Seminarer og stands

Her får du oversikt over alle utstillere og beskrivelse av parallellseminarene. Trykk på “kortet” for å se mer om tilbyder eller lese om parallellseminar for de tilbyderne som tilbyr dette.

Komplette Læremidler i Creaza!

I Creaza kan elevene være aktive og kreative produsenter ved å skape flotte produksjoner. Creaza gjør det enkelt å drive tilpasset opplæring og underveisvurdering for et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Nyhet! Creaza tilbyr også komplette læremidler i mange fag.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Alle digitale læremidler og læringsressurser på ett sted – Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen. Over 500 000 lærere og elever i over 100 ulike kommuner i hele norden bruker Skolon for å få en enklere og tryggere digital skolehverdag.

I vårt bibliotek med verktøy er det enkelt å søke og filtrere etter verktøy til ulike fag, klasser og kategorier. Lisensmodeller vises tydelig, og bestillere kan enkelt kjøpe lisenser på individ-, skole- og kommunenivå, og få levert lisensene direkte i Skolon. Skolon inkluderer alle funksjoner som kreves for å GDPR-sikre skolens behov ved kjøp og bruk av digitale verktøy.

Velkommen til å delta på vårt seminar for å se hvordan Skolon fungerer i praksis.

Du finner mer informasjon på skolon.com/no, og du treffer oss på stand både i Bergen og Sandefjord! 

… trykk for å lese om parallellseminar

Google for Education leverer teknologi til over 170 millioner lærere og elever i grunnskolen, videregående- og høyere utdanning over hele verden. Et sikkert, smart og effektivt digitalt klasserom gjør at selve læringen kan stå i fokus. Vårt mål er å bidra til økt læringsutbytte for alle – hvor som helst og når som helst.

Du finner mer informasjon, undervisningsressurser og opplæring på edu.google.com

To ulike seminarer!

Aschehoug skole har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler for 1.-13.trinn, samt voksenopplæringen. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har til LK20. Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger. Med læreren. For eleven.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Aski Raski er et nettbasert lesetreningsprogram som gir elever øvelse i å lese og skrive raskt og riktig. Kartleggingen fanger opp elevene før de får problemer med lesingen, slik at senere vansker kan forebygges. Programmet er nyttig for alle elever, enten de følger en normert leseutvikling, trenger litt ekstra trening eller trenger større utfordringer. Aski Raski brukes fra barnehage til voksenopplæring.

NYHET! Vi har lansert Startpakken, en komplett pakke for den første lese- og skriveopplæringen. Kom innom oss på stand for å ta en kikk. 

…trykk for å lese om parallellseminar

BS Undervisning er totalleverandør av trykte og digitale læremidler. Gjennom rammeavtaler oppnår skolene faste, gode rabatter på det de handler. 

Pendel er en tjeneste fra BS Undervisning som skal forenkle alle sider av innkjøpsprosessen for norske skoler. Finn og kjøp læremidler, administrer lisenser, få oversikt over ordre og fakturaer – Du har alt på ett sted! 

…trykk for å lese om parallellseminar

Bli kjent med Skolestudio fra Gyldendal

Gyldendal er Norges største undervisningsforlag, og står bak flere suksessfulle digitale læremidler, blant annet Smart Øving, og Salaby.

I samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet har Gyldendal nå utviklet Skolestudio. I Skolestudio samles verktøy og innhold slik at alle lærere og elever får et rikt digitalt læringsmiljø fra 1.-13. skoleår

… trykk for å lese om parallellseminar.

Kahoot! ble startet i Norge i 2012 og har siden blitt en av verdens største plattformer for læring. Ikke bare mot skole, men mot bedrift og privatmarkedet. 

Med sine 7 milliarder spillere har Kahoot gått fra å være quiz, til å bli et av nåtidens viktigste læringsverktøy.

 

… trykk for å lese om parallellseminar.

