Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring. Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Skolen fra Cappelen Damm er en digital tjeneste for 1.-10. trinn, utviklet til fagfornyelsen. Her finner du løpende dagsaktuelle og engasjerende læringsstier basert på kompetansemålene i de nye læreplanene. Innholdet i Skolen fra Cappelen Damm er strukturert i årsplaner for det enkelte fag og trinn med mulighet til å dele ut innhold til både grupper og enkeltelever. Med Skolen fra Cappelen Damm har du mulighet til å planlegge, tilpasse, gjennomføre og vurdere undervisningen i én og samme tjeneste. Vi vil vise deg funksjonalitet, innhold og hvordan du kan bruke tjenesten i læringsarbeidet.

Creaza er et nettbasert læremiddel som lar elever og lærere skape flotte digitale fortellinger, tegneserier, filmer, podkaster, lydmikser, tankekart og presentasjoner. Creaza består av kreative verktøy med faglig innhold og hundrevis av ferdiglagde oppgaver. Med Creaza får elevene mulighet til å tilegne seg ny kunnskap gjennom en kreativ og lekende læringsprosess.
 
Nyhet! Nå også komplette læremidler!
I tillegg tilbyr Creaza komplette heldigitale læremidler. Læremidlene bygger på Creazas visjon om den aktive, produserende, kreative og utforskende elev. Læremidlene som tilbys er:
Creaza samfunn 8-10 + VGS,
Creaza samfunn 1-4  
Creaza engelsk 5-10. 
Dette fungerer også som begynneropplæring i engelsk for elever med kort botid i Norge fra 5. trinn ut vgs.
 
 

Nøkkelen til ubegrenset læring

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. Vi utvikler læremidler for deg som ønsker strukturerte opplegg, samtidig som du kan favorittmerke og sette sammen egne læringsløp. 

Vi utvikler fleksible løsninger, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale i kombinasjon med læreboka. I vårt læringsunivers «Aschehoug Univers» (Aunivers.no) finner du alt vi har å by på, samlet på ett sted. Læremidlene våre gir rom for refleksjon, og de inspirerer elevene til å utforske videre selv. På denne måten legger vi til rette for tilpasset opplæring. Vi vet hva undervisningen krever og bidrar med de verktøyene du trenger.  Med læreren. For eleven. 

Bokbasen

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Bokbasen utvikler Digitalelev, som er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, kan administrere tilganger og tildele lisenser til elevene og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler. Bokbasen tilbyr også Bokbasen Bibliotek, en plattform for e-bøker og lydbøker som er gratis for bibliotek og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket

Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle. Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater. http://bit.ly/lpdfdag1

Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no

Bli kjent med Dragonbox skole - fremtidens læreverk

Dragonbox skole er mer enn et læreverk i matematikk. Bli kjent med hvordan Dragonbox-universet er i ferd med å endre matematikkundervisningen i Norden bare etter 3 år på markedet.  Dragonbox skole brukes allerede som læreverk for over 550 skoler i Norge og Finland. Finn ut hvorfor!
Bli kjent med hvordan Dragonbox-universet er i ferd med å endre matematikkundervisningen i Norden bare etter 3 år på markedet. På seminaret blir dere kjent med hvordan utforskning er nøkkelen til fantastiske matematiske samtaler.

Lingit - Skolenes førstevalg innen lese- og skrivestøtte Lingit utvikler programvare spesialutviklet for elever med dysleksi, slik at alle får samme mulighet til å delta og føle mestring.

Learing Lab -«Hvilke digitale ressurser passer best til de nye læreplanmålene i Fagfornyelsen? På hvilken måte tenker vi at fagfornyelsen legger opp til kollektiv digital læring? Hvordan undervise på en måte som fremmer kompetansen elevene trenger i fremtidens arbeidsliv? Vi deler erfaringer fra skoler som har benyttet digitale ressurser for å få til dybdelæring med fokus på kollektiv refleksjon, samskapning og begrepslæring. Innlegget er basert på erfaring fra 300 klasserom som i 2018 og 2019 har testet ulike ressurser, med fokus på hvilke spørsmål som åpner opp for dypere læring. Seminaret vil videre reflektere over hvordan fremtidens vurdering kan komme tilbake til kjernen i den progressive pedagogikken gjennom riktig bruk av digitale ressurser»

Digitale læremidler Er dere på jakt etter motiverende læremidler som er tilpasset fagfornyelsen LK20? De digitale læremidlene våre legger vekt på de grunnleggende ferdighetene regning, skriving og lesing – på tvers av alle fag. Våren 2020 lanserer KF sine verktøy innenfor digitale læremidler.

Våren 2020 lanserer KF sine verktøy innenfor digitale læremidler.
Skolerom - Grunnleggende lesing KF har sammen med Orage samlet tekster for grunnleggende lesing og tverrfaglige emner i alle fag. 

Skrible - Grunnleggende skriving KF og NTB Arkitekst utvikler et banebrytende skriveverktøy som fremmer tilpasset skriveopplæring og veileder eleven underveis i skriveprosessen.

eMatte - Grunnleggende regning Med eMatte får du som lærer tilgang til et digitalt læremiddel som gir frihet til å velge regneoppgaver på tvers av fag, slik at du kan fokusere på regning som grunnleggende ferdighet. 

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening. Elevene lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

Aski Raski har en effektiv kartlegging som gir rask oversikt over elevenes ferdigheter. Resultatene gir et godt utgangspunkt for å lage tilrettelagt opplegg for enkeltelever, grupper eller klasser. Programmet har en egen lærermodul som gir en god oversikt over resultater, statistikker og aktiviteter for elevene. Her kan også egne stier tildeles elevene.

Aski Raski er like nyttig i bruk på skoler som i voksenopplæring og norskundervisning for alle nye innbyggere i landet vårt. Programmet er enkelt å bruke, og lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme.  https://askiraski.no/

Lesemester er en lesetjeneste som gir barn og unge tilgang til over tusen e-bøker fra små og store forlag.  Lesemester gjør det både gøy og motiverende å lese, som gir flere og bedre lesere. Det er enkelt å sette i gang med Lesemester, både for elever og lærere. Påloggingen kan brukes med eller uten Feide.

I Lesemester kan elevene ta quizer, dele bøker med lesevenner, få lesepoeng, lese med og uten lyd, ta opp og høre sin egen lesestemme og det blir ført en automatisk leselogg.

Læreren har en egen lærertjeneste, som enkelt gir en god oversikt over statistikk og aktiviteter for elevene. I tillegg kan læreren anbefale bøker til elevene og sende utfordringer til dem.  Fungerer i vanlig nettleser, på iPad og Chromebook. Lesemester er tilgjengelig både for privatpersoner og grunnskoler

Share This: