Påmelding utstillere 2020 her 

Partner, utstillere og seminar våren 2020

 • Utstillerne får presentere i plenum en 4 min kortversjon av sitt innhold.
 • Som utstiller/ ha seminar må du i tillegg betale vanlig deltakeravgift
 • Målgruppen er skoleeiere, skoleledere og lærere i grunnskole og videregående
 • Hvis det blir overbooking vil de siste påmeldte komme på venteliste

Noen tilbakemeldinger fra deltakere i fjord

Deltakere Bergen 2018   Trondheim 2018   Sandefjord  2018

Fornøyd med strukturen – plenumforedrag, speedforedrag og parallellseminar?

Svært fornøyd 32.6 %
Fornøyd 47.3 %
Nøytral 12.4 %
Lite fornøyd 5.4 %
Misfornøyd 2.3 %

Fornøyd med konferansens faglige innhold?

Svært fornøyd 32.8 %
Fornøyd 49.2 %
Nøytral 11.7 %
Lite fornøyd 5.5 %
Misfornøyd 0.8 %

Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje Utdanningsvitenskapelige fakultet – UiO

Svært fornøyd 43.5 %
Fornøyd 37.1 %
Nøytral 18.5 %
Lite fornøyd 0.8 %
Misfornøyd 0 %

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler Magnus Nohr Høyskolen i Østfold 

Svært fornøyd 86 70.5 %
Fornøyd 23 18.9 %
Nøytral 12 9.8 %
Lite fornøyd 1 0.8 %
Misfornøyd 0 0 %

*

 

 

Våren 2018

Dag 1 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:35 Digitale verktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO – plenum

11:10 Østlandet: Dynamisk implementering med GSuite og Chromebook Ivar Berg Digital læring Asker kommune

11:10 Trøndelag: Infrastruktur, læringsressurser og kompetanseheving? Siw Olsen Fjørtoft og Leif Cato Larsen.

11:10 Vestlandet: Når Office 365 blir elevenes arbeidsverktøy» Ingvild V Skogestad Fjell kommune

11:40 Parallell-seminar
Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill – bli Lesemeister ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
Sal 3 KS Ung – læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst – BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon
Sal 2 Hvordan kan bruk av digital lærebok øke læringsutbyttet for elevene? ved Christoffer Hansen Aschehoug
Sal 3 Kreativ og leken læring CREAZA Kristin Hop, kontaktlærer ved Sandbakken skole i Sarpsborg
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer – koding og teknologi ved Unni Skumsrud MV-Nordic

13:30 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

15:20 Parallell-seminar

Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater – Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke «bare» en SMART Board – Tone AB Næss Interactive Norways

16:10 Parallell-seminar

Sal 1 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft   del1:     del2:

Sal 2 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud MV-Nordic
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy, Kunnskap.no
Sal 4 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

 

Dag 2 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:05 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

11:00 Østlandet: Hva skjer når vi går 1:1? Jørn Andersen Edtech-rådgiver   Joachim Gjertsen D-pedagog Larvik kommune

11:00 Trøndelag: Hva gjør Trondheim kommune for å møte framtidens skole?  Siw Olsen Fjørtoft

11:00 Vestlandet: Digg Læring og kva skjer når vi går 1:1 ved Ingvild Skogestad Fjell kommune

 

11:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2 Gjør lærerens feedback-prosess enklere og mer effektiv ved Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3 Google for Education Christian Komonen

Sal 4 LMS – læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
Sal 2 Minecraft som læringsmetode i skolen – Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
Sal 4 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk ved Janne Lepperød Fagbokforlaget

13:20 Fra prat til resultat med digitale verktøy ved Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole

14:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Gyldendal Undervisning
Sal 3 Hjelp til å lese, skrive og forstå – «LINGIT» den usynlige læreren
Sal 4 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS

15:30 Trøndelag og Østlandet: Programmering Espen Koding ATEA

15:30 Vestlandet: «Dubestemmer.no» ved Dina Dalaaker – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Mangler fortsatt mange – siden blir fortløpende oppdatert

Kun i blått har lenke til presentasjoner

Samleside for foredragene på Læring på digitale flater 2020

Plenumforedrag dag 1

Dag 1 FAGFORNYELSEN I EN DIGITALISERT SKOLE. Øystein Gilje

Dag 1 Fagfornyelsen med nye muligheter og krav – Utdanningdirektoratet Avd. sjef Øystein Nilsen
Dag 1 Lærerens profesjonfaglige digitale kompetanse ved Stine Brynhildsen
Dag 1 Hvordan skape fremtidsrettet læring? Erlend Kobro

Parallellseminar dag 1 kl 1140

«Hvilke digitale ressurser passer best til Fagfornyelsen? Learnlab
Lesing og læring i samfunnsfag «Historier i samfunnsfag» Fagbokforlaget
Tverrfaglig og dynamisk produksjon Creaza
Fleksibel og interaktiv bruk av SMART Board med iQ Interaktiv Norway

Parallellseminar dag 1 kl 1240

Gjør timene bedre med 3D bilder og videoer. 3DL Læring
Få oversikt over digitale læremidler med Digitalelev – Bokbasen
IntoWords er digitalt lese- og skriveverktøy som gjør enklere. Vitec
Bli med og oppdage fremtidens læreverk! Campus Matte

Parallellseminar dag 1 kl 1510

Når øynene leser feil og fingrene skriver feil StatPed Gitte og Anne Helene

Minecraft i undervisningen – workshop: Miriam Modalsli og Oda Bøthun StatPed
Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag
Vi hjelper deg inn i Fagfornyelsen – Aschehoug Undervisning
Kjøp og bruk av digitale læremidler krever nye løsninger BS Undervisning

