Påmelding:

Program – Sandefjord mandag 3.2

Vinn kr 2000 ved besøke 5 stand  Deltakerliste 2020

09:00 Plenum FAGFORNYELSEN I EN DIGITALISERT SKOLE. ET VEIKART. Øystein Gilje er faglig leder av FIKS (forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen), UiO. uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks

09:50 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Learnlab 2:Fagbokforlaget  3:Creaza  4:Interaktiv 

10:10 Pause

10:20 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:3DL Læring 2:Bokbasen 3:Vitec  4:Campus Matte

10:50 Plenum  Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse Stine Brynhildsen pga sykdom utgår UDIR innlegg om Fagfornyelsen 

11:30 Lunsj

Sal 1 11:40 Parallell «Hvilke digitale ressurser passer best til de nye læreplanmålene i Fagfornyelsen? Learnlab
Sal 2 11:40 Parallell Lesing og læring i samfunnsfag «Historier i samfunnsfag» er et samfunnsfagverk for elever på mellomtrinnet og minoritetsspråklige elever. Fagbokforlaget
Sal 3 11:40 Parallell Tverrfaglig og dynamisk produksjon Creaza
Sal 4 11:40 Parallell Fleksibel og interaktiv bruk av SMART Board med iQ 

12:30 Lunsj og mingling 

Sal 1 12:40 Parallell 3D-læring gjort enkelt Gjør timene bedre med 3D bilder og videoer. 3DL Læring 
Sal 2 12:40 Parallell Få oversikt over digitale læremidler med Digitalelev Bokbasen
Sal 3 12:40 Parallell IntoWords er er digitalt lese- og skriveverktøy som kan gjøre skolehverdagen enklere. Vitec
Sal 4 12:40 Parallell Bli med og oppdag fremtidens læreverk! Campus Matte

13:20 Mingling

13:30 Plenum Hvordan skape fremtidsrettet læring?  – Lin Education AS

14:20 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Statped 2:Brettboka 3:Aschehoug 4:BS Undervisning
14:40 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Cappelen Damm 2:Microsoft 3:KF 4:Gyldendal

15:00 Mellommat og migling 

Sal 1 15:10 Parallell Når øynene leser feil og fingrene skriver feil v/Gitte Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen
Sal 2 15:10 Parallell Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 15:10 Parallell Med læreren. For eleven. Vi hjelper deg inn i Fagfornyelsen – Aschehoug Undervisning
Sal 4 15:10 Parallell Norsk skole digitaliseres, og kjøp og bruk av digitale læremidler krever nye løsninger BS Undervisning

15:40 Kaffe

Sal 1 15:50 Parallell Skolen fra Cappelen Damm. Digitale læremidler i alle fag på alle trinn i Grunnskolen.

Sal 2 15:50 Parallell Inkluderende klasserom med Office 365  Tilgjengelighetsverktøy som kan gi økt læring og mestringsfølelse for alle! Microsoft
Sal 3 15:50 Parallell Har vi glemt de grunnleggende ferdighetene? KF
Sal 4 15:50 Parallell Velkommen til Skolestudio! Et heldekkende digitalt læringsunivers for alle fag, på alle trinn Gyldendal

16:30 Slutt

19:00 Felles 3 retters konferansemiddag

21:00 Mingling i 3-lykter og i hotellets barområde

Program Sandefjord tirsdag 4.2

09:00 Plenum Digital didaktikk og inkludering – et skoleutviklingsprosjekt v/Fredrik Lillestølen Ekren

09:50 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Kikora 2:Aski Raski 3:Zokrates 4:Wizkids

10:10 Pause

10:20 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Lin Education 2:Vitec 3:Dragonbox 4:BS Undervisning

10:50 Plenum Fagfornying og årsplaner Ingvild Vikingsen Skogestad Digitalpedagog Fjell kommune

11:30 Lunsj og mingling 

Sal 1 11:40 Parallell Utforskende matematikk med fokus på prosessen -Kikora
Sal 2 11:40 Parallell Aski Raski -nettbasert verktøy for intensiv lesetrening
Sal 3 11:40 Parallell Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærere!
Sal 4 11:40 Parallell Skriv for livet – ikke for læreren! Wizkids

