DIGITALKONPETANSE.NO er en forening som arrangør av konferansene LÆRING  PÅ DIGITALE FLATER i Sandefjord, Trondheim og Bergen. Konferansene har fokus på god praksis, effektiv læring og digitale læringsressurser utviklet for norsk skole, kultur og språk.

Konferansene er for  skoleeiere, skoleledere, lærere og IKT-ansvarlige i  grunnskole og videregående. Innenfor forskning er det mye kunnskap om digitale lesestrategier og digital kompetanse som støtter god læring. Hvordan lykkes? Vi forsøker å gi noen svar på disse konferansene.