UTSTILLERE

senter_for_ikt

Senter for IKT i utdanningen er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senteret har som formål å bidra til at bruken av IKT i skolen bedrer kvaliteten på undervisningen og at IKT-bruk fører til økt læringsutbytte. Hovedmålgrupper for senteret er barnehage, grunnskole og videregående opplæring, i tillegg til førskolelærer- og lærerutdanningen. Senteret er lokalisert til Oslo og Tromsø

 

bs_undervisning

BS Undervisning er Norges største leverandør av trykte og digitale læremidler.

Våre kunder er norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi våre kunder god og oversiktlig informasjon over hva som er tilgjengelig på læremiddelmarkedet, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av trykte og digitale læremidler beregnet på skole og utdanning, fra alle norske forlag og andre leverandører.

statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. 

Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

 

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. På lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsteder tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. 

For lærere på barnetrinnet har vi laget digitale tavler som et supplement til lærebøkene. Til elevene har vi gratis elevnettsteder. Til matematikkverket Matemagisk har vi apper som kan brukes på nettbrett. Fra fjerde trinn har vi et utvalg av digitalbøker på Brettboka.no.

Våre læreverk til ungdomstrinnet og videregående skole har gratis elevnettsteder og fyldige lærernettsteder med tilgang til en digital utgave av læreboka. Det finnes digitalbøker på brettboka.no og unibøker på unibok.no/lokus.no.

fagbokforlaget

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdragsutgivelser.

Forlagshuset har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo, Volda, Trondheim, Stavanger, Gdansk og Dehli, og over 30 bokhandlere rundt om i Norges land. Forlagshuset har sentrallager både i Bergen og Oslo.

Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring.

Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Hvordan spille seg til lokaldemokratisk kompetanse?

KS Ung er en samling digitale læringsspill om lokaldemokrati, medbestemmelse og kommuner. Alle læringsspillene er gratis å bruke. Primærmålgruppe er elever på 10. trinn og VGS.

Kommunespillet i KS Besøkssenter:

I KS Besøkssenter i Oslo kan elever spille Kommunespillet og være samfunnsplanleggere for en dag. Kommunespillet er et interaktivt læringsspill der elevene, i rollen som kommunens eksperter, skal bygge et eldresenter. Spillet er egnet for samfunnsfag, utdanningsvalg og helse- og oppvekstfag. Besøket er gratis. Se film: https://www.youtube.com/watch?v=cuMpkJDfO8Y&t=2s

b.stem:

b.stem er et digitalt diskusjonsspill for samfunnsfag. Elevene er et ungdomsråd som har i oppgave å gi en anbefaling til kommunestyret i en sak som angår dem. Spillet ligger fritt tilgjengelig på nett. Elevene lærer om medbestemmelse og lokaldemokrati. Se film: https://www.youtube.com/watch?v=Bze7vnOvNzE&t=31s

Snasen:

Snasen er et digitalt dataspill for samfunnsfag som ligger fritt tilgjengelig på nett. I rollen som rådmann skal elevene bygge opp en kommune, med alle de tjenester innbyggerne trenger. Valgene må få gjennomslag i kommunestyret. Se film: https://www.youtube.com/watch?v=KFhtWcWmx8E&t=44s Se mer på www.ks-ung.no.

Gyldendals innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Tavle, Smartbok, og Smart Time.

Nå bygger vi, i tett samspill med våre brukere, Skolestudio. Her får du alle digitale læremidler på ett sted, for raskere og enklere planlegging av undervisningen og bedre samhandling mellom deg og dine elever. Sammen jobber vi for bedre læring! www.gyldendal.no  www.salaby.no  www.skolestudio.no

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Bilderesultat for lingit

Lingit en norsk produsent og leverandør av programvare for lese- og skrivestøtte. Selskapet ble etablert i 2001.

Lingits programmer gjør lesing og skriving enklere og mer lystbetont for mennesker med dysleksi eller andre lesevansker og skrivevansker.
Lingit har kontorer i Trondheim og Bergen.

Kommuneforlaget er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til offentlig sektor. Våre produkter bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor.

Med vår satsing på VR i undervisningen og utvikling av andre læremidler og læringsressurser, både digitalt og på papir, har vi tatt steget inn i utdanningsmarkedet. Gjennom samarbeid med skoleeiere, skoleledere og lærere vil vi utvikle de verktøyene som skolene har behov for i sin undervisning.

