SEMINAR

Powerpointene til foredragene

Klikk på de blå lenkene

PROGRAM Dag 1

09:10 Øystein Gilje Deltagelse og dybdelæring - hvordan realisere fagfornyelsen i ditt digitale klasserom?

Parallellseminar dag 1 11:40

 1. Stine Brynildsen Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10?
 2. Marte Moslet Blandet virkelighet i praksis Microsoft Utdanning
 3. Tverrfaglighet med Creaza ved Vibeke og Kristin
 4. Aschehoug Undervisning Vi hjelper deg inn i fagfornyelsen Med læreren. For eleven.
 5. Anne Koch Kartleggeren Fagbokforlaget

Parallellseminar dag 2 kl 12:30

 1. Aschehoug Undervisning Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag
 2. Stig Andreassen Microsoft Utdanning Tverrfaglighet i Minecraft
 3. Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet
 4. ATEA I skolen Undervisning i teknologirikt klasserom (SAMR-modellen)
 5. Aski Raski Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening 

11:00 Eva Brattvold Hva må du ha med deg i sekken på reisen mot fagfornyelsen?

13:30 Øystein Nilsen Utdanningdirektoratet FAGFORNYELSEN

Parallellseminar dag 1 C kl 15:40

 1. Ellen Romstad La elevene skrive, lese og lære med STL+, digital Storyline, AR og GreenScreen.
 2. Interactive Norway Kreativ og aktiv læring med SMART Board i klasserommet
 3. Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle
 4. Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne! Enable Enkle verktøy for timeplan, meldinger
 5. GAN Aschehoug Skriv og les - verktøyet for oppdagende skriving

Parallellseminar dag 1 D kl 16:10

 1. Statped Svak leseforståelse og digitale hjelpemidler 
 2. Canvas Fagfornyelsen = endring i praksis. Enter Canvas og Arc video
 3. Kjersti Dirksen Skolevisjoner Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no
 4. Bokbasen E-bøker og lydbøker til skolebiblioteket
 5. Rune Vindenes Lesemester - Hvordan motivere elever til å lese ofte og mye?

PROGRAM DAG 2

09:00 Magnus Nohr Aktive elever lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning

Parallellseminar dag 2 kl 11:40

 1. Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. 
 2. BS Undervisning Full kontroll. Helt enkelt. Pendel er en ny smart tjeneste for skolene
 3. Gyldendal Undervisning Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flyt-sonen.
 4. Lingit Lingdys, Textpilot Pluss og Lingpilot
 5. Bokbasen Få kontroll og oversikt over skolens digitale læremidler med Digitalelev

Parallellseminar dag 2 kl 12:30

 1. Aschehoug Undervisning Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag
 2. Stig Andreassen Microsoft Utdanning Tverrfaglighet i Minecraft
 3. Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet 
 4. ATEA I skolen Undervisning i teknologirikt klasserom (SAMR-modellen)
 5. Aski Raski Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening

11:00 Erling Lien Barlindhaug avd.dir KS utdanning Digitalisering i læringslivet

13:30 Ingvild Vikingsen Skogestad Digg læring Korleis FAGFORNYINGA kan forandre klasserommet?

Parallellseminar kl 15:30

 1. Carl Erik Melhus Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og presenterer ematte.no
 2. Google for Education Inspirasjon til nyskaping og læring
 3. Itslearning, Google og fagfornyelsen
 4. Lin Education Ny plan, ny praksis! Erfaringsbaserte innspill rundt praksis
 5. ATEA Workshop – samarbeid rundt SAMR-modellen ATEA

Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker

 

Med å bruke Aski Raski sitt rike innhold og oppgavetyper som hør, finn, skriv og les, vil man gjøre den tekniske lesetreningen både effektiv og motiverende. På seminaret vil vi fortelle om teorien bak programmet og vise hvordan bl.a. kartleggingen og tiltak kan brukes ifm tidlig innsats og til å tilpasse opplæringen for hver enkelt elev. https://askiraski.no/

Spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å skape en enda bedrfe skole i Norge.
 
1. Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? Lederfokus
Effektiv bruk av teknologi for økt læring handler om mye mer enn valg av enheter. Ny teknologi krever endring av pedagogisk praksis for å positivt påvirke elevenes læring, og ledelse av en slik prosess kan være utfordrende. Gjennom denne workshopen vil vi gjennomgå noen av de viktigste faktorene som må adresseres for å sikre at teknologi og pedagogikk går hånd i hånd slik at elevene får utviklet egenskapene som kreves for livsmestring og det framtidige arbeidsliv.

2.Koding, samarbeid og økt læring på iPad
Mange skoler jobber i disse dager med ulike innfallsvinkler til hvordan benytte programmering og koding i undervisningen. Swift Playgrounds tilbyr en god tilnærming til å lære programmeringsspråket og reell koding for elever i alle aldre. Programmering er et område som oppmuntrer til samarbeid mellom elever og åpner for svært mange muligheter hvor iPad kan bidra til økt samarbeid og deling i klasserommet.
I løpet av sesjonen vil vi bidra med mange praktiske eksempler som du kan benytte i ditt eget klasserom.

MV-Nordic

Pedagogisk bruk av TEAMS og OneNote klassenotatblokk ved Stine Brynildsen KREASJON

OneNote klassenotatblokk er et godt pedagogisk verktøy, på mange ulike måter. I denne økta får du presentert eksempler på pedagogisk bruk av OneNote klassenotatblokk, med fokus på organisering, deling og vurdering for læring. Økta passer for deg som har litt kunnskap om OneNote fra før, men det er ingen forutsetning. Målet er å inspirere og sette i gang refleksjoner til hvordan du kan bruke klassenotatblokka til å øke elevers læring i ditt eget klasserom. Eksemplene, erfaringene og refleksjonene er stort sett fra norsk- og engelskfaget på videregående nivå, men vil ha overføringsverdi til alle fag og skoleslag.

Itslearning, Google og fagfornyelsen

 Itslearning har nylig inngått et samarbeid med Google. I denne sesjonen viser vi i praksis hvordan lærere kan utnytte Google sine unike samarbeidsverktøy med itslearning sine pedagogiske verktøy. Itslearning er også godt i gang med arbeidet rundt fagfornyelsen. Hva vil dette bety for deg som bruker læringsplattform?

Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen  Charlottenlund ungdomsskole

creazaCreaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess.

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.

Hvordan gi nyankomne barn og unge opplæring i grunnleggende norsk? Og hvordan ta hensyn til elever med ulik skolebakgrunn? NorskPluss Barn og NorskPluss Ungdom er tatt i bruk av grunnskoler og videregående skoler over hele landet.  Nettressursene gir store muligheter for differensiering og selvstendig arbeid enten elevene går i egne mottaksklasser eller er integrert i vanlige klasser. Prøv selv: www.kunnskap.no/npb ogwww.kunnskap.no/npu

Skoolers mål er å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre. I mange skoler brukes det ofte en rekke ulike verktøy - og disse snakker ikke alltid like godt sammen. Skooler gjør skolehverdagen enklere ved å tilby en fullintegrert løsning bestående av våre egne skreddersydde verktøy, Office 365 fra Microsoft og ulike 3. parts verktøy som skolene ønsker å benytte.

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board, men også en sentral hub som gjør det enklere å undervise på digital plattform. Fokus på samhandling med iPad, Chromebooks og PC. Med både skjerm og Notebook i skya har man nå flere muligheter for engasjerende undervisning med SMART

Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater.

 
Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no
"Førpremiere: Campus lanserer nytt komplett læreverk i matematikk "
Campus Inkrement en læringsplattform spesielt tilpasset Omvendt Undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium.

Gyldendal Undervisning

 

Gyldendals innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Tavle, Smartbok, og Smart Time.

Nå bygger vi, i tett samspill med våre brukere, Skolestudio. Her får du alle digitale læremidler på ett sted, for raskere og enklere planlegging av undervisningen og bedre samhandling mellom deg og dine elever.   

Sammen jobber vi for bedre  læring!  www.gyldendal.no I www.salaby.no I www.skolestudio.no

Byggenæringen forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

Share This: