TAKK FOR I ÅR!

Videoer, presentasjon og ekstramateriale fra konferansene finner dere under menyvalget:

LPDF LIVE 2021

Alle betalende deltakere har fått tilsendt passord på epost

Takk til alle som bidro og til alle deltakere på Læring på digitale flater LIVE 2021. Vi ser mot et nytt skoleår og enklere tider, men vi tar også med oss det beste fra et vanskelig år. En ting er sikkert, dette blir ikke siste digitale konferanse i regi av Digitalkompetanse AS. Etter fantastiske tilbakemeldinger og høy deltakelse gjennom hele konferansen har vi sett hvor stor glede og hvor stort behov det er for faglig påfyll og inspirasjon på skoler og i kommuner. De fleste konferanser og kurs foregår sentralt, langt unna der læringen skjer, sånn kan det ikke være. Hold øye med de sosiale kanalene og med nettsiden. Vi sees! 🙂

KOMPETANSEUTVIKLING

Vi vil gjøre årets “Læring på digitale flater” attraktivt ved å fylle to viktige behov for norske skoler. Det første behovet er kompetanseutviklingen (som i tidligere år har funnet sted via plenuminnlegg på storscene) som nå vil komme som solide faglige innlegg i plenums-programmet.
  • Engasjement
  • Dybdelæring
  • Fagfornyelsen
  • Unntaksskolen

Alle temaene vil presenteres i kontekst av paraplybegrepet "hybridskolen" og fokusere på praksisnære tilnærminger til positiv utvikling av skolen i en utfordrende tid hvor digital teknologi ikke lengre bare er et godt verktøy, men et kritisk behov.
 
Denne gangen “deler vi opp” plenumsinnholdet ved å både involverer deltakerne med interaktivt innhold og konkrete råd til videre arbeid.

ERFARINGSDELING

Det andre behovet mange skoler føler er få en møteplass for erfaringsdeling rundt de nye læringsressursene som ble laget til Fagfornyelsen. Aldri før har lærere hatt tilgang på så mange nye tjenester og så mye innhold. Vi ønsker å gi deltakerne direkte innsikt i det beste av digitale verktøy og læreverk som er utviklet for Fagfornyelsen (LK20).
Når fysiske besøk på stand ikke er umulig kan deltakerne se og oppleve de nye digitale verktøy og læreverk gjennom digitale speed-foredrag og parallell-seminar. Hver dag blir det først 4 x 3 minuttets speed-foredragene for alle, så velger deltagerne mellom 4 parallellseminar. Deltakerne kan ta kontakt i etterkant av seminaret. 

LÆRERNES ARBEIDSROM

Direkte fra lærernes arbeidsrom på skolen vil deltakerne i løpet av fire onsdager få være med på faglige interaktive samtaler, speedseminarer og fagseminar - alt det gode som kjennetegner “Læring på digitale flater” fra tidligere, lekkert knyttet sammen av en live konferansier. 


Det vil legges opp til høy grad av interaktivitet, grupperefleksjon og hvordan skolene kan jobbe videre med innholdet som presenteres. De som deltar på parallell-seminarer kan i etterkant komme i kontakt med utstillere for samtale og videre oppfølging. 

SAMARBEIDSPARTNERE

              
 

PRISER


Skoler under 10 lærere - for alle  kr   2400 u/mva
Skoler under 30 lærere - for alle  kr   5900 u/mva
Skoler under 60 lærere - for alle  kr  9900 u/mva
Skoler under 120 lærere - for alle kr 13800 u/mva
Skoler over 120 lærere  - for alle  kr 19000 u/mva
Enkeltvis påmelding pr person    kr      490 u/mva

FOREDRAGSHOLDERNE

Fire av de åtte plenumsforedragsholderne.
Jørgen Moltubak – Forfatter, lærer og improvisator. Jørgen har skrevet flere bøker om, og har en rekke attraktive seminarer og workshops rundt, formidling, undervisning og skoleutvikling.
Stine Brynhildsen – Holder kurs, foreleser og underviser lærere i alt fra digital kompetanse til differensiering og tilpasning. Med solid faglig tyngde og glimt i øyet.
Simen Spurkland – Erfaren lærer, foredragsholder og forfatter. Kjent for sin delaktighet i debatten rundt hensiktsmessig bruk av digitale verktøy og viktigheten av å både opptre og se på seg selv som profesjonell i læreryrket.

Frantz T. Gregersen – er avdelingsleder i LearnLab med skoleutvikling og dybdelæring som spesialfelt. Han er utdannet lærer med hovedfag i pedagogikk og har vært universitetslektor ved NTNU og OsloMets lærer- og ledelsesutdannelser i en årrekke. Han har omfattende erfaringer fra grunn- og videregående skole og har de siste årene jobbet med skole- og lederutvikling i norske kommuner og enkeltskoler. Hans hovedfokus er kultur og struktur for dybdelæring i undervisning, læring og vurdering.

PÅMELDING

Påmelding til konferansedagene vil skje skole for skole. Håper at skoleledere vil legge til rette for at disse dagene inngår i personalets digitale utviklingsplan og utviklingstid fram til kl 16:00 på de respektive onsdagene. Hver enkelt deltaker registreres, og får sin egen tilgang til konferansen til alle 4 dagene.

Vi satser i år på å nå bredt ut til skoler i hele Norge med et tilbud som vil gi skolene et fantastisk utgangspunkt for videre utvikling og arbeid med skole i en utfordrende tid. 

UTSTILLERE