UTSTILLERE

senter_for_ikt

Senter for IKT i utdanningen er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senteret har som formål å bidra til at bruken av IKT i skolen bedrer kvaliteten på undervisningen og at IKT-bruk fører til økt læringsutbytte. Hovedmålgrupper for senteret er barnehage, grunnskole og videregående opplæring, i tillegg til førskolelærer- og lærerutdanningen. Senteret er lokalisert til Oslo og Tromsø

 

bs_undervisning

BS Undervisning har spesialisert seg på levering av trykte og digitale læremidler samt annen litteratur til norske kommuner og fylkeskommuner,
herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Alle sider av vår drift er spesialtilpasset dette formålet.

BS Undervisning er et rendyrket konsept for å betjene salg av bøker og læremidler til skoler i Norge. 

statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. 

Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. På lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsteder tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. 

For lærere på barnetrinnet har vi laget digitale tavler som et supplement til lærebøkene. Til elevene har vi gratis elevnettsteder. Til matematikkverket Matemagisk har vi apper som kan brukes på nettbrett. Fra fjerde trinn har vi et utvalg av digitalbøker på Brettboka.no.

Våre læreverk til ungdomstrinnet og videregående skole har gratis elevnettsteder og fyldige lærernettsteder med tilgang til en digital utgave av læreboka. Det finnes digitalbøker på brettboka.no og unibøker på unibok.no/lokus.no.

Cappelen Damm undervisning (CDU) er Norges største undervisningsforlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring.

Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Bilderesultat for Kunnskap.no

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring.

 
 

Bilderesultat for Byggenæringens Forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

 

fagbokforlaget

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdragsutgivelser.

Forlagshuset har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Volda, Trondheim, Stavanger, Gdansk og Dehli, og over 30 bokhandlere rundt om i Norges land. Forlagshuset har sentrallager både i Bergen og Oslo.

Bilderesultat for lingit

Lingit en norsk produsent og leverandør av programvare for lese- og skrivestøtte. Selskapet ble etablert i 2001.

Lingits programmer gjør lesing og skriving enklere og mer lystbetont for mennesker med dysleksi eller andre lesevansker og skrivevansker.
Lingit har kontorer i Trondheim og Bergen.

Kommuneforlaget er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til offentlig sektor. Våre produkter bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor.

Med vår satsing på VR i undervisningen og utvikling av andre læremidler og læringsressurser, både digitalt og på papir, har vi tatt steget inn i utdanningsmarkedet. Gjennom samarbeid med skoleeiere, skoleledere og lærere vil vi utvikle de verktøyene som skolene har behov for i sin undervisning.

Innomag kåret i år Kommuneforlaget til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Lenke til nettside: http://kommuneforlaget.no/

 

Microsoft

Microsoft  leverer tjenester og erfaringer som bringer læring ut i live, inn og ut av klasserommet, og tillater utdanningsledere til å revurdere hvordan teknologi kan modernisere læring og forbedre læringsutbytte.

Microsoft støtter pedagoger med trening, fellesksap, teknologi og opplevelser som trengs for å lykkes og for å hjelpe hver eneste elev med og oppnå suksess.

Microsoft inspirerer til IKT-ferdigheter og støtter programmer som kan hjelpe elever med forberedelser til sitt neste skritt i livet.

Microsoft styrker skoler og universitet Microsoft hjelper utdanningsinstitusjoner å imøtekomme behov for infrastruktur ved å tilby kostnadseffektive IT-løsninger som hjelper til å sikre og håndtere bruk av IKT i skole og utdanning

Kom og besøk vår stand, og få et innblikk i mulighetene som finnes i Office365, OneNote, Mix, Sway, Word, PowerPoint og Surface. 

Vi tror på at teknologi kan øke innsikt og innflytelse i stor skala, at effektive og medrivende læringsopplevelser medfører bedre læringsutbytte for alle og at engasjerte.

mv-nordic

MV-Nordic er et Skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. MV-Nordic viser fram produktene CD-ORD og IntoWords for ulike plattformer Ønsker du lese- og skriveverktøy på PC, nettbrett eller over nettet?

Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte, egne talesynteser og læringsprogram knyttet opp mot lesing og skriving. Våre lese- og skriveverktøy:
CD-ORD på PC:
• gir lese- og skrivestøtte på flere språk,
• har ordbøker
• mulighet for å lagre lydfiler
• konvertere pdf-filer

IntoWords finnes i ulike versjoner for Google Chrome, Office 365,iPad, Androide brett og Mac. Versjonene kan litt ulike ting som f.eks:
• gi lese- og skrivestøtte på ulike språk
• skanne
• oppslag I ordbøker

Vil du lære elevene koding?
Kom innom standen og prøv koding med LEGO Education WeDo 2.0 eller Mindstorms EV 3
MV-Nordic er skandinavisk distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på mange norske skoler.Det er produkter for naturfag, matematikk og språk for hele skoleløpet.
Elevene kan kode konkrete roboter de tar på!

