Aski Raski

SEMINAR 1:
Tilpasset lese- og skriveopplæring med Aski Raski 
Udir definerer lesing slik: Å lese er å skape mening fra tekst. Men hvordan hjelper vi elevene med å komme dit? På seminar med Aski Raski får du en rask innføring i hvilke lesestrategier elevene bruker i sin tidlige leseutvikling, hva du som lærer skal være oppmerksom på, og hvordan kartleggingsresultater kan legge grunnlaget for videre arbeid. Du får også et raskt innblikk i oppbyggingen av programmet, samt tips til praktiske aktiviteter for hele klasser og grupper.

SEMINAR 2: 

De nyeste funksjonene i Aski Raski
På dette seminaret med Aski Raski får du et innblikk i de største nyhetene i programmet: 

  • Stier: En funksjon som lar deg sende tilpassede oppgaver direkte inn i elevens bruker.
  • Setninger og bilder: Aski Raskis egne illustrasjoner danner grunnlaget for nye og motiverende oppgavetyper, hvor også elevens leseforståelse styrkes.
  • tartpakken: I Startpakken kombineres digitale økter med fysiske aktiviteter og tilpassede lesetekster og oppgaveark.

Du får også mange tips til aktiviteter for enkeltelever, grupper og klasser.