Utforskning på elevenes premisser

Dragonbox Skole er et matematikklæreverk laget av Kahoot Dragonbox og brukes av over 60000 barn i Norge, Finland og Frankrike. Gjennom et magisk univers løser elevene ekte problemer i en fiktiv kontekst. Elevene utforsker matematiske konsepter selv, gjennom manipulering av konkreter. På denne måten bygger vi broen mellom det konkrete og det abstrakte.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Undervisning med VR-teknologi

Vi i Fagbokforlaget er opptatt av god formidling og faglig kompetanse. Vi skaper trykte og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, og brenner for at alle skal få oppleve læreglede og mestring. Våre forfattere er tilknyttet skoler og universiteter over hele landet, og sammen bidrar vi til å forme morgendagens undervisning, fra barnehage til høyere utdanning, profesjon, og norsk for minoritetsspråklige.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Møt framtiden med Cappelen Damm Utdanning - Norges største forlag

Vår digitale suksess, Skolen fra Cappelen Damm, er en dynamisk læringsplattform for grunnskoler. I tett samhandling med lærere og elever har vi skapt et engasjerende og inkluderende pedagogisk verktøy.

Nyhet! Høsten 2022 lanserte vi en heldigital pedagogisk tjeneste for videregående skole. Cappelen Damm er kjent for god faglig kvalitet. I den nye strømmetjenesten kombinerer vi ny teknologi med godt faglig innhold.»

… Trykk for å lese om parallellseminarer.

Skolerom

Bli inspirert og engasjert sammen med oss i Skolerom!

Vi har mengder av innhold for hele skoleløpet (1.–13.) – og alle fag – og står klare for å vise deg fleksibiliteten og mangfoldet i vårt læremiddel.

Alle som kommer innom får et eksemplar av vår populære “Tenkeboks i demokrati og medborgerskap” – en samling av 70 samtalestartere og tankeeksperimenter! Disse er ypperlige til klassediskusjoner, som skrivestartere eller ideer til innfallsvinkler til ulike temaer gjennom året.

Vil du vite mer? Les mer her…

TV 2 med hvit_

Alltid aktuell undervisning for alle

TV 2 skole driver læremiddelportalen Elevkanalen. Her vil du finne levende, aktuelt, tilpasset og relevant innhold med daglige og ukentlige nyhetssendinger på flere språk og nivå. Den aktuelle tilnærmingen til fagstoffet gjør at opplæringen alltid oppleves relevant. Elevkanalen har i tillegg innhold fra 40 ulike leverandører og innhold til alle fag og trinn.

… trykk for å lese om parallellseminar.

LearnLabs verktøykasse for engasjerende læring

Learnlab er et digitalt økosystem for fremtidsrettet og
engasjerende læring. Vi tilbyr fem brukervennlige og trygge verktøy med
Feide-pålogging, og flere tusen undervisningsopplegg og interaktive fagbøker
til LK20. Learnlab er basert på progressiv pedagogikk, og verktøyene er
utviklet for dybdelæring og kollektiv læring.  

… trykk for å lese om parallellseminar.

Interactive Norway er et kompetansesenter for interaktive løsninger i skole og klasserom. Vi leverer teknologi og læringsverktøy som tilrettelegger for fleksibel undervisning med aktiv elevdeltakelse med våre merker – SMART Board, Prowise og onEVO aktivitetsgulv.

… trykk for å lese om parallellseminar

Lingit og Wizkids har blitt sammenslått, og vi jobber mot et felles mål – at alle elever skal ha like muligheter til å lese, skrive og forstå. Vårt hjelpemiddel, Lingdys Pluss, er utviklet for elever med dysleksi, og vårt læremiddel, Lingdys Skole, gir et bedre læringsutbytte. Våre produkter minsker stigmatisering, inkluderer alle, og øker digitale ferdigheter og tekstkompetanse. Elever kan arbeide enklere, oppleve større mestring, selvstendighet og motivasjon. Vi skal i tillegg lansere EquatIO, et digital matematikk-verktøy som hjelper lærere og elever på alle nivåer med å lage matematiske uttrykk raskt og enkelt.

