Påmelding utstillere 2020 her 

Partner, utstillere og seminar våren 2020

  • Utstillerne får presentere i plenum en 4 min kortversjon av sitt innhold.
  • Som utstiller/ ha seminar må du i tillegg betale vanlig deltakeravgift
  • Målgruppen er skoleeiere, skoleledere og lærere i grunnskole og videregående
  • Hvis det blir overbooking vil de siste påmeldte komme på venteliste

Noen tilbakemeldinger fra deltakere i fjord

Deltakere Bergen 2018   Trondheim 2018   Sandefjord  2018

Fornøyd med strukturen – plenumforedrag, speedforedrag og parallellseminar?

Svært fornøyd 32.6 %
Fornøyd 47.3 %
Nøytral 12.4 %
Lite fornøyd 5.4 %
Misfornøyd 2.3 %

Fornøyd med konferansens faglige innhold?

Svært fornøyd 32.8 %
Fornøyd 49.2 %
Nøytral 11.7 %
Lite fornøyd 5.5 %
Misfornøyd 0.8 %

Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje Utdanningsvitenskapelige fakultet – UiO

Svært fornøyd 43.5 %
Fornøyd 37.1 %
Nøytral 18.5 %
Lite fornøyd 0.8 %
Misfornøyd 0 %

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler Magnus Nohr Høyskolen i Østfold 

Svært fornøyd 86 70.5 %
Fornøyd 23 18.9 %
Nøytral 12 9.8 %
Lite fornøyd 1 0.8 %
Misfornøyd 0 0 %

*

 

 

Våren 2018

Dag 1 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:35 Digitale verktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO – plenum

11:10 Østlandet: Dynamisk implementering med GSuite og Chromebook Ivar Berg Digital læring Asker kommune

11:10 Trøndelag: Infrastruktur, læringsressurser og kompetanseheving? Siw Olsen Fjørtoft og Leif Cato Larsen.

11:10 Vestlandet: Når Office 365 blir elevenes arbeidsverktøy» Ingvild V Skogestad Fjell kommune

11:40 Parallell-seminar
Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill – bli Lesemeister ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
Sal 3 KS Ung – læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst – BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon
Sal 2 Hvordan kan bruk av digital lærebok øke læringsutbyttet for elevene? ved Christoffer Hansen Aschehoug
Sal 3 Kreativ og leken læring CREAZA Kristin Hop, kontaktlærer ved Sandbakken skole i Sarpsborg
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer – koding og teknologi ved Unni Skumsrud MV-Nordic

13:30 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

15:20 Parallell-seminar

Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater – Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke “bare” en SMART Board – Tone AB Næss Interactive Norways

16:10 Parallell-seminar

Sal 1 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft   del1:     del2:

Sal 2 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud MV-Nordic
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy, Kunnskap.no
Sal 4 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

 

Dag 2 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:05 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

11:00 Østlandet: Hva skjer når vi går 1:1? Jørn Andersen Edtech-rådgiver   Joachim Gjertsen D-pedagog Larvik kommune

11:00 Trøndelag: Hva gjør Trondheim kommune for å møte framtidens skole?  Siw Olsen Fjørtoft

11:00 Vestlandet: Digg Læring og kva skjer når vi går 1:1 ved Ingvild Skogestad Fjell kommune

 

11:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2 Gjør lærerens feedback-prosess enklere og mer effektiv ved Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3 Google for Education Christian Komonen

Sal 4 LMS – læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
Sal 2 Minecraft som læringsmetode i skolen – Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
Sal 4 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk ved Janne Lepperød Fagbokforlaget

13:20 Fra prat til resultat med digitale verktøy ved Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole

14:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Gyldendal Undervisning
Sal 3 Hjelp til å lese, skrive og forstå – “LINGIT” den usynlige læreren
Sal 4 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS

15:30 Trøndelag og Østlandet: Programmering Espen Koding ATEA

15:30 Vestlandet: “Dubestemmer.no” ved Dina Dalaaker – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT