En lærende skole i digital transformasjon

I skoleutviklings-sporet tar vi for oss hvordan skoleledelse legger til rette for en lærende og digital kompetent skole. Dette er noe av det vi vil bli klokere på:

  • Hva innebærer det å være en lærende og digitalt kompetent skole?
  • Hvordan legger vi til rette for utforsking, læring og erfaringsdeling rundt bruken av digitale ressurser og arbeidsmåter?
  • Hva gjør vi for å undersøke at digitale ressurser og arbeidsformer i skolen gir bedre og mer tilpasset læring for elevene?

Utfordringsbildet. I dialogen med skoleledere og administrasjon fanger vi opp utfordringer som følger med overgangen fra analog til en stadig mer digital skole. Vi satte en gruppe studenter på saken for å bli klokere på utfordringsbildet. Funnene deler de på Skoleutviklings-sporet.

Hvordan håndterer vi det å både utforske og adoptere nye digitale læringsformer og samtidig trygge kvaliteten i elevenes læring?  Vi stiller spørsmål til panelet der du møter:  

  • Ingvild Vikingsen Skogestad, Pedagogisk endringsinspirator, Øygarden kommune
  • Andreas Fonn Macsik, Rådgjevar – Fagutvikling, Sunnfjord kommune
  • Bjørn Leirhol, Inspektør/avdelingsleder, Bergen kommune

Våre gjester i panelet deler sine erfaringer og du som deltar på økten inviteres til å dele dine. Hvilke tips og eksempler kan vi dele? Hvilke dilemmaer opplever vi? Hva trenger vi å være særlig oppmerksomme på?

Sammen blir vi klokere. Vel møtt!