Dag 1 10. februar Simen Spurkland og Frantz Gregersen

Dybdelæring

Vi begynner med årets kanskje mest brukte ord, i kontekst av skole og skoleutvikling. Denne første dagen vil handle om å få et grundig og praksisnært grep om hva dybdelæring egentlig er. Hva kreves for å faktisk komme helt ned i dybden på fag og forståelse? Hvordan skiller dybdelæring seg fra tradisjonell læring, og hvilke trusler står i veien for å utvikle en praksis der elevene jobber med læring som er tilstrekkelig dyp?

Dagen starter med en faglig samtale mellom konfransier Erlend Kobro og ekspert på dybdelæring Frantz Gregersen. Sammen vil de forsøke å virkelig komme inn på hva som befinner seg i kjernen av begrepet vi alle både hører og bruker så ofte.

Etter paralellseminarene vil Simen Spurkland fra Hennunmarka Skole i Asker bli med i samtalen og snakke om hvordan han iverksetter tankene og ideene rundt dybdelæring i sitt daglige virke som lærer.

Dag 2 – 17. februar Jørgen Moltubak, Jo Sigurd Barlien og Erlend Kobro

Engasjement

I opplæringsloven står det blant annet at formålet med opplæringen i norsk skole er å gi elevene mulighet til å «utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.» Vi vet også at elever som er engasjerte i temaet eller faget lærer mer og trives bedre. Under dag to av Læring på Digitale Flater angriper vi derfor temaet engasjement fra flere ulike vinkler, og ser på hvordan lærere kan arbeide med å engasjere både seg selv og elevene i arbeidet med skole og fag.

Jørgen Moltubakk er improvisatør, kursholder og forfatter – Sammen med konferansier Erlend vil han utforske ulike metoder og verktøy for å engasjere og involvere elevene. Etter en kort pause og paralellseminarene får vi i tillegg besøk av Jo Siggurd som er nestleder for elevorganisasjonen, og som vil være med på å hjelpe oss med å få enda bedre forståelse for hva det er som engasjerer dagens unge.

Dag 3 – 10. mars Stine Brynhildsen og Audun Uggerud

Vurdering for (dybde) læring

Ny læreplan setter ganske tydelige føringer endringer i skolens organisering og innhold. Vi har vært innom både dybdelæring og engasjementet som behøves for å oppnå den, men hvordan skal vi vurdere elevene? Mange av de tradisjonelle vurderingsformene vi er vant med er stikk i strid med den typen arbeid som vokser frem i lys av de nye planene. Med utgangspunkt i rammeverk for god formativ vurdering vil Stine Brynildsen i samtale med konfransier Erlend snakke om sine erfaringer rundt ulike læreres tilnærming til problemstillingen «vurdering for dybdelæring» på ulike aldersnivåer.

Etter paralellseminarene blir Audun Uggerud med i samtalen. Audun Uggerud er utdannet lektor og er markeds -og opplæringsleder for et av Norges mest vellykkede og nytenkende edTechselskaper, DragonBox. Audun bidrar med sine erfaringer fra det problemløsende klasserommet, og har med gode eksempler på hvordan vurdering ikke trenger å være basert på antall riktige svar eller total poengsum.

Dag 4 – 17. mars Kristine Østbye og Kristine Ellefsen

Unntaksskolen – i praksis

Siste dag blir på mange måter en oppsummering av de tidligere dagene, men denne gangen helt spesifikt i kontekst av skole i en tid med mye usikkerhet og endring som et resultat av en global pandemi. Hvordan ivaretar man dybdelæring, engasjement, god vurderingspraksis og samtidig holder hodet over vannet med alle smittevernstiltak, elever på forskjellige steder både geografisk og faglig? Dyktige lærere fra flere skoler ulike skoler forteller om sine erfaringer det siste året, og kommer med konkrete eksempler på hvordan man kan drive god, tilpasset og engasjerende skole også under krevende forhold.

Dagens første gjest er Kristine Østbye fra Gjettum skole i Bærum. Kristine har lang erfaring med å benytte seg av digitale verktøy for å skape god relevant opplæring for elevene, og er en populær kursholder og inspirator.

Videre får vi besøk av Kristine Ellefsen, lærer fra Haugesund kommune. Kristine har jobbet som lærer og spesialpedagog siden høsten 2004. Hun har spesialisert seg innen alternativ kommunikasjon (ASK) og vært kursholder for dette fagfeltet ulike steder i landet. Kristine er opptatt av tilpasset og bærekraftig undervisning, noe hun mener fagfornyelsen legger gode føringer for.

Etter paralellseminarene får vi besøk av representanter fra flere ulike skolekommuner som forteller hvordan kommunene de representerer har løst det siste året og hva som har vært de største utfordringene. Til slutt ser vi sammen fremover mot en skole som er fleksibel nok til å være god, også når det uforutsette finner sted.

