6. februar – Parallell 2A

Ny digital tjeneste for videregående skole!

I Disko bringer vi aktuelle hendelser inn i fagene, og bruker teknologi og presentasjonsmåter på en måte som skaper inkluderende

og aktive læringsopplevelser for elevene. Alt i en inspirerende innpakning, med den fleksibiliteten og oversikten læreren forventer av et digitalt læremiddel.

Møt opp på presentasjonen til Cappelen Damm Videregående og få en liten smakebit av framtidas læremidler. La oss overbevise deg.

7. februar – Parallell 1a

Skolen fra Cappelen Damm

Skolen fra Cappelen Damm – En dynamisk og oppdatert tjeneste med innhold og
læringsstier til alle kompetansemål i grunnskolen. Funksjonalitet i tjenesten gir deg som lærer stor fleksibilitet og mulighet til å tilpasse egen undervisning helt i tråd med fagfornyelsen. Bli med på dette seminaret og få en demonstrasjon av verktøy og innhold i tjenesten, i tillegg gir vi et frempek om våre utviklingsplaner.