SEMINAR

Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis


Simen Spurkland - Etter å ha vært lærer i klasser med 1:1 iPad i fire år, har jeg endelig begynt å få innsikt i hvilket potensiale som bor i elevene når de fungerer som digitale produsenter. Jeg deler tips, triks og refleksjoner om digital didaktikk – viser frem noen av suksessene i form av opplegg med elevprodukter – og går gjennom teori/forskning for å styrke vår felles profesjonelle utvikling av norsk skole

Skolens digitale tilstand – Monitor skole 2016

Forskningsleder Ola Berge, Senter for IKT i utdanningen og redaktør i tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy. Han er utdannet ved Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet som forskningsleder ved ITU, UiO, som leder av Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi, og som forsker i Telenor R&D.

NRK Skole er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt våre egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

OneNote klassenotatblokk

Microsoft

Pedagogisk bruk av OneNote klassenotatblokk ved Stine Brynildsen i norsk og engelsk på Frederik II VGS. 

OneNote klassenotatblokk er et godt pedagogisk verktøy, på mange ulike måter. I denne økta får du presentert eksempler på pedagogisk bruk av OneNote klassenotatblokk, med fokus på organisering, deling og vurdering for læring. Økta passer for deg som har litt kunnskap om OneNote fra før, men det er ingen forutsetning. Målet er å inspirere og sette i gang refleksjoner til hvordan du kan bruke klassenotatblokka til å øke elevers læring i ditt eget klasserom. Eksemplene, erfaringene og refleksjonene er stort sett fra norsk- og engelskfaget på videregående nivå, men vil ha overføringsverdi til alle fag og skoleslag.

 

Gyldendal Undervisning er Norges største undervisningsforlag. Vi tilbyr innhold og tjenester som motiverer elevene, styrker lærerne og effektiviserer skolehverdagen. Vårt innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet mange av landets mest anvendte læremidler og digitale læringsressurser, som Smart Øving, Smart Tavle og Smart Bok. Du finner også det unike og prisbelønte læringsuniverset, Salaby.no, hos oss.

Bilderesultat for interactive norway
Klasserom som motiverer til økt læring
 
 Hvordan aktivisere, engasjere og legge til rette for samhandling i klasserommet? Vi gir deg en oversikt over tilgjengelige interaktive skjermer/tavler, programvare og mobile enheter.
 
Du får høre om SMART Learning Suite og se nyheter i Notebook og SMART Amp. Vi viser også en interaktiv tavle som vi garanterer at alle lærere kan mestre fra dag 1, uten opplæring!

 

Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold

Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.

I dette foredraget vil vi se på hvilke nye muligheter som skapes for elevaktiv læring ved bruk av digital teknologi i læringsmiljøet. Vil se på didaktiske løsninger som ikke var mulig eller vanskelig gjennomførbare uten teknologi, innenfor de fire veggene i det tradisjonelle klasserommet.

I dette foredraget skal kursdeltagere lære eksempler på teknologi som flytter fokus fra lærersentrert undervisning til elevaktiv læring. Stikkord er Digital studieteknikk, kompetanseheving, samarbeidslæring, elevrespons systemer og formativ vurdering.

 Foredragsholdere er Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning  Youtube kanal: www.youtube.com/magnusnohr Opplærings videoer: http://screencast.hiof.no  Skype for Business: magnus.nohr@hiof.no

 

Essar Academy – Med god ledelse til digital suksess

Abdul Chohan er direktør ved Essa Academy i Bolton (UK) vil fortelle om hvordan vi snudde utviklingen på Essa Academy, fra et svært vanskelig utgangspunkt, skal jeg vise hvilken rolle nettbrett og mobil teknologi har spilt for skolens resultater og elevenes engasjement og selvfølelse, og hvordan økonomi og administrasjon har blitt styrket av utviklingen, forteller Chohan.

Essar Academy – Med god ledelse til digital suksess

Kommuneforlaget er en ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til offentlig sektor. Våre produkter bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor.

Med vår satsing på VR i undervisningen og utvikling av andre læremidler og læringsressurser, både digitalt og på papir, har vi tatt steget inn i utdanningsmarkedet. Gjennom samarbeid med skoleeiere, skoleledere og lærere vil vi utvikle de verktøyene som skolene har behov for i sin undervisning.

Innomag kåret i år Kommuneforlaget til en av Norges 25 mest innovative virksomheter. Lenke til nettside: http://kommuneforlaget.no/

 

 

UNIBOK

Utstillerseminar Sandefjord Tromsø Bergen

Unibok er en ny generasjon digital lærebok. Den har god lesbarhet og tilpasser seg skjermen du leser på. Alle bøkene har lyd og gode studieverktøy. Egne notater fra boka kan lastes ned, og det er enkelt å søke på stikkord i hele boka.

Bøkene er tilpasset faget med begrepsforklaringer, digitale oppgaver, bildeserier og film. En unibok kan leses uten nettilgang. I presentasjonen vises egenskaper i Unibok og hvordan digitalboka kan gi bedre læring.

