Foredrag - 2023

Tema i år
Digital lek og samarbeid på tvers av rom og roller!

Konferansens tema springer ut av en faglig samtale som foregår både i norsk og internasjonal kontekst med relevans for alle skoler og de fleste klasserom i Norge. Det handler om at elevenes engasjement for læring synker. I Norge har elevers engasjement for læring og skolearbeid sunket betydelig siden 2014 (skal vi tro elevundersøkelsen). Samtidig viser erfaringer fra heldigitale klasserom både før og under pandemien at individuelt arbeid og arbeid i grupper øker. Elevene er altså mer overlatt til seg selv, som et resultat av stadig mer digital teknologi. Det fører naturlig til spørsmålet: Hva gjør elevene og hvordan lærer de best når de jobber alene eller i grupper? Hvordan kan vi best skape lærende og engasjerende samarbeid mellom elever på digitale flater? Og hvordan kan vi som lærere og skoleledere legge til rette for best mulig lek og læring i klasserommet og på digitale samarbeidsflater?

Erlend Kobro

Statusoppdatering for norsk skole anno 2023

Statusoppdatering for norsk skole anno 2023: AI, vurdering og digital utmattelse.

Åpningssermonien vil sette startskuddet for årets konferanse.  Hva har skjedd siden sist? Det er over et år siden de store begrensningene påført av pandemien slapp taket, og den digitale utmattelsen satte inn. I året som har gått har vi fått nye konflikter, nye teknologiske fremskritt, særlig innenfor feltet AI (artificial intelligence) og ikke minst har den pedagogiske diskurssen utviklet seg. I åpningsinnlegget vil Erlend se nærmere på nye trender innenfor AI,  undervisningsdesign, pedagogisk metode og profesjonsfaglig samarbeid. Du vil få innspill og ideer til lek, læringsglede og kreativ aktivitet – ikke bare for elever, men også for det profesjonsfaglige felleskapet. Sammen vil vi se nærmere på hvordan vi samarbeider og leker oss til en bedre skole, både i lærerværelsene, i kontorer og klasserom – Og kanskje aller viktigst; vi vil se se nærmere på hvordan vi involverer elevene best i alle disse rommene. 

Vi får også en statusoppdatering fra dyktige og inspirerende stemmer fra praksisfeltet, fra “Lær kidsa koding” og vi får høre hva elevene tenker om siste års utvikling.  

Om foredragsholderen: Erlend er lærer og foredragsholder med erfaring fra både prosessledelse, produktutvikling og pedagogisk innholdsproduksjon. Han vil lede konferansen som konferansier, og holde åpningsinnlegget. Erlend foreleser med glimt i øyet og solid faglig forankring.  

Katrice Horsley

The stories we tell

The stories we tell

We are shaped by the stories we believe about ourselves – they impact our belief in our abilities, our worth and our intelligence. The stories we share with our students about learning and what makes a ‘good learner’ are stories they will carry with them, consciously and unconsciously, for the rest of our lives. Katrice Horsley will share playful and collaborative approaches that you can use to enable your students to create strong and powerful stories about themselves as learners and also help you create a strong story about yourself as a teacher.

Om foredragsholderen: Katrice Horsley er en internasjonal anerkjent historieforteller og utøver med mer enn 30 års erfaring innen historefortelling og ulike opptredener. Fra å være vitne til kraften som historien har i å skape varig endring, har hun utviklet en prosess som hun vil lære oss på LPDF2023.

 

Simen Spurkland

Mea Culpa

Mea Culpa: et foredrag om profesjonell samarbeidskompetanse, tvang og konstant dårlig samvittighet

I 2020 begynte jeg å jobbe  i barneskolen for å forsøke forstå skolesystemet bedre. Etter 20 år i ungdomsskolen hadde jeg truffet for mange 13-åringer som etter 7 år i skolen var skolelei, noe som stemmer dårlig med skolens mandat og intensjon. Hvorfor skjer det? Hvorfor er det så vanskelig? På gode dager klyper jeg meg i armen over å få betalt for å være i klasserommet, på dårlige dager må jeg undertrykke impulsen om å løpe og gjemme meg. Foredraget handler om det profesjonelle handlingsrommet, ambisjoner vi bør ha og fallgruver vi bør unngå. Passer for lærere og skoleledere i alle aldre og skoleslag.

Om foredragsholderen:  Simen Spurkland jobber som lærer på Hennummarka barneskole og høyskolelektor ved Høyskolen i Østfold. Han er også mentor ved et av BI sine rektorstudier. I 2020 gav han ut boka «Notatet – fra flau til profesjonell lærer». Ved siden av jobben som lærer, holder han foredrag om digital didaktikk, skoleutvikling og læreres profesjonalitet.

Kjell Evensen

Elevenes stemme, den viktigste stemmen?

Elevenes stemme, den viktigste stemmen? - Et foredrag om elevmedvirkning i vurdering"

Tenk deg at du har en jobb du ikke har bedt om, der du ikke får lønn – og sjefen bestemmer det meste. Det hadde kanskje vært fint med litt medvirkning? Hvordan får vi elevene med oss, og hvordan kan de bli aktører i egen læringsprosess – uten skjema og krysselister? I dette foredraget får du som skoleleder og lærer innspill til hvordan elevene kan få medvirke i lærings- og vurderingsprosesser.