Innomag kåret i år Kommuneforlaget til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Lenke til nettside: http://kommuneforlaget.no/

 

Microsoft

Microsoft  leverer tjenester og erfaringer som bringer læring ut i live, inn og ut av klasserommet, og tillater utdanningsledere til å revurdere hvordan teknologi kan modernisere læring og forbedre læringsutbytte.

Microsoft støtter pedagoger med trening, fellesksap, teknologi og opplevelser som trengs for å lykkes og for å hjelpe hver eneste elev med og oppnå suksess.

Microsoft inspirerer til IKT-ferdigheter og støtter programmer som kan hjelpe elever med forberedelser til sitt neste skritt i livet.

Microsoft styrker skoler og universitet Microsoft hjelper utdanningsinstitusjoner å imøtekomme behov for infrastruktur ved å tilby kostnadseffektive IT-løsninger som hjelper til å sikre og håndtere bruk av IKT i skole og utdanning

Kom og besøk vår stand, og få et innblikk i mulighetene som finnes i Office365, OneNote, Mix, Sway, Word, PowerPoint og Surface. 

Vi tror på at teknologi kan øke innsikt og innflytelse i stor skala, at effektive og medrivende læringsopplevelser medfører bedre læringsutbytte for alle og at engasjerte.

mv-nordic

MV-Nordic er et Skandinavisk konsern med kjernekompetanse innen språkteknologi. MV-Nordic viser fram produktene CD-ORD og IntoWords for ulike plattformer Ønsker du lese- og skriveverktøy på PC, nettbrett eller over nettet?

Vi utvikler verktøy for lese- og skrivestøtte, egne talesynteser og læringsprogram knyttet opp mot lesing og skriving. Våre lese- og skriveverktøy:
CD-ORD på PC:
• gir lese- og skrivestøtte på flere språk,
• har ordbøker
• mulighet for å lagre lydfiler
• konvertere pdf-filer

IntoWords finnes i ulike versjoner for Google Chrome, Office 365,iPad, Androide brett og Mac. Versjonene kan litt ulike ting som f.eks:
• gi lese- og skrivestøtte på ulike språk
• skanne
• oppslag I ordbøker

Vil du lære elevene koding?
Kom innom standen og prøv koding med LEGO Education WeDo 2.0 eller Mindstorms EV 3
MV-Nordic er skandinavisk distributør av skoleproduktene fra LEGO Education, læremidler som i dag er i bruk på mange norske skoler.Det er produkter for naturfag, matematikk og språk for hele skoleløpet.
Elevene kan kode konkrete roboter de tar på!

Skoolers mål er å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre. I mange skoler brukes det ofte en rekke ulike verktøy - og disse snakker ikke alltid like godt sammen. Skooler gjør skolehverdagen enklere ved å tilby en fullintegrert løsning bestående av våre egne skreddersydde verktøy, Office 365 fra Microsoft og ulike 3. parts verktøy som skolene ønsker å benytte.

Interactive Norway er landets ledende kompetansesenter innen interaktiv teknologi og norsk distributør av merkene SMART, Prowise og Nureva. Vårt utdanningsteam består av dyktige IKT-pedagoger og rådgivere med spisskompetanse innen interaktive flater og skybasert programvare. Sammen med vårt landsdekkende forhandlerapparat tilbyr vi interaktive skjermløsninger som engasjerer elevene og som gjør det enklere for pedagoger å undervise på en digital plattform. Samhandling med elevenes mobile enheter (iPad, Chromebook, pc, mobil) er en sentral del av alle våre løsninger.

Creaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess. 

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.  www.creaza.no

itslearning as er en av verdens ledende leverandører av digitale læringsplattformer til utdanningsmarkedet. Itslearning er et digitalt miljø som driver pedagogiske prosesser og gjør det mulig for alle på din skole å jobbe smart, samarbeide og kommunisere. Enkelt sagt alt det din skole trenger for å lykkes. Med millioner av studenter, lærere, skoleledere og foreldre som bruker vår plattform hverdag former vi sammen hjertet av undervisningen. Vi gjør ditt klasserom tilgjengelig når som helst, hvor som helst og fra hvilken som helst enhet. Dette gjør det enklere å lykkes for elever og lærere. Vi er stolt av å jobbe sammen med skolenorge i hjertet av undervisningen!

Bilderesultat for Byggenæringens Forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

atea

Atea er spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å forme et enda bedre Norge. I nært samarbeid med kundene og partnerne våre skal vi utvikle løsninger som neste generasjon kan være stolte av. https://www.atea.no/

 

FILMER FRA UTSTILLERE

Share This: