Parallellseminar

Fra Skolons samlingsplass får lærere og elever samme tilgang og en enkel digital hverdag ved å samle alle digitale skoleverktøy og alt undervisningsmateriell på ett sted. Skolon er den enkleste måten å jobbe digitalt på i skolen.

I tillegg til samlingsplassen, som gir enkel tilgang, har Skolon forenklet prosessen med å finne, velge, kjøpe og administrere digitale læremidler og verktøy:
– ett bibliotek slik at man enkelt finner de riktige produktene
– lisensadministrasjon for både kommune og skole
– rettighetstyrt innkjøpsfunksjonalitet
– ordrehistorikk og abonnementsoversikt
– mulighet for å registrere PUB-avtaler og ROS-analyser

I løpet av året har flere kommuner i Norge valgt å dele opp anskaffelser på trykk og digitalt og bruker nå Skolon som plattform for å kjøpe lisenser til digitale læremidler

Under seminaret vil vi ved hjelp av konkrete kundeeksempler vise hvor enkelt det er for skoler og kommuner å gå fra kjøp til bruk av digitale læremidler med Skolon som plattform.