Enable lever av å bygge løsninger i og rundt Microsoft 365. Vår mest kjente løsning er Zokrates, et LMS som er fullstendig integrert med M365 og Teams, samt læreplaner fra Grep. Kjernefunksjoner er tilpasset ukeplan, innlevering , portefølje, foresatteportal og IUP.  

 

Enable har også teamsapper for årshjul, personelloversikt, malvelger og kvalitetshåndbok/planverk 

 

… trykk for å lese om parallellseminar

Enerbits er undervisningsutstyr med tilhørende digitalt læringsopplegg. 

Jobb i team gjennom reelle scenario med tverrfaglig fokus. 

Hovedtema er fornybar energi, koding og økt hverdagsforståelse.

… trykk for å lese om parallellseminar

Vitec MV utvikler og forhandler digitale lese- og skriveverktøy for skole og bedrift. Våre verktøy er utviklet for elever med lese- og skrivevansker, og er godkjent av NAV som støtte for elever med dysleksi.

… trykk for å lese om parallellseminar.

Atea er Norges største konsulenthus for teknologi og læring, og bidrar til å tilgjengeliggjøre læring for flere elever gjennom å støtte skoleledere og lærere i den digitale transformasjonen.

Vi bistår kommuner og skoler med anskaffelse av riktig teknologi til rett behov, og med kompetanse for å bidra til at skolen når sine målsetninger

Inspirerende undervisning i matematikk og naturfag

Med våre læreverk, Campus Matte fra 1. til og med videregående nivå og Campus Naturfag 8-10, kan du skape varierende og inspirerende læring. 

For å støtte læringslysten har vi, i tillegg til de digitale mulighetene, også lagt til rette for elevaktiviteter i og utenfor klasserommet. 

…trykk for å lese om parallellseminarer

Nyheter for barn - slik tar du det i bruk i klasserommet

Prisbelønte Aftenposten Junior finnes nå som skoleprodukt! Aftenposten Junior skole er en digital læringsressurs basert på nyheter tilpasset barn og unge. Vi gjør jobben til lærere enklere og sørger for at barn får tilgang til kvalitetssikrede nyheter skrevet på et språk de forstår. Med dagsaktuelt og lærerikt innhold skaper vi samfunnsengasjement og leseglede i klasserommet.

…trykk for å lese om parallellseminar

iMAL er et fulldigitalt verktøy for bokstavlæring, lesing og skriving. Digital bokstavkartlegging gjør veien fra kartlegging til tiltak med individuelle oppgaver lik null. Elever bokstavkartlegges digitalt og lærer registrerer i sanntid. Når kartleggingen avsluttes, sendes de bokstavene elevene mestrer automatisk til elevens læringsbrett og til arbeidsark til utskrift. Med iMAL er oppgavene de samme, innlæringsbokstavene den samme, men i kombinasjon med individuell bokstavkunnskap. Det gir mestring og mestring gir motivasjon. 

I samarbeid med filmfolk, fagpersoner og akademia lager vi digitale kunnskapsreiser av høy kvalitet.

Teams som knutepunkt for læring og Windows 11 for utdanning

Utdanning er et viktig fokusområde for Microsoft, og i Microsoft Norge har vi et dedikert team som jobber utelukkende mot utdanningssektoren. Vårt mål er «to empower every student on the planet to achieve more». Verden forandrer seg raskere enn noensinne – i likhet med ferdighetene som elevene vil trenge for å starte livet etter fullført utdanning. Med rimelig teknologi som er lett å administrere og transformerer skoletimene, kan lærerne fokusere på å gi personlig tilpasset læring som legger til rette for bedre læringsresultater.

…trykk for å lese om parallellseminar.

