Dag 4 – onsdag 17. mars

Før selve konferansen

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 13.00 – 13.30. Selve programmet begynner klokken 13.30 og du finner lenker og tilgang til alt innhold via programoversikten på innholdssiden for dag 1. Denne finner du på forsiden av digitalkompetanse.no

Faginnhold del 1

Siste dag blir på mange måter en oppsummering av de tidligere dagene, men denne gangen helt spesifikt i kontekst av skole i en tid med mye usikkerhet og endring som et resultat av en global pandemi. Hvordan ivaretar man dybdelæring, engasjement, god vurderingspraksis og samtidig holder hodet over vannet med alle smittevernstiltak, elever på forskjellige steder både geografisk og faglig? Dyktige lærere fra flere skoler ulike skoler forteller om sine erfaringer det siste året, og kommer med konkrete eksempler på hvordan man kan drive god, tilpasset og engasjerende skole også under krevende forhold.

Dagens første gjest er Kristine Østbye fra Gjettum skole i Bærum. Kristine har lang erfaring med å benytte seg av digitale verktøy for å skape god relevant opplæring for elevene, og er en populær kursholder og inspirator.

Parallellseminarer

Konferansens partnere stiller med fire unike paralellseminarer der du kan se det nyeste av digitale verktøy og interaktivt læringsinnhold tilpasset fagfornyelsen.

Dagens seminarer er:

  • Creaza samfunn og Creaza engelsk
  • Lingit – Skolenes førstevalg innen lese- og skrivestøtte
  • KF: Endelig kan vi vise fram Skolerom, eMatte og Skrible
  • BrettBoka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle.

Faginnhold del 2

Videre får vi besøk av Kristine Ellefsen, lærer fra Haugesund kommune. Kristine har jobbet som lærer og spesialpedagog siden høsten 2004. Hun har spesialisert seg innen alternativ kommunikasjon (ASK) og vært kursholder for dette fagfeltet ulike steder i landet. Kristine er opptatt av tilpasset og bærekraftig undervisning, noe hun mener fagfornyelsen legger gode føringer for.

Etter selve programmet

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 16.00 – 16.30. Du finner oversikt over alle tilbydere på utstillerrom.

Program for tidligere gjennomførte dager følger:

Dag 3 – onsdag 10. mars

Før selve konferansen

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 13.00 – 13.30. Selve programmet begynner klokken 13.30 og du finner lenker og tilgang til alt innhold via programoversikten på innholdssiden for dag 3 på forsiden av digitalkompetanse.no eller ved å trykke her.

13:35 – 14:05 Stine Brynildsen

Med utgangspunkt i rammeverk for god formativ vurdering vil Stine Brynildsen snakke om sine erfaringer rundt ulike læreres tilnærming til problemstillingen «vurdering for dybdelæring» på ulike aldersnivåer.

14:05 – 14:20 paralell-pitch

De fem paralell-seminarene presenteres i tur og orden så det skal bli lettere for deg som deltaker å velge hvilket du ønsker å delta på

14:20 – 14:50 Parallellseminarer

Konferansens partnere stiller med fire unike paralellseminarer der du kan se det nyeste av digitale verktøy og interaktivt læringsinnhold tilpasset fagfornyelsen. Før seminarene vil det spilles av en film der hver av seminarene får vist seg frem for deltakerne på konferansen så det blir lettere å velge noe som er relevant.

Dagens parallellseminarer er:

  •  VITEC
  • Aschehoug Univers
  • Lesemester
  • Microsoft
  • Cappelen Damm

14:55 – 15:25 Audun Uggerud

Etter paralellseminarene blir Audun Uggerud med i samtalen. Audun Uggerud er utdannet lektor og er markeds -og opplæringsleder for et av Norges mest vellykkede og nytenkende edTechselskaper, DragonBox. Audun bidrar med sine erfaringer fra det problemløsende klasserommet, og har med gode eksempler på hvordan vurdering ikke trenger å være basert på antall riktige svar eller total poengsum.

15:30 – 16:00 Panelsamtale

I en uformell prat med konfransier Erlend vil Audun og Stine svare på spørsmål fra publikum og diskutere temaet for dagen i en avsluttende panelsamtale.

Etter selve programmet

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 16.00 – 16.30. Du finner oversikt over alle tilbydere på utstillerrom.

Dag 2 – onsdag 17. februar

12:30 Før programstart – ekstra seminarer

Cappelen Damm, Microsoft og CREAZA

13:00 Før selve konferansen

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 13.00 – 13.30. Selve programmet begynner klokken 13.30 og du finner lenker og tilgang – logg inn på Dag 2 og så se programoversikten.

13:30 Faginnhold del 1

Jørgen Moltubakk er improvisatør, kursholder og forfatter – Sammen med konferansier Erlend vil han utforske ulike metoder og verktøy for å engasjere og involvere elevene.

Kl 14:25 Speedforedrag etterfulgt av parallellseminarer

Konferansens partnere stiller med fire unike paralellseminarer der du kan se det nyeste av digitale verktøy og interaktivt læringsinnhold tilpasset fagfornyelsen.

1. Aschehoug Univers
2. LearnLab
3. Aski Raski
4. Digitalelev

Parallellforedragene varer fra 14.45 til 15.15

KL 15:30 Faginnhold del 2

Etter parallellseminarene får vi besøk av Jo Siggurd som er nestleder for elevorganisasjonen, og som vil være med på å hjelpe oss med å få enda bedre forståelse for hva det er som engasjerer dagens unge.

Kl 16:00 Etter selve programmet

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 16.00 – 16.30. Du finner oversikt over alle tilbydere på utstillerrom.

Dag 1 – onsdag 10. februar

13:00 Før selve konferansen

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 13.00 – 13.30. Selve programmet begynner klokken 13.30 og du finner lenker og tilgang – logg inn på Dag 2 og se programoversikten.

13:30 Faginnhold del 1

Dagen starter med en faglig samtale mellom konfransier Erlend Kobro og ekspert på dybdelæring Frantz Gregersen. Sammen vil de forsøke å virkelig komme inn på hva som befinner seg i kjernen av begrepet vi alle både hører og bruker så ofte.

Kl 14:25 Speedforedrag etterfulgt av Parallellseminarer

Konferansens partnere stiller med fire unike paralellseminarer der du kan se det nyeste av digitale verktøy og interaktivt læringsinnhold tilpasset fagfornyelsen. Parallellforedragene varer fra 14.15 til 15.15

KL 15:30 Faginnhold del 2

Etter paralellseminarene vil Simen Spurkland fra Hennunmarka Skole i Asker bli med i samtalen og snakke om hvordan han iverksetter tankene og ideene rundt dybdelæring i sitt daglige virke som lære.

Kl 16:00 Etter selve programmet

Digitale utstillere kan besøkes i tidsrommet 16.00 – 16.30. Du finner oversikt over alle tilbydere på utstillerrom.