Faglige bidragsytere

Frantz T. Gregersen

– er avdelingsleder i LearnLab med skoleutvikling og dybdelæring som spesialfelt. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og har vært universitetslektor ved NTNU og OsloMets lærer- og ledelsesutdannelser i en årrekke. Han har omfattende erfaringer fra grunn- og videregående skole og har de siste årene jobbet med skole- og lederutvikling i norske kommuner og enkeltskoler. Hans hovedfokus er kultur og struktur for dybdelæring i undervisning, læring og vurdering.

STINE BRYNILDSEN

 Stine Brynildsen, høgskolelektor, seksjon for IKT og læring ved lærerutdanninga, HiØ

Stine Brynildsen, høgskolelektor på seksjon for IKT og læring ved avdeling for lærerutdanningen (HiØ). Har tidligere jobbet 11 år som faglærer i norsk og engelsk på videregående skole, samt vært pedagogisk veileder i Kreasjon og prosjektleder for deres Microsoft-satsing. Er MIEE og MIE Master Trainer. Opptatt av hensiktsmessig, pedagogisk bruk av digitale verktøy – og at vi har det litt gøy på veien også!

Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak jobber som lektor i videregående skole. Han driver skolepodcasten Skolesnakk og har blant annet skrevet bøkene Gnistrende undervisning og Improvisasjon i klasserommet. Jørgen er utdannet litteraturviter fra UiO, har også studert idéhistorie, psykologi og PPU.

www.jorgenmoltubak.no

SIMEN SPURKLAND

 Simen Spurkland – Profesjonell og stolt lærer
Simen er utdannet lærer fra musikklinja på Høgskolen i Bergen. Siden 2000 har han jobbet som lærer på henholdsvis Ringstabekk og Vøyenenga ungdomsskoler i Bærum, samt et år ved Den norske skolen i Qatar. Nå jobber han på Hennummarka barneskole i Lier. Siden 2014 har han ved siden av jobben som lærer holdt kurs og foredrag for andre lærere rundt tema som matematikkdidaktikk, skoleutvikling, digital didaktikk og lærers profesjonalitet.
Simen er for tiden aktuell med boken “Notatet – Fra flau til profesjonell lærer”. Året etter at Simen var ferdig med lærerskolen, skrev han nemlig et notat om hva han skulle ønske han hadde lært mer om under lærerutdanningen.  Mange år senere har Spurkland plukket fram notatet og utdypet det til en bok, for å la deg som lærerstudent eller lærer ta del i hans frustrasjoner, gleder, betraktninger og valg.

Erlend Kobro

Erlend Kobro veileder skoler, kommuner og fylkeskommuner i pedagogisk utviklingsarbeid. Han står bak noen av de største kompetansehevingstiltakene i norsk skole noen sinne. Erlend brenner for en leken og inkluderende skole som ligger i forkant av samfunnsutviklingen. Erlend er programansvarlig for årets Læring på Digitale Flater, og vil fungere som konfransier og vert i studio under fagsamtalene på alle de fire dagene.

Kristine Østbye

Kristine Østbye ble utdannet lektor fra Universitetet i Oslo i 2013, og har siden den gang jobbet på Gjettum skole i Bærum. Hun har en mastergrad i engelsk lingvistikk, en faglærerutdannelse i mat og helse og er i tillegg en Apple Professional Learning Specialist. Kristine har lang erfaring med å benytte seg av digitale verktøy for å skape god, relevant opplæring for elevene. Hun er en populær kursholder og inspirator.

Kristine Ellefsen

Videre får vi besøk av Kristine Ellefsen, lærer fra Haugesund kommune. Kristine har jobbet som lærer og spesialpedagog siden høsten 2004. Hun har spesialisert seg innen alternativ kommunikasjon (ASK) og vært kursholder for dette fagfeltet ulike steder i landet. Kristine er opptatt av tilpasset og bærekraftig undervisning, noe hun mener fagfornyelsen legger gode føringer for.

Audun Uggerud

 Audun Uggerud er utdannet lektor og er markeds -og opplæringsleder for et av Norges mest vellykkede og nytenkende edTechselskaper, DragonBox. Audun bidrar med sine erfaringer fra det problemløsende klasserommet, og har med gode eksempler på hvordan vurdering ikke trenger å være basert på antall riktige svar eller total poengsum.

Jo Sigurd Barlien

Jo Sigurd Barlien er nestleder i Elevorganisasajonen. Han har jobbet som elevrepresentant siden 2018, og har erfaring som elevrådsleder og nestleder i Elevorganisasjonen i Trøndelag, før han ble nestleder nasjonalt. Han mener elevdemokrati og elevmedvirkning er nøkkelen til en aktiv og lærerik opplæring, og ønsker at eleven skal løftes enda mer fram som hovedpersonen i skolen.