Det nye digitale lesefellesskapet deres

I BookBites Skole samler vi barnas lesing ett sted. De får en fast ramme rundt lesingen med en leseapp som er lett og morsom å bruke. Eleven får et motiverende innblikk i lesingen sin, og elevene kan inspirere hverandre til nye leseopplevelser.

Som lærer kan du følge med på den enkelte elevs lesetid, bokvalg og leseutvikling. Bruk den nye kunnskapen til å bli bedre kjent med klassens lesevaner, så blir det enda lettere å støtte elevene i leseprogresjonen sin, både samlet og individuelt.

…trykk for å lese om parallellseminar

itslearning er en nettbasert læringsplattform utviklet spesielt for undervisning og læring. Vår plattform er bygget for dagens måte å undervise på, og brukes av millioner av mennesker over hele verden. Vi har hovedkontor i Bergen, med kontorer i 8 land. Siden 2019 har itslearning vært en del av Sanoma Group.

Med Haldor kan lærere og elever enkelt arbeide helt og fullt i Teams og slipper å veksle mellom forskjellige programmer. Det sparer tid som i stedet kan brukes til undervisning.

Haldor Education er en samling brukervennlige pedagogiske tjenester som er sømløst integrert i Microsoft Teams og Office 365. Tjenestene er modulbaserte, så du kan velge de tjenestene skolen trenger. Hvis du velger alle tjenestene får der en komplett moderne, digital læringsplattform for hele skolegangen, fra barnehage til voksenopplæring.

… trykk for å lese om parallellseminar

Conexus har siden 2001 inspirert og bistått ledere, lærere og elever i utdanningssektoren med sine digitale verktøy for læring. Skoler og kommuner kan bruke verktøyene våre til å legge inn kartleggingsprøver for å se elevens resultater på et sted. Verktøyene gir innsikt i elevens progresjon og hvor det trengs ekstra oppfølging, ved at lærere ser sammenhenger mellom prøveresultater. Conexus tilrettelegger data som kommer eleven til gode!

ILT Education har jobbet med innleste læremiddel siden 1990. I dag består tilbudet av smarte og flerspråklige verktøy til barnehager og skoler i 10 land.

Polylino er vår flerspråklige barneboktjeneste for språkutvikling og inkludering i barnehage og småskolen, med bøker på over 60 språk.

I Manabua handler alt om å forbedre elevenes begrepslæring i basisfagene på 5.-10. trinn. Gjennom informative filmer, tekster, begrepsforklaringer, puggekort (flashcards) og quiz, styrkes elevenes begrepsapparat på 12 språk.

For gratis 30 dagers demo, gå til våre produktsider på https://www.ilteducation.no/

Kunnskap.no er et læremiddelforlag som utvikler nettbaserte, heldigitale læremidler etter fagfornyelsen.

Gjennom læringsportalen min.kunnskap.no har vi læremidler innen matematikk, naturfag, engelsk, norsk og norsk som andrespråk.

I læringsportalen kan lærere tilpasse det faglige innholdet til den enkelte elevs ferdigheter, gjennom læremidlenes multimodale innhold.  Arbeidet til eleven lagres, resultater kan hentes ut, og presenteres i læringsanalyser. Dette legger til rette for aktive elever, gode læringssamtaler og underveisvurderinger.

Du finner mer informasjon på kunnskap.no, og du treffer oss på stand både i Bergen og Sandefjord.

SimDoc er et helt nytt pedagogisk dokumentasjonsverktøy for yrkesfag! 

Først ut er SimDoc for helsefag. Her får du en forenklet versjon av de store journalsystemene hvor elevene lærer å observere, dokumentere og lage gode digitale pleieplaner for sine fiktive pasienter. Kom innom så kan vi vise deg mer!

Hva er BrettBoka?

