Læring på digitale flater – Trøndelag

12. og 13. feb 2019 Værnes Scandic Hell

VINN 2000  Deltakerliste 2018

Dag 1 

08:30 Registrering, myldremat, kaffe og myldretid i utstillingsområde

09:30 Sal 1 Åpning - informasjon ved Gitte N. Gjersdal og Olav Reitan

09:30     Plenum                      60 min      Felles hovedforedrag  

10:30

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

10:50

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

11:10     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag                                                                           

11:40     Lunsj A                                       

11:50     Parallell                     30 min      Seminar 1               Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

12:40     Lunsj B                                       

12:40     Parallell                     30 min      Seminar 1              Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4    

13:30     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag         

14:40

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

15:00

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

15:40     Parallell                     30 min      Seminar 1                            Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4  

16:10     Parallell                     30 min      Seminar 1                            Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

19:00     Felles middag                                                                                                                                           

Dag 2   

09:00     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag                                                   

10:10

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

10:30

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

11:00     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag    

11:30     Lunsj A                                      

11:40     Parallell                     30 min      Seminar 1                        Seminar 2     Seminar 3     Seminar 4

12:30     Lunsj B                                      

12:30     Parallell30 minSeminar 1Seminar 2Seminar 3Seminar 4

13:20     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag     

14:20

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

14:50     Parallell30 minSeminar 1Seminar 2Seminar 3Seminar 4

15:30     Plenum30 minFelles hovedforedrag

2018-programmet 

Dag 1

09:35 Sal 1 Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO - plenum

10:05 Pause

10:30 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min i PLENUM for valg av parallell-seminar kl 1140

 1. Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Gitte N. Gjersdal og Bjørgulv Høigaard Statped
 2. Lesing i et sosialt samspill - ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes Lesemeister
 3. LMS som læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365  Skooler
 4. Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

10:50 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min i PLENUM for valg av parallell-seminar kl 1230

 1. Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
 2. Hvordan øke læringsutbyttet for alle elever ved bruk av digital lærebok? Ved Anita Vie Holm, Aschehoug Undervisning
 3. Kreativ og leken læring  Vibeke Omberg, Sandbakken skole, Sarpsborg  CREAZA
 4. Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

11:10 Sal 1 Infrastruktur, læringsressurser og kompetanseheving - hvordan ha tre tanker i hodet samtidig? Siw Olsen Fjørtoft og Leif Cato Larsen deler erfaringer og perspektiver fra satsingen på IKT i trondheimsskolen.

11:30 Lunsj Rød-gruppe for de som skal på seminar 12:30

11:40 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Gitte N. Gjersdal og Bjørgulv Høigaard Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill - ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes Lesemeister 
Sal 3 LMS som læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365  Skooler
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Lunsj Blå-gruppe for de som har vært på seminar 11:40

12:30 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
Sal 2 Hvordan øke læringsutbyttet for alle elever ved bruk av digital lærebok? Ved Christoffer Hansen, Charlottenlund ungdomsskole
Sal 3 Kreativ og leken læring  Vibeke Omberg, Sandbakken skole, Sarpsborg CREAZA
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi  ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

13:30 Sal 1 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:10 Pause

14:20 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min i PLENUM for valg av parallell-seminar kl 15:20

 1. Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas. 
 2. Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag ved Hilde Hagen 
 3. Hva skjer når G Suite og Chromebooks blir de nye arbeidsverktøyene i skolen? Leif Cato Larsen fra deler erfaringer fra Trondheim kommune.
 4. SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board  - Trude Wang Tørvik IKT-pedagog Interactive Norway

14:50 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min i PLENUM for valg av parallell-seminar kl 16:10

1.Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft

2. Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget
3. Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
4. Hva, hvordan og hvorfor deler vi lærere med hverandre? ved Ellen Romstad

15:00 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:20 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 40 min

Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas. 
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag ved Hilde Hagen og elever fra Greveskogen VGS
Sal 3 Hva skjer når G Suite og Chromebooks blir de nye arbeidsverktøyene i skolen? Leif Cato Larsen fra deler erfaringer fra Trondheim kommune.
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board  - Trude Wang Tørvik IKT-pedagog Interactive Norway

16:00 Pause

16:10 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar  - 30 min
Sal 1 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget
Sal 2 Office 365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
Sal 4 Hvordan og hvorfor deler vi lærere med hverandre? ved Ellen Romstad

16:40 Slutt

Tur/trening/bad/hvile

19:00 3-retters konferansemiddag på hotellet

21:00 Myldring i baren med deltakere, utstillere og foredragsholdere

Dag 2

08:00 Registrering, kaffe, myldremat og myldretid i utstillingområde

09:00 Sal 1 Åpning - Konferansier  ved Gitte N. Gjersdal og Olav Reitan

09:05 Sal 1 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

09:55 Pause

10:10 Sal 1 Speed-foredrag  4x4 min Parallell-seminar  kl 11:40
1• Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre Kreasjon AS
2• Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
3•  No Isolation - Kan roboter løse utfordringen med sosial isolasjon for barn med langtidssykdom?Kristin Dolve Larsen
4• Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren

10:30 Sal 1 Speed-foredrag  4x4 min Parallell-seminar  kl 12:30
1• Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Fredrik Pharo og Dag Petter Breivik Cappelen Damm
2• Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
3• Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Bjørn Ove Thue Campus Inkrement
4• Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk. ved Aria Senemar, Fagbokforlaget

10:50 Pause

11:00  Sal 1 Hva gjør Trondheim kommune for å møte framtidens skole?  Utstyr, innhold i skolen, satsingsområder og strategier.  Siw Olsen Fjørtoft

11:30 Lunsj Rød- for de som skal på seminar 12:30

11:40 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1. Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2. Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3.No Isolation - Kan roboter løse utfordringen med sosial isolasjon for barn med langtidssykdom?Kristin Dolve Larsen 
Sal 4. Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren

12:30 Lunsj Blå for de som var på seminar 11:40

12:30 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1. Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Fredrik Pharo og Dag Petter Breivik Cappelen Damm
Sal 2. Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3. Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Bjørn Ove Thue Campus Inkrement
Sal 4. Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk. ved Aria Senemar, Fagbokforlaget

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:20 Sal 1 Fra prat til resultat med digitale verktøy  Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole Kongsberg

13:50 Pause

14:00 Sal 1 Speedforedrag hver på 4x4 min i plenum
1• Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan du kan ivareta elever med språkvansker i klasserommet ved bruk av teknologi Gitte N. Gjersdal og Bjørgulv Høigaard Statped
2• Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic ved ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic 
3• Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
4• Zokrates - en smart læringsportal på toppen av Office 365  ved Jan-Helge Akersveen Enable

14:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

14:40 Sal 1, 2, 3, 4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1. Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan du kan ivareta elever med språkvansker i klasserommet ved bruk av teknologi Gitte N. Gjersdal og Bjørgulv Høigaard Statped
Sal 2. Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic ved ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
Sal 3. Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
Sal 4. Zokrates - en smart læringsportal på toppen av Office 365  ved Jan-Helge Akersveen Enable

15:20 Pause

15:30 Sal 1 Coding and Programming – nye muligheter på kryss og tvers av timeplanen?  ved Espen Clausen for ATEA

16:00 Slutt