid oppleves relevant. Elevkanalen har i tillegg innhold fra 40 ulike leverandører og innhold til alle fag og trinn.

… trykk for å lese om parallellseminar.

LearnLabs verktøykasse for engasjerende læring

Learnlab er et digitalt økosystem for fremtidsrettet og engasjerende læring. Vi tilbyr fem brukervennlige og trygge verktøy med Feide-pålogging, og flere tusen undervisningsopplegg og interaktive fagbøker til LK20. Learnlab er basert på progressiv pedagogikk, og verktøyene er utviklet for dybdelæring og kollektiv læring.  

… trykk for å lese om parallellseminar.

Interactive Norway er et kompetansesenter på interaktiv teknologi til skole og utdanning. Vi leverer fleksible løsninger som fasiliterer for undervisning og elevsentrert læring med våre merker, SMART Board, Prowise og onEVO aktivitetsgulv.

… trykk for å lese om parallellseminar

Lingit og Wizkids har blitt sammenslått, og vi jobber mot et felles mål – at alle elever skal ha like muligheter til å lese, skrive og forstå. Vårt hjelpemiddel, Lingdys Pluss, er utviklet for elever med dysleksi, og vårt læremiddel, Lingdys Skole, gir et bedre læringsutbytte. Våre produkter minsker stigmatisering, inkluderer alle, og øker digitale ferdigheter og tekstkompetanse. Elever kan arbeide enklere, oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. Vi skal i tillegg lansere EquatIO, et digital matematikk-verktøy som hjelper lærere og elever på alle nivåer med å lage matematiske uttrykk raskt og enkelt.

Enable lever av å bygge løsninger i og rundt Microsoft 365. Vår mest kjente løsning er Zokrates, et LMS som er fullstendig integrert med M365 og Teams, samt læreplaner fra Grep. Kjernefunksjoner er tilpasset ukeplan, innlevering , portefølje, foresatteportal og IUP.  

 

Enable har også teamsapper for årshjul, personelloversikt, malvelger og kvalitetshåndbok/planverk 

 

… trykk for å lese om parallellseminar

Lesekartlegging basert på AI - fremtidens leseplattform er her nå!

Lexplore og Lesemester har blitt til ett selskap som sammen danner den komplette leseplattform. Objektiv, rask og presis lesekartlegging med øyetracking og kunstig intelligens brukes til å gi bokanbefalinger og konkrete leseutviklingsverktøy til den enkelte elev, klasse, skole og kommune. Lesemesters store bibliotek med over 1600 kvalitetsbøker fra ulike forlag har fått en ny og spennende oppgradering med Leselogg. Kom og besøk oss på standen for å få prøve høstens nye produkter!

 

…trykk for å lese mer på lesemester.no

Vitec MV utvikler og forhandler digitale lese- og skriveverktøy for skole og bedrift. Våre verktøy er utviklet for elever med lese- og skrivevansker, og er godkjent av NAV som støtte for elever med dysleksi.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Ta klasserommet med ut

Poplar er laget fordi vi ønsker å gjøre det enkelt for læreren å skape mestring, læring og aktivisering utenfor skolens fire vegger. Poplar kan brukes i alle fag og er et enkelt verktøy i en travel hverdag. 

… Trykk for å lese om parallellseminar

Variert matematikkundervisning – enkelt og inspirerende

Campus Inkrement er Norges største tjeneste for omvendt undervisning. Vi utvikler og leverer Campus Matte – et komplett læreverk i matematikk for grunnskolen og videregående skole. Mer enn 1000 skoler over hele landet bruker Campus i sin undervisning.

Nyhet: Vårt nye læreverk Campus Naturfag 8-10 lanseres 1. mars 2022. 

…trykk for å lese om parallellseminarer

Nyheter for barn - slik tar du det i bruk i klasserommet

Prisbelønte Aftenposten Junior finnes nå som skoleprodukt! Aftenposten Junior skole er en digital læringsressurs basert på nyheter tilpasset barn og unge. Vi gjør jobben til lærere enklere og sørger for at barn får tilgang til kvalitetssikrede nyheter skrevet på et språk de forstår. Med dagsaktuelt og lærerikt innhold skaper vi samfunnsengasjement og leseglede i klasserommet.

…trykk for å lese om parallellseminar

Med Showbie kan lærere raskt og enkelt håndtere arbeidsflyten i klasserommet og gi personlige tilbakemelding til alle elever, uansett enhet. Plattformen knytter sammen administratorer, lærere, familier og elever på alle alderstrinn i et trygt og oversiktlig læringsmiljø tilrettelagt for god læring. Socrative, som er en fullt integrert del av Showbie Pro, gjør det enkelt for lærere å visualisere elevenes læring og fremdrift i sanntid.

… Trykk for å lese mer om parallellseminar

Teams som knutepunkt for læring og Windows 11 for utdanning

Utdanning er et viktig fokusområde for Microsoft, og i Microsoft Norge har vi et dedikert team som jobber utelukkende mot utdanningssektoren. Vårt mål er «to empower every student on the planet to achieve more». Verden forandrer seg raskere enn noensinne – i likhet med ferdighetene som elevene vil trenge for å starte livet etter fullført utdanning. Med rimelig teknologi som er lett å administrere og transformerer skoletimene, kan lærerne fokusere på å gi personlig tilpasset læring som legger til rette for bedre læringsresultater.

…trykk for å lese om parallellseminar.

Magisk Kunnskap utvikler og gjennomfører verdiskapende prosjekter for nyankomne ungdom i Norge. Magisk Kunnskap har som mål å gi ungdom på tvers av kultur og grenser mulighet til å uttrykke sine tanker og ideer rundt tema de er opptatt av og ønsker å stimulere og synliggjøre et mangfoldig samfunn.

…trykk for å lese om parallellseminar

itslearning er en nettbasert læringsplattform utviklet spesielt for undervisning og læring. Vår plattform er bygget for dagens måte å undervise på, og brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, med kontorer i 8 land. Siden 2019 har itslearning vært en del av Sanoma Group.

… Trykk for å lese om parallellseminar.

Med Haldor kan lærere og elever enkelt arbeide helt og fullt i Teams og slipper å veksle mellom forskjellige programmer. Det sparer tid som i stedet kan brukes til undervisning.

Haldor Education er en samling brukervennlige pedagogiske tjenester som er sømløst integrert i Microsoft Teams og Office 365. Tjenestene er modulbaserte, så du kan velge de tjenestene skolen trenger. Hvis du velger alle tjenestene får der en komplett moderne, digital læringsplattform for hele skolegangen, fra barnehage til voksenopplæring.

… trykk for å lese om parallellseminar

Conexus ble startet i år 2000 og er i dag ledende på læringssystemer. Våre digitale læringsprodukter gir skolene,og den enkelte pedagog, muligheter til å skape en bedre læringsdialog med elevene. Med Conexus Skooler får du en fleksibel løsning som er tilpasset og organisert for den norske undervisningsformen med alle læringsverktøy tilgjengelige i Microsoft Teams.

… trykk for å lese om parallellseminar

Flerspråklighet

ILT Education leverer pedagogiske læringsressurser for likeverdig og inkluderende læring.

Hos oss får du flerspråklige digitale verktøy for barnehagen, grunnskolen og voksenopplæringen.

Besøk oss på vår stand og hør hvor enkelt du kan komme i gang med læringsressurser, til f.eks. basisfagene på mellom- og ungdomstrinnene, med både lyd og tekst på flere språk.

Mer informasjon finner du på ilteducation.no

Kunnskap.no er et læremiddelforlag som utvikler nettbaserte, heldigitale læremidler etter fagfornyelsen.

Gjennom læringsportalen min.kunnskap.no har vi læremidler innen matematikk, naturfag, engelsk, norsk og norsk som andrespråk.

I læringsportalen kan lærere tilpasse det faglige innholdet til den enkelte elevs ferdigheter, gjennom læremidlenes multimodale innhold.  Arbeidet til eleven lagres, resultater kan hentes ut, og presenteres i læringsanalyser. Dette legger til rette for aktive elever, gode læringssamtaler og underveisvurderinger.

Du finner mer informasjon på kunnskap.no, og du treffer oss på stand både i Bergen og Sandefjord.

Online Partner är nordens ledande Googlespecialist. Vi har lång erfarenhet av att implementera och stötta skolor och andra organisationer som vill börja arbeta med Chromebooks och Google for Education.

… trykk for å lese om prallellseminar

Hva er BrettBoka?

Brettboka er den digitale utgaven av forlagenes kjente lærebøker. Bøkene er tilført nyttig funksjonalitet for elev og lærer. Innlest tekst eller syntetisk tale som i en lydbok med muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og film. Brettboka kan brukes online, men fungerer også uten nett dersom den lastes ned som app til PC, Chromebook eller iPad. Brettboka kan brukes som en tavle-bok koblet direkte på projektor og interaktive tavler.

Kom på vår stand og få kampanjekode slik at du kan prøve ut alle bøkene i klassen før sommeren

Klikk her for å se hvordan du bruker den digitale boken…

Eduplaytion viser med matematikkspillet Numetry hvordan spillbasert læring, pedagogikk og didaktikk ikke er så langt unna hverandre som man fort kan tro. Ved å kombinere tradisjonell spilldesign sammen med pedagogiske prinsipp lager vi spillbasert læring som er matematisk vanntett med matematikkspillet Numetry.

I parallellseminaret forklarer en av våre pedagoger hva spillbasert læring er og hvordan barn kan lære matematikk med denne spennende undervisningsmåten.

… Trykk her for å se video om Numetry

 

Pickatale Skole tilbyr gratis tilgang til et godt sammensatt basis-bibliotek som har fokus på å skape leseglede. Velkommen til vårt leseunivers med Pickatale Lese- og lytte app.

Målgruppe er barneskolen: fra 1-7 klasse

…Trykk for å lese om parallellseminar

Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk, der elevene kan lære seg nye emner og teknikker, trene på regneferdigheter, programmering, problemløsing, eksamen og mye mer. Læremiddelet har en rikholdig oppgavebank, for alle trinn fra 1-13. I læremiddelet får elevene mange visuelle hjelpemidler, og møter en rekke “digitale konkreter” som de kan utforske når de skal tilegne seg nytt stoff. Tilbakemeldinger er viktig, så derfor gir Kikora løpende tilbakemeldinger på alle mellomregninger og sluttsvar elevene skriver inn. Alle oppgavene rettes automatisk, og lærer får full oversikt over alle elevenes arbeider.