Plenumsinnlegg

På denne siden kan du lese om foredragsholderne og alle de faglige plenumsinnleggene. Temaet er som alltid pedagogikk i en teknologirik verden, og i år vil vi fokusere ekstra på vurdering og fysisk aktive elever. 

Åpning

Erlend Kobro, Ingvild Vikingsen Skogestad m.fler

Åpningssermonien vil sette startskuddet for årets konferanse. Sammen  med kjente og ukjente gjester fra Skole-Norge spiller vi  opp til fest med refleksjoner fra tiden som har vært og ønsker for tiden som kommer

 

Stine Brynildsen

PfDK i (vurderings) praksis

TEMA: #Vurdering, #digitalkompetanse #digital praksis #DYBDELÆRING

Å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse – i fellesskap!

I årets innlegg har Stine lyst til å sette fokus på det å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (pfdk) i profesjonelle fellesskap. Både i overordnet del av LK20 og i Rammeverket for lærerens pfdk, understrekes det at skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap for lærere, ledere og andre ansatte, der man reflekterer over, vurderer og videreutvikler sin praksis. En lærer må kunne altså både drive eget utviklingsarbeid og bidra til en delingskultur rundt læring i digitale omgivelser. Skoleledere må legge til rette for at dette skal kunne skje, og kanskje trengs det en egen pfdk for skoleledere? Disse temaene er verdt å løfte, fordi mange av oss (kanskje) kan bli mest opptatt av enkelte verktøy og metoder, eller vi snakker om «ildsjeler» og den enkelte lærers digitale kompetanse. Med perspektiver og eksempler fra eget arbeid med skoler gjennom såkalte Dekomp-oppdrag, forskningsprosjekter og erfaringer, håper Stine å sett i gang både lærere og lederes refleksjoner omkring det å tenke skolebasert, digital kompetanseutvikling.

Aleksander Husøy

Å legge til rette for bruk av spill i undervisningen

TEMA: #Spill #Engasjement #Motivasjon #Dybdelæring

Å legge til rette for bruk av spill i undervisningen

Spill er veldig mye mer enn underholdning. Spill kan by på rike opplevelser, formidle historier og skape en nærhet til steder og situasjoner som ellers er utilgjengelige i klasserommet. Stadig flere skoler har oppdaget hvilken verdi spill kan tilføre undervisningen. Like fullt er det fremdeles en rekke barrierer som gjør at spill oppleves som et mer krevende kulturuttrykk å ta inn i klasserommet enn noveller, romaner og film.

De siste ti årene har Aleksander Husøy arbeidet systematisk med å bygge kompetanse på og kultur for bruk av spill i undervisningen ved Nordahl Grieg videregående skole. Han kommer til Læring på digitale flater for å fortelle om hvilken verdi spill kan ha i skolen, og hvordan man kan legge til rette for at lærere kan utforske bruk av spill i sin undervisning.

Bio: Aleksander Husøy er en pioner i bruken av spill i skolen og jobber som lærer og spillpedagog ved Nordahl Grieg Videregående skole. De siste ti årene har han utviklet og tilrettelagt for gjennomføring av undervisning med spill på skoler over hele landet. Aleksander har produsert undervisningsmateriell og kurs om spill i skolen for bl.a UNESCO, Lesesenteret, NDLA og Kompetanse Norge. Aleksander er grunnlegger av nettressursen Spillpedagogene.no og podcasten “Spillpedagogene – Spill og digital kultur” som han driver i samarbeid med andre lærere, ledere og forskere. Han er også medforfatter av boken “Spillpedagogikk”, utgitt av Fagbokforlaget i juni 2020

PS: I sandefjord vil foredraget holdes av spillpedagog Anine Ludvigsen fra Thor Heyerdahl Videregående skole

Egil Weider Hartberg

Det nye vurderingsparadigmet

TEMA: #Vurdering #Fagfornyelse #Forskning #Digitale verktøy

Det nye vurderingsparadigmet

Egil Weider Hartberg er lærer med lang erfaring fra både videregående skole og grunnskolen. Han er ansatt som instituttleder på senter for livslang læring ved høyskolen i innlandet og sitter i det nasjonale kompetansemiljøet for vurdering. Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet tilbyr “kompetanse som setter spor” og er en institusjon som utvikler og leverer kurs og studier hvor det benyttes effektive læringsmetoder.

Myndighetenes og foreldrenes forventninger til skolenes vurderingsarbeid kan føre til at lærerne hemmer elevenes langsiktige læring, inkludert deres motivasjon og læringsstrategier. I innlegget snakker Egil Hartberg om disse farene, og om hvordan lærere isteden kan utnytte vurdering som et middel for å fremme motivasjon, selvregulering og helhetlig kompetanseutvikling. “Det nye vurderingsparadigmets forståelse av forholdet mellom lærings- og vurderingsprosesser åpner dørene for rike, relevante samarbeidsoppgaver der de digitale mulighetene (selvsagt) må inngå som et naturlig element, og det digitale gir en unik mulighet for både lærer og elev til å følge med på elevens læring og utvikling”

PS: I sandefjord vil foredraget holdes av Kjell Evensen 

Maria Hurrod

Hvordan samarbeider en norsk videregående skole med et av verdens mest annerkjente universiteter?

Tema: #Elevengasjement #relevans #opne-dører-mot-verda-og-framtida

Hvordan samarbeider en norsk videregående skole med et av verdens mest annerkjente universiteter?

Siden man ikke kan sende alle elevene til MIT, henter Frederik II videregående skole det amerikanske prestisjeuniversitetet til Fredrikstad. 

I januar 2022 kommer en håndfull utvalgte studenter fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) til Fredrikstad for å bidra i undervisningen på Frederik II videregående skole. I de fire ukene besøket varer, skal MIT-studentene lede workshops og holde forelesninger med utgangspunkt i universitets velrennomerte pedagogikk og læringsfilosofi. 

MIT kan skilte med hele 91 nobelprisvinnere, og er regnet som verdens fremste universitet innen teknologi og ingeniørfag. I fjor ble det rangert som verdens nest beste universitet totalt.

Realfagsleder Maria kommer til Læring på digitale flater for å fortelle om hele prosjektet, og for å dele lærdom og erfaringer fra besøket.

Borghild Brekke Hauglid

Praktisk prosessledelse i skolen

TEMA: #PRosessledelse #ny lærerrolle #fagfornyelsen

Praktisk prosessledelse i skolen

Borghild Brekke Hauglid er utdannet pedagog og jobber høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon og som pedagogisk rådgiver i senter for pedagogisk utvikling ved høyskolen i kristiania. Pål Tanggaard er utdannet pedagogog med spesialisering innen ledelse og organisasjonsutvikling.

Sammen har de skrevet boka “Praktisk prosessledelse i skolen” og vil komme til LPDF for å snakke om hvordan aktive lærere skaper aktive elever og attraktive undervisningsøkter. Med ryggsekken full av praktiske tips og triks vil økten ha en praksisnær tilnærming til den prosessledende lærerrollen.