12:30 Lunsj og mingling

Sal 1 12:40 Parallell Hjelp til å navigere i en digital skolehverdag  Lin Education 
Sal 2 12:40 Parallell Elevene bygger , koder og reflekterer over sitt eget arbeid. LEGO Education Vitec
Sal 3 12:40 Parallell Dragonbox – heldekkende læreverk for fremtidens matematikkundervisning
Sal 4 12:40 Parallell BS Undervisning – Lær mer om hvordan Pendel vil gi deg full kontroll over innkjøp, budsjetter og digitale lisenser

13:20 Mingling

13:30 Plenum Hæ!? Er ikke det bare et annet ord for prosjektarbeid?  – er fordomsfullt foredrag om fagfornyelsen ved Simen Spurkland

14:20 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Skolon 2:Skooler 3:Cappelen 4:Lingit
14:40 Plenum Speedforedrag 4×4 min 1:Microsoft 2:Ellen Romstad 3:Aschehoug 4:Fagbokforlaget

15:00 Kaffe 

Sal 1 15:10 Parallell  Få det digitale økosystemet i skolen til å fungere.

Sal 2 15:10 Parallell Gjør Office 365 til et fullverdig LMS-Skooler
Sal 3 15:10 Parallell coSinus matematematikk – Alt på ett sted med én innlogging Cappelen Damm Undervisning presenterer coSinus og mulighetene digitale læremidler har til å frigjøre tid til utforskning og dybdelæring i matematikktimene.
Sal 4 15:10 Parallell Vi i Lingit har begynt å se helt annerledes på reduserte lese- og skriveferdigheter. Nå ser vi på dette som en styrke!

15:40 Mellommat

Sal 1 15:50 Parallell Minecraft og fagfornyelsen Lær hvordan kreativ problemløsing, koding og AI kan knyttes til de tverrfaglige temaene. Microsoft Utdanning

Sal 2 15:50 Parallell Workshop med digitale arbeidsmåter og metoder inn i fagfornyelsen. Ellen Romstad høyskolelektor Avdeling for lærerutdanning Høyskolen i Østfold
Sal 3 15:50 Parallell Aktivt klasserom» i Aschehoug Univers – ditt nye læringsunivers
Sal 4 15:50 Parallell Lesing og læring i samfunnsfag «Historier i samfunnsfag» er et samfunnsfagverk for elever på mellomtrinnet og minoritetsspråklige elever. Fagbokforlaget