Om foredragsholderen: Kjell Evensen er prosjektleder ved Senter for livslang læring. Hovedvekten av hans arbeid er knyttet til veiledning på ulike nivåer innenfor skolesektoren. Han er utdannet adjunkt med opprykk, med videreutdanning innenfor vurdering, kroppsøving og veiledning. Evensen har lang erfaring som lærer og praksislærer i ungdomsskolen og har arbeidet mye med æreplanforståelse og utvikling av praksis i samskaping med skoleledere og lærere.Evensen har også bidratt til utvikling av Utdanningsdirektoratets kompetansepakke for innføring av nytt læreplanverk.

Stine Brynildsen

Hvordan “gjør man” utforsking?

Hvordan "gjør man" utforsking?

Visste du at verbet «å utforske» er det mest brukte i LK20? Å utforske, ifølge fagplanene, handler å oppleve og eksperimentere og å kunne ivareta nysgjerrighet og undring. Man skulle altså tro at utforsking kan føre til lærelyst og motivasjon. Men verbet fører også til mange spørsmål. For hvordan «gjør man» utforsking? Hvordan vurderer man for eksempel en utforskende elev? Og hva er sammenhengen mellom utforsking og lærerens egne profesjonsfaglige digitale kompetanse? Dette har jeg lyst til å – nettopp – utforske i mitt innlegg på årets LPDF. Hva kan utforskende undervisning og læring være i teknologirike omgivelser? Innlegget kombinerer teoretiske perspektiver og refleksjoner med konkrete eksempler fra utforskende læreres undervisningsopplegg i ulike fag.

Om foredragsholderen: Stine Brynildsen, høgskolelektor på seksjon for IKT og læring ved avdeling for lærerutdanningen (HiØ). Har tidligere jobbet 11 år som faglærer i norsk og engelsk på videregående skole, samt vært pedagogisk veileder i Kreasjon og prosjektleder for deres Microsoft-satsing. Er MIEE og MIE Master Trainer. Opptatt av hensiktsmessig, pedagogisk bruk av digitale verktøy – og at vi har det litt gøy på veien også!

Runar Solberg

School in motion

NYTT: School In Motion

Formålet med School in Motion prosjektet (ScIM) var å undersøke effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving på fysisk helse, psykisk helse, læring og læringsmiljø blant elever. Prosjektet inviterte elever fra 30 skoler i Norge til å være med på å måle effekten av økt fysisk aktivitet og kroppsøving for læring og trivsel. Elevene ble utstyrt med aktivitetsmåler fikk omtrent 120 minutter mer fysisk aktivitet og kroppsøving sammenliknet med elever på andre skoler. Kunnskapen som kommer ut av ScIM- prosjektet blir en del av kunnskapsgrunnlaget for fremtidig arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i norsk grunnskole. I foredraget vil Runar Solberg, tidligere prosjektleder og stipendiat på institutt for idrettsmedisinske fag (NiH), nå forsker for folkehelseinstituttet, fortelle om prosjektet, og kanskje enda mer interessant om resultatene!

Om foredragsholderen: Runar Solberg var tidligere stipendiat og prosjektleder for prosjektet School in Motion, koordinert av norges idrettshøyskole (NIH). Han jobber nå fulltid som forsker for NIH og er lidenskapelig opptatt av barns bevegelse og hvilken relasjon aktivitet og fysisk form spiller inn på læring både i skolen og i livet.

Øyvind Børven

En Rap-rektors råd

En rap-rektors råd: Slik kan du involvere kidsa på en meningsfull måte som funker

Øyvind Børven Alle skoler blir målt på elevmedvirkning, men ingen har lært hvordan man gjør det på en god måte. Jeg har jaktet på gull i årevis og snakket med forskere, eksperter og elever i podkasten «Et Bedre Skole-Norge». Etter å ha prøvd og feilet har vi på skolen vår kommet frem til en fremgangsmåte som fungerer hver gang. Løsningen er å kombinere samskaping med prinsipper for fair prosess. Når du gjør det, kan du frigjøre en helt utrolig energi i alle elevgrupper, hvor de blir myndiggjorte i sin egen læringsprosess. Designet er enkelt å lære, og fungerer også for skoleledere i ledelse av personalet.

Om foredragsholderen: Renessansemennesket Børven veksler mellom å rappe for å hylle elevene, lede skolen som rektor, undervise i klasserommet og å være podkastvert. Snart debuterer han også som forfatter med boka «Hvordan skape en god skole». Han er utdannet allmennlærer, og har tatt rektorskolen på BI Nydalen. Skolen han jobber på, Akademiet VGS Fredrikstad, kom nestbest ut på elevmedvirkning av alle skoler i hele Norge, i følge elevundersøkelen (studieforberedende, VG1, 2021).

Tobias Degsell

Avlyst

Til info: Foredraget til Tobias Degsell er avlyst og erstattet av Runar Barstad

Øvrig program

I tillegg til foredragene kan du som deltaker delta på 30+ parallelle seminarer og besøke over 40 utstillere på stand. Se utstillersiden for mer informasjon, eller bla deg til programmet i menyen øverst på siden for å se hvilke seminarer som går når.