Parallellseminar dag 1 kl 1550

Skolen fra Cappelen Damm. Digitale læremidler i alle fag på alle trinn
Inkluderende klasserom med Office 365 Microsoft
Har vi glemt de grunnleggende ferdighetene? KF
Skolestudio, et heldekkende digitalt læringsunivers alle fag – Gyldendal

Plenumforedrag dag 2

Dag 2 Digital didaktikk og inkludering ved Fredrik Lillestølen Ekren
Dag 2 Fagfornying og årsplaner ved Ingvild Vikingsen Skogestad Fjell
Dag 2 Hæ!? Er ikke det bare et annet ord for prosjektarbeid? ved Simen Spurkland

Parallellseminar dag 2 kl 1140

Utforskende matematikk med fokus på prosessen -Kikora
Aski Raski -nettbasert verktøy for intensiv lesetrening
Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærere!
Skriv for livet – ikke for læreren! Wizkids

Parallellseminar dag 2 kl 1240

Hjelp til å navigere i en digital skolehverdag Lin Education
Elevene bygger, koder og reflekterer over sitt arbeid. LEGO Education Vitec
Dragonbox – heldekkende læreverk for fremtidens matematikkundervisning
BS Undervisning – Lær mer om hvordan Pendel vil gi deg full kontroll

Parallellseminar dag 2 kl 1510

Få det digitale økosystemet i skolen til å fungere.Skolon
Gjør Office 365 til et fullverdig LMS-Skooler
coSinus matematematikk – Alt på ett sted med én innlogging Cappelen Damm
Lingit – når redusert lese- og skriveferdigheter bli en styrke.

Parallellseminar dag 2 kl 1550

Minecraft og fagfornyelsen – kreativ problemløsing, koding og AI Microsoft
Workshop med digitale arbeidsmåter inn i fagfornyelsen Ellen Romstad
Aktivt klasserom» i Aschehoug Univers – ditt nye læringsunivers
Lesing og læring i samfunnsfag «Historier i samfunnsfag» Fagbokforlaget

 

 

2019

PROGRAM DAG 1  Sandefjord Trondheim Bergen

09:10 Øystein Gilje Deltagelse og dybdelæring – hvordan realisere fagfornyelsen i ditt digitale klasserom?

Parallellseminar dag 1 11:40

 1. Stine Brynildsen Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10?
 2. Marte Moslet Blandet virkelighet i praksis Microsoft Utdanning
 3. Tverrfaglighet med Creaza ved Vibeke og Kristin
 4. Aschehoug Undervisning Vi hjelper deg inn i fagfornyelsen Med læreren. For eleven.
 5. Anne Koch Kartleggeren Fagbokforlaget

Parallellseminar dag 2 kl 12:30

 1. Aschehoug Undervisning Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag
 2. Stig Andreassen Microsoft Utdanning Tverrfaglighet i Minecraft
 3. Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet
 4. ATEA I skolen Undervisning i teknologirikt klasserom (SAMR-modellen)
 5. Aski Raski Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening

11:00 Eva Brattvold Hva må du ha med deg i sekken på reisen mot fagfornyelsen?

13:30 Øystein Nilsen Utdanningdirektoratet FAGFORNYELSEN

Parallellseminar dag 1 C kl 15:40

 1. Ellen Romstad La elevene skrive, lese og lære med STL+, digital Storyline, AR og GreenScreen.
 2. Interactive Norway Kreativ og aktiv læring med SMART Board i klasserommet
 3. Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle
 4. Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne! Enable Enkle verktøy for timeplan, meldinger
 5. GAN Aschehoug Skriv og les – verktøyet for oppdagende skriving

Parallellseminar dag 1 D kl 16:10

 1. Statped Svak leseforståelse og digitale hjelpemidler 
 2. Canvas Fagfornyelsen = endring i praksis. Enter Canvas og Arc video
 3. Skolevisjoner Skap godt læringsmiljø Klassetrivsel.no Video
 4. Bokbasen E-bøker og lydbøker til skolebiblioteket
 5. Rune Vindenes Lesemester – Hvordan motivere elever til å lese ofte og mye?

PROGRAM DAG 2  Sandefjord Trondheim Bergen

09:00 Magnus Nohr Aktive elever lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning

Parallellseminar dag 2 kl 11:40

 1. Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen.
 2. BS Undervisning Full kontroll. Helt enkelt. Pendel er en ny smart tjeneste for skolene
 3. Gyldendal Undervisning Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flyt-sonen.
 4. Lingit Lingdys, Textpilot Pluss og Lingpilot
 5. Bokbasen Få kontroll og oversikt over skolens digitale læremidler med Digitalelev

Parallellseminar dag 2 kl 12:30

 1. Aschehoug Undervisning Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag
 2. Stig Andreassen Microsoft Utdanning Tverrfaglighet i Minecraft
 3. Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet
 4. ATEA I skolen Undervisning i teknologirikt klasserom (SAMR-modellen)
 5. Aski Raski Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening

11:00 Erling Lien Barlindhaug avd.dir KS utdanning Digitalisering i læringslivet

13:30 Ingvild Vikingsen Skogestad Digg læring Korleis FAGFORNYINGA kan forandre klasserommet?

Parallellseminar kl 15:30

 1. Carl Erik Melhus Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og presenterer ematte.no
 2. Google for Education Inspirasjon til nyskaping og læring
 3. Itslearning, Google og fagfornyelsen
 4. Lin Education Ny plan, ny praksis! Erfaringsbaserte innspill rundt praksis
 5. ATEA Workshop – samarbeid rundt SAMR-modellen ATEA

Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

 

(mer…)