Variert matematikkundervisning – enkelt og inspirerende

Kom på et av våre seminar og prøv ut varierte stasjoner med praktiske oppgaver. Hvordan kan vi skape varierte matematikktimer, som legger til rette for dybdelæring i hvert eneste tema? Matematisk samtale, samarbeid, aktiviteter og tverrfaglig temaarbeid – her får du undervisningsopplegg du kan gjennomføre i praksis.

Variert undervisning – enkelt og inspirerende

Campus Matte er komplett digitalt læreverk utviklet til Kunnskapsløftet 2020, med mål om å løfte alle elever i matematikk. Gjennom aktiv læring er elevene aktive deltagere fremfor passive konsumenter. Tiden i klasserommet er fylt med matematiske diskusjoner, aktiviteter og tilpasset oppgaveløsning. Dette skaper variasjon og er et viktig bidrag til gode mestringsopplevelser, refleksjon og utforskning. Når alt fagstoffet er tilgjengelig som korte videosnutter blir det mer tid til aktivitet i klasserommet.

På seminaret vil vi vise hvordan du kan skape varierte matematikktimer som legger til rette for dybdelæring i hvert eneste tema. Undervisningsopplegg som du kan ta med rett inn i klasserommet. Undervisningsøkten modelleres for å inspirere og vise at variasjonen i undervisningen er lett å få til i både Campus Matte og Campus Naturfag.

Til skolestart 22/23 lanserte vi Campus Naturfag 8-10, et læreverk bygd på samme metodikk som Campus Matte.

Seminaret passer for lærere på 1.-10. trinn.