16:20 Slutt

Det gamle programmet på konferansen våren 2019
VINN kr 2000  Deltakerliste 2019   

SANDEFJORD mandag 4.2
09:00 Åpning i Sandefjord ved konferansier Heidi Enger StatPed 
09:10 Deltagelse og dybdelæring – hvordan realisere fagfornyelsen i ditt digitale klasserom? ved Øystein Gilje førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)  – Det utdanningsvitenskapelige fakultet – UiO
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
10:00 Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10? ved Stine Brynildsen En del av hovedfokuset i fagfornyelsen handler om at elever skal jobbe mer kreativt og være aktive, produserende og lære på nye måter. Å bruke fagstoff og tekster på en kreativ måte, for å skape nye, sammensatte tekster er én måte man kan jobbe med dette på.
10:04 Blandet virkelighet i praksis Marte Moslet Microsoft Utdanning Kom og lær hvordan du enkelt kan putte 3D-modeller inn i virkeligheteten, og sette skaping og bygging i pedagogisk sentrum. Det blir historiefortelling ved hjelp av ulike byggeklosser fra Microsoft-universetet.
10:08 Tverrfaglighet med Creaza! Creaza er et læremiddel og verktøy som gir lærer og elev stor frihet og mange muligheter til å jobbe med et tverrfaglig fokus i undervisningen. Vibeke og Kristin vil vise hvordan man kan jobbe kreativt i klasserommet med dybdelæring og tematikk på tvers av fag.
10:12 Med læreren. For eleven. Vi hjelper deg inn i fagfornyelsen Aschehoug Undervisning Våre nye, digitale læremidler forbereder elevene dine til morgendagens samfunn. De tilbyr aktualitet og ivaretar tverrfaglighet. Her er verktøyene du og elevene dine trenger for å takle Fagfornyelsen
10:16 Kartleggeren, en rask innføring  ved Anne Koch Fagbokforlaget Kartleggingsverktøy for rask og enkel testing av elevene i norsk, engelsk og matematikk 
           10:20 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar 
10:30 Velkommen til Skolestudio! Gyldendal Undervisning Et heldekkende digitalt læringsunivers for alle fag, på alle trinn. I 2019 lanserer vi Skolestudio. Her får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene, både i grupper og til hver enkelt elev.
10:34 Makerspace 2087 – skaperverksted i skolen – ved Frode Rustøy Sandefjord kommune VR-læring, koding og skaperglede.Digitale prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeidsevner og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen
10:38 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.
10:42 Førpremiere: Campus lanserer nytt komplett læreverk i matematikk Campus Inkrement  Omvendt undervisning legger til rette for aktiv læring.  Seminaret passer ekstra godt for deg som arbeider med matematikk på ungdomstrinnet, matematikk 1P eller 2P.
10:46 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.
10:50 Pause
11:00 Hva må du ha med deg i sekken på reisen mot fagfornyelsen?  Eva Brattvold Hva vet vi så langt om hva som kommer, og hvordan skal du forberede en endret praksis? Vi gir en praktisk tilnærming og gode tips til reisen!
11:30 Pause
11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar fordelt Stine Brynildsen Microsoft Creaza Aschehoug Fagbokforlaget
12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar fordelt på Gyldendal  Makerspace Sandefjord Cappelen Damm Campus Inkrement Kommuneforlaget
13:30 FAGFORNYELSEN ved Erik Westrum Utdanningdirektoratet
14:15 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
14:30 La elevene skrive, lese og lære med STL+, digital Storyline, AR og GreenScreen. Ellen Romstad Høyskolelektor Avdeling for lærerutdanning Høyskolen i Østfold Prøv Green-screen som metode, der elevene samarbeider om å lage filmer og reportasjer med et tverrfaglig fokus. Med et blikk på SAMR-modellen ser vi hvordan  du med animasjonsfilm, STL+ og Storyline får kreative elever – de kan se sammenhenger mellom fag og forstå begreper – dybdelæring!
14:34 Kreativ og aktiv læring med SMART Board i klasserommet Interactive Norway La elevene samarbeide på en stor flate, enten de lager spillbaserte aktiviteter i SMART lab eller jobber med kollektiv koding
14:38 Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir.
14:42 Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne! Enable Enkle verktøy for timeplan, meldinger, portefølje, prøver, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev integrert med Office 365 og Teams. Alt koblet sammen med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund
14:46 Skriv og les – verktøyet for oppdagende skriving GAN Aschehoug Skriv og les er utviklet i henhold til metodene «lekeskriving», «skrive seg til lesing» og «oppdagende skriving». Med læringsverktøyet kan barna legge inn bilder og lese eller skrive inn en tilhørende tekst på sitt aktuelle skriftspråknivå
14:50 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
15:10 Elever med svak leseforståelse – hvordan kan teknologien bidra til å gi elevene bedre forståelse? Statped Gitte Gjersdal SørØst. Mange elever har svak leseforståelse, bl.a. grunnet språkvansker. I dette seminaret vil jeg vise hvordan teknologien kan brukes for å gi elevene bedre forståelse i det de skal lære.
15:14 Fagfornyelsen = endring i praksis. Enter Canvas og Arc video Hvordan kan aktiv bruk av video skape endringen og bedre læring?
15:18 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Kjersti Dirksen Skolevisjoner
15:22 E-bøker og lydbøker til skolebiblioteket  Bokbasens plattform for e-bøker og lydbøker er gratis for biblioteket og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket.
15:26  Lesemester – Hvordan motivere elever til å lese ofte og mye? Praktisk gjennomgang og eksempler på undervisningsopplegg” Rune Vindenes  ePekebok AS
15:30 Pause
15:40 Parallellseminar fordelt på  Ellen Romstad Interactive Norway BrettBoka Zokrates GAN Aschehoug 

16:10 Pause
16:15 Parallellseminar fordelt på rom nr: Statped Canvas Skolevisjoner Bokbasens Lesemester
16:45 Slutt

PROGRAM – SANDEFJORD tirsdag 5.2

09:00 Aktive elever lærer best! I dette foredraget vil Magnus Nohr fra Høyskolen i Østfoldvise praktiske eksempler med pedagogisk begrunnelse for hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning 
09:55 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
10:00 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.
10:04 Full kontroll. Helt enkelt. Pendel er en smart tjeneste fra BS Undervisning. I Pendel vil du blant annet finne alle typer læremidler fra alle leverandører, akkurat som du gjør hos BS Undervisning i dag, bare enda enklere. I tillegg får du full kontroll over innkjøp og budsjetter, kan se statistikk, tildele lisenser og mye mer. Kort sagt får du full kontroll – helt enkelt.
10:08 Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flyt-sonen. Gyldendal Undervisning Vårt adaptive læringssystem Smart Øving tar utgangspunkt i hver enkelt elevs mestring, som grunnlag for nye faglige utfordringer.
10:12 Hvordan og hvorfor opprette Lingit-brukerkonto? Brukere av Lingits produkter for Windows og Mac (Lingdys, Textpilot Pluss og Lingpilot) har også tilgang til Lingdys for iPad og Lingdys for Chrome. Se og lær hvordan dette gjøres og hvilke fordeler dette har!
10:16 Få kontroll og oversikt over skolens digitale læremidler med Digitalelev  Digitalelev er en gratis administrasjonsplattform for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hvilke læremidler som finnes, kan kjøpe lisenser, administrere tilganger og tildele lisenser til elevene.
10:20 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
10:30 Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag Aschehoug Undervisning Programmering innebærer å analysere en problemstilling og bryte den ned i sine enkeltdeler. Vi ser på hvordan elever må ha både matematisk og naturfaglig forståelse for å klare dette.
10:34 Tverrfaglighet i Minecraft Stig Andreassen Microsoft Utdanning Se hvordan du enkelt kan trekke inn flere fag i ett og samme Minecraft-univers. Hva med å gjøre realfagene mer spennende, eller besøke slagmarkene under 2. verdenskrig? Visste du at du kan ta med deg elevene dine til pyramidene i Egypt? Hvordan overleve på en øde øy?
10:38 Lær mer – skriv med stolthet!  Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet IntoWords Cloud
10:42 Undervisning i teknologirikt klasserom og samspill med SAMR-modellen ATEA I skolen er 1:1 begynt å bli normalen. Hvilken rolle spiller dette inn på den pedagogiske praksisen i klasserommet? ATEA
10:46 Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening med Aski Raski I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form og er allerede solgt til over 700 skoler inkludert videregående skoler og voksenopplæring
10:50 Pause
11:00  Digitalisering i læringslivet – fra teknologistyrte behov til behovstyrt teknologi. Erling Lien Barlindhaug avd.dir KS utdanning
11:30 Pause

11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar fordelt på Cappelen Damm BS Undervisning Gyldendal Undervisning Lingit Digitalelev
12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar fordelt på Aschehoug Minecraft IntoWords ATEA  Aski Raski
13:30 Korleis FAGFORNYINGA kan forandre klasserommet? Ingvild Vikingsen Skogestad Digg læring, Knappskog skule Heilskapleg digital undervisning, dugleikar for det 21.århundret, djupnelæring, tilpassa undervisning for alle og livsmeistring
14:15 Pause
Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
14:35 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot Fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.
14:39 Inspirasjon til nyskaping og læring – Google for Education  samarbeidsverktøyene i G Suite for utdanning 
14:43 Itslearning, Google og fagfornyelsen Vi viser i praksis hvordan lærere kan utnytte Google sine unike samarbeidsverktøy med itslearning sine pedagogiske verktøy. Itslearning og fagfornyelsen. Hva vil dette bety for deg som bruker læringsplattform?
14:47 Ny plan, ny praksis! ved Lin Education Erfaringsbaserte innspill rundt hvordan endrede rammebetingelser kan og bør endre praksis 
14:51 Workshop – samarbeid rundt SAMR-modellen ATEA  Workshopen max 30 deltakere 

14:55 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge 
15:15 Pause mat
15:30 Parallellseminar fordelt på Kommuneforlaget Google for Education Itslearning Lin Education Workshop ATEA
16:00 Slutt