Komplette læremidler i Creaza

Creaza utvider stadig sin portefølje med komplette læremidler!

Vi har nå læremidler i følgende fag: samfunnsfag, engelsk, naturfag og KRLE.

Disse fremmer inkluderende læring med store muligheter for tilpasninger, da de er dynamiske og oppdaterte.

Læremidlene inneholder elementer som svarer til fagets premisser og dybdelærende prosesser. Elevenes undring, utforskning, samarbeid, produksjon og kreativitet er vektlagt. Åpne og rike oppgaver sikrer at alle kan bidra ut fra sine læringsforutsetninger og oppleve mestring, selvtillit, skaperglede og motivasjon.

I seminaret vil du få presentert den felles tankegangen om Creazas læremidler. Du vil få se fagspesifikke elementer fra de ulike læremidlene og hvordan disse er bygget på de ulike fagenes premisser.