Brettboka er den digitale utgaven av forlagenes kjente lærebøker. Bøkene er tilført nyttig funksjonalitet for elev og lærer. Innlest tekst eller syntetisk tale som i en lydbok med muligheten til å ta notater og markeringer, søke etter innhold, se bilder og film. Brettboka kan brukes online, men fungerer også uten nett dersom den lastes ned som app til PC, Chromebook eller iPad. Brettboka kan brukes som en tavle-bok koblet direkte på projektor og interaktive tavler.

Kom på vår stand og få kampanjekode slik at du kan prøve ut alle bøkene i klassen før sommeren

Klikk her for å se hvordan du bruker den digitale boken…

Eduplaytion viser med matematikkspillet Numetry hvordan spillbasert læring, pedagogikk og didaktikk ikke er så langt unna hverandre som man fort kan tro. Ved å kombinere tradisjonell spilldesign sammen med pedagogiske prinsipp lager vi spillbasert læring som er matematisk vanntett med matematikkspillet Numetry.

I parallellseminaret forklarer en av våre pedagoger hva spillbasert læring er og hvordan barn kan lære matematikk med denne spennende undervisningsmåten.

… Trykk her for å se video om Numetry

 

Pickatale Skole tilbyr gratis tilgang til et godt sammensatt basis-bibliotek som har fokus på å skape leseglede. Velkommen til vårt leseunivers med Pickatale Lese- og lytte app.

Målgruppe er barneskolen: fra 1-7 klasse

…Trykk for å lese om parallellseminar

Kikora er et digitalt læremiddel i matematikk, der elevene kan lære seg nye emner og teknikker, trene på regneferdigheter, programmering, problemløsing, eksamen og mye mer. Læremiddelet har en rikholdig oppgavebank, for alle trinn fra 1-13. I læremiddelet får elevene mange visuelle hjelpemidler, og møter en rekke “digitale konkreter” som de kan utforske når de skal tilegne seg nytt stoff. Tilbakemeldinger er viktig, så derfor gir Kikora løpende tilbakemeldinger på alle mellomregninger og sluttsvar elevene skriver inn. Alle oppgavene rettes automatisk, og lærer får full oversikt over alle elevenes arbeider. 

Vi leverer tjenester til personer som har hørselshemming i kombinasjon med ulike funksjonsnedsettelser, personer med døvblindhet og deres nettverk. Vi er lokalisert i Vestfold og Telemark, men leverer tjenester over hele landet.

… Trykk for å lese om parallellseminar

Alt du trenger til undervisningen
 
Fremtidens viktigste verktøy for læreren
 
Undervisningsplan gir deg det du trenger for å gå ut med inspirerende undervisning – hver dag. Gjennom hele skoleåret får du ukentlige undervisningsopplegg for småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Du får også oversikt over hva som rører seg i skole-Norge, og tilgang til vårt intuitive planleggingsverktøy. Fagfornyelsen er ivaretatt i alle ledd, og alt ligger klart til deg.
 
Scandec systemer 

Scandec Systemer ble etablert i 1984, og er vi er nå Norges
ledende distributør innen lyd, lys, bilde og rigg til installasjoner, Pro/Utleie
og Audiovisuelle installasjoner. Vi har et stort forhandlernettverk i hele
Norge. 

Vi er nå 52 ansatte bestående av systemdesignere, produktspesialister, teknikere, pedagoger og selgere som sammen jobber for å kunne tilby de beste løsningene for våre kunder. Vi bistår våre samarbeidspartnere med alt fra små løsninger til komplekse egenutviklede systemer. 

… Trykk for å lese om parallellseminar

Academic Software sikrer at alle studenter, lærere og forskere har enkel tilgang til programvaren de trenger, samtidig som IT-avdelingen avlastes og økonomien blir mer forutsigbar.

Academic Software er plattformen der alle brukere kan få tilgang til alle de digitale verktøyene de trenger i hverdagen. Plattformen gir rask og enkel tilgang for alle via institusjonens egen Single Sign On-løsning – uansett hvor de er og hvilken enhet de bruker.

..Trykk for å lese mer og se informasjon om parallellseminar