Aski Raski

Vi er her for å hjelpe barn og voksne med å mestre kunsten å lese!

Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit? På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.

NYHET! Til høsten lanserer vi en komplett pakke for den første leseopplæringen.