Hvordan gi nyankomne barn og unge opplæring i grunnleggende norsk? Og hvordan ta hensyn til elever med ulik skolebakgrunn? NorskPluss Barn og NorskPluss Ungdom er tatt i bruk av grunnskoler og videregående skoler over hele landet.

Nettressursene gir store muligheter for differensiering og selvstendig arbeid enten elevene går i egne mottaksklasser eller er integrert i vanlige klasser. Prøv selv: www.kunnskap.no/npb ogwww.kunnskap.no/npu

 

 

atea
Spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å skape en enda bedrfe skole i Norge.
 
1. Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? Lederfokus
Effektiv bruk av teknologi for økt læring handler om mye mer enn valg av enheter. Ny teknologi krever endring av pedagogisk praksis for å positivt påvirke elevenes læring, og ledelse av en slik prosess kan være utfordrende. Gjennom denne workshopen vil vi gjennomgå noen av de viktigste faktorene som må adresseres for å sikre at teknologi og pedagogikk går hånd i hånd slik at elevene får utviklet egenskapene som kreves for livsmestring og det framtidige arbeidsliv.
 
2.Samarbeid og deling med Office365 fra alle enheter 

Microsoft Office365 inneholder noen fantastiske muligheter for deling og samarbeid og disse mulighetene er tilgjengelig fra alle plattformer – ikke bare fra Windows. I denne workshopen vil vi se på noen av delene i Office 365 som spesielt bidrar til samarbeid og er relevante for samarbeid i klasserommet. Vi vil også se på hvordan Office 365 kan brukes fra hvilken som helst enhet inkludert Windows, iPad og Chromebooks.
 
3.Koding, samarbeid og økt læring på iPad
Mange skoler jobber i disse dager med ulike innfallsvinkler til hvordan benytte programmering og koding i undervisningen. Swift Playgrounds tilbyr en god tilnærming til å lære programmeringsspråket og reell koding for elever i alle aldre. Programmering er et område som oppmuntrer til samarbeid mellom elever og åpner for svært mange muligheter hvor iPad kan bidra til økt samarbeid og deling i klasserommet.
I løpet av sesjonen vil vi bidra med mange praktiske eksempler som du kan benytte i ditt eget klasserom.

ks_ung_logo_72dpi

 
Spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å skape en enda bedrfe skole i Norge.
 
1. Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? Lederfokus
Effektiv bruk av teknologi for økt læring handler om mye mer enn valg av enheter. Ny teknologi krever endring av pedagogisk praksis for å positivt påvirke elevenes læring, og ledelse av en slik prosess kan være utfordrende. Gjennom denne workshopen vil vi gjennomgå noen av de viktigste faktorene som må adresseres for å sikre at teknologi og pedagogikk går hånd i hånd slik at elevene får utviklet egenskapene som kreves for livsmestring og det framtidige arbeidsliv.
 
2.Samarbeid og deling med Office365 fra alle enheter 

Microsoft Office365 inneholder noen fantastiske muligheter for deling og samarbeid og disse mulighetene er tilgjengelig fra alle plattformer – ikke bare fra Windows. I denne workshopen vil vi se på noen av delene i Office 365 som spesielt bidrar til samarbeid og er relevante for samarbeid i klasserommet. Vi vil også se på hvordan Office 365 kan brukes fra hvilken som helst enhet inkludert Windows, iPad og Chromebooks.
 
3.Koding, samarbeid og økt læring på iPad
Mange skoler jobber i disse dager med ulike innfallsvinkler til hvordan benytte programmering og koding i undervisningen. Swift Playgrounds tilbyr en god tilnærming til å lære programmeringsspråket og reell koding for elever i alle aldre. Programmering er et område som oppmuntrer til samarbeid mellom elever og åpner for svært mange muligheter hvor iPad kan bidra til økt samarbeid og deling i klasserommet.
I løpet av sesjonen vil vi bidra med mange praktiske eksempler som du kan benytte i ditt eget klasserom.

SWAY - opplegg på 30 min

"Sway" ditt undervisningsopplegg på under 30 minutter

Bli med og lær hvordan du, på under 3o minutter effektivt kan forberede ditt undervisningsopplegg eller foredrag på en kreativ, morsom og veldig enkel måte.

Test ut, lær og erfar hvor lett det er – og se hvordan du for eksempel kan integrere Word-kladden din med Sway, og på 1, 2, 3 ha en fiks ferdig presentasjon!

Utstiller og stand: Microsoft

Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater.

 
Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no

Atea og No Isolation

I Norge står ca 6000 skolepulter tomme – Hvordan kan vi bidra?
En ting er at barna går glipp av verdifull undervisning. Noe helt annet er at de også faller ut av det sosiale miljøet med sine klassekamerater.
Med AV1 kan eleven se og snakke med alle – delta i undervisningen og det sosiale.
Personvern, muligheter, bruk, kostnader. Dette får du full oversikt over på denne sesjonen.

creazaCreaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess.

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

Byggenæringen forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

Share This: