Læring på digitale flater våren 2023

Konferanse i Sandefjord

Nytt navn og ny nettside

Læring på digitale flater heter nå Bedre læring. Du finner nettsiden her (https://bedre-læring.no)