I samarbeid med Statped, Senter for IKT i utdanningen, Dysleksi Norge, IKT-Norge og BS undervisning arrangerer DIGITALKOMPETANSE.no konferansene “LÆRING PÅ DIGITALE FLATER” i Sandefjord, Bergen og Trondheim i uke 6, 7 og 10

Konferansene har fokus på god praksis, effektiv læring og digitale læringsressurser utviklet for norsk skole, kultur og språk. Konferansene er for  skoleeiere, skoleledere, lærere og IKT-ansvarlige i  grunnskole og videregående. Vi vil synliggjøre digitale ressurser, metoder og praksis som skaper motivasjon, effektiv læring og godt læringsutbytte

 

Teknisk ansvarlig: olav.reitan@digitalkompetanse.no

99745054 Frydenlund 24a 3238 Sandefjord

digitalkompetanse.no     Last ned logo her