Bilderesultat for TV2-skole

TV2-skole Alltid oppdatert
Nyheter for alle målgrupper:
Barneskole, ungdomsskole, videregående og voksenopplæring. I tillegg har vi norske nyheter på fem ulike minoritetsspråk, en tegnspråktolket versjon og en versjon med grafisk tegnstøtte.

Vår nyhetspakke inneholder:
• Nyhetssendinger tilpasset alder og nivå
• Nyhetsinnslag med mer kontekst og bakgrunn
• Knyttet til kompetansemål
• Engasjerende undervisningsopplegg med Kahoot

Hvorfor bør nyhetene inn i klasserommet?
97 prosent av alle barn mellom 9 og 16 år eier en smarttelefon. Barn leser hovedsakelig nyheter via nett, som oftest på mobiltelefon.
På nettet kan man i større grad enn i andre redigerte medier velge og velge bort nyhetssaker ut ifra egne interesser. Dermed kan ungdommen være fullt oppdatert på Justin Bieber, men ikke fått med seg samfunnsmessige viktigere nyheter.

Film http://www.tv2skole.no/e/video/176417


Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi jobber for å etablere ambisiøse og gode læringsmiljøer, gjennom pedagogisk bruk av teknologi. Dette lykkes vi med gjennom bruk av digitale hjelpemidler, satt inn i en sammenheng med vurdering for læring og klasseledelse.

Vi legger til rette for at alle skal få mestre, skape, anerkjenne og reflektere. Rikt er svært opptatt av det forskning har vist gir økt læring i skolen og i barnehager. Vi har gitt veiledning i over 70 kommuner, over hele landet.

Vi hjelper din barnehage og skole til å oppnå økt læring på en digital plattform.

ks_ung_logo_72dpi

Hvordan spille seg til lokaldemokratisk kompetanse?

KS Ung er en samling digitale læringsspill om lokaldemokrati, medbestemmelse og kommuner. Alle læringsspillene er gratis å bruke. Primærmålgruppe er elever på 10. trinn og VGS. Se mer på www.ks-ung.no.

Samfunnsplanlegging, kommuneøkonomi, beslutningsprosesser i en kommune, kommunens oppgaver, forholdet mellom administrasjon og politikk, og ulike former for medbestemmelse. Gjennom læringsspillene hos KS Ung får elevene innblikk i disse temaene gjennom interaktivitet og fra ulike ståsteder: På seminaret vil vi presentere de ulike læringsspillene og hvordan man kan bruke spillene som utgangspunkt for faglige diskusjoner i undervisningen

Bilderesultat for Creaza

Creaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess. 
 
I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.
 
Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.  www.creaza.no

Bilderesultat for interactive norway

Interactive Norway, Norges ledende kompetansesenter på interaktiv teknologi. Vårt fokus er å levere interaktive touchløsninger av topp kvalitet, til både møte- og klasserom, som lar deg jobbe og samhandle på den måten som er naturlig for deg.

Bilderesultat for Skolevisjoner AS

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om 

Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

Bilderesultat for CAVAS LMS

CANVAS, en åpen, fleksibel og fremtidsrettet læringsplattform gjør undervisning og læring lettere. Nylig lanserte vi helt nye integrasjoner med Microsoft O365 og GAFE, noe som gjør Canvas til den perfekte partner for skoler i Norge som ønsker sammenheng mellom læringssystemer.

Canvas er en svært brukervennlig plattform som man enkelt kan tilpasse til ulike behov og alderstrinn. Med apper til både mobil og nettbrett samt varslingstjeneste på SMS, bidrar vi til å gjøre læring, samhandling og kommunikasjon enklere.

Vurdering for læring, blandet læring, kommunikasjon, tilpasset opplæring og deling er bare noen av elementene du kan snakke med oss om.

Besøk oss på standen for en kort introduksjon til Canvas!

 
Claryify

Clarify leverer digitale ordbøker i samarbeid med anerkjente forlag som Cappelen Damm, Samlaget, Collins og Fagbokforlaget. Tjenesten er nettbasert og gir én samlet tilgang til alle ordbøkene elevene trenger på skolen. I tillegg til oppslag i ordbøker er det funksjoner som opplesning av ord og tekst-til-tale. Tilgangen til ordbøkene er enkel via apper og hurtigtaster tilpasset forskjellige plattformer.  

Elevene bruker Clarify aktivt, det gir utbytte i undervisning, fremmer språkopplæringen og gir resultater på eksamen. Det er også et meget lite og enkelt digitalt læremiddel å implementere og ta i bruk. Via en lisens får man tilgang til tjenesten fra så mange enheter man ønsker på skolen og hjemme. Clarify ligger langt fremme med den tekniske løsningen med tilpassede apper til de aller fleste plattformer, et godt utvalg av ordbøker og integrerte tilleggstjenester i løsningen.

Clarify er i dag en betydelig aktør og leverandør til grunnskolene i Norge.       Se mer på www.clarify.no

 

 
 

atea

Atea er spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å forme et enda bedre Norge. I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av. https://www.atea.no/

 

FILMER FRA UTSTILLERE

Share This: