SEMINAR

Sandefjord, Trondheim og Bergen 

Cappelen Damm: Fagfornyelsen i det digitale klasserommet

Fagfornyelsen er underveis, og den vil naturligvis stille nye krav til alle læremidler. I denne sesjonen vil du få presentert vår helt nye plattform for digitale læremidler til grunnskolen. Du vil se hvordan vi fortsatt setter fagkunnskap i sentrum, samtidig som vi legger til rette for tverrfaglighet. Du vil se hvordan vi lar læreplanens overordnede del være en bærebjelke i vår utviklingsarbeid, og at grunnopplæringens verdier og prinsipper står i sentrum. Møt opp og bli med Cappelen Damm på reisen mot Fagfornyelsen i det digitale klasserommet.

Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne!

Enkle verktøy for timeplan, meldinger, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev integrert med Office 365 og Teams. Alt koblet sammen med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund. Kom og se hvilke nyheter vi presenterer til skolestart. Les mer på www.zokrates.no

Creaza: Hvordan skape aktiv og kreativ læring i klasserommet?

Elevene lærer best og mest ved å være aktive i egen læring. Med Creaza får elevene muligheten til å være aktive og kreative gjennom å skape spennende tegneserier og oversiktlige tankekart. Vi viser masse (ferske) eksempler fra klasserommet der elevene har jobbet ut forståelse på kreative måter. Vi lanserer også verdens enkleste måte å lage video på for elever og lærere! Vi lanserer kanskje en helt ny måte å lage animasjonsfilm på! Uansett – Nye muligheter med Creaza, hva med å kombinere filmklipp, tegneserieinnhold og egne mediefiler?

Interactive Norway: SMART Board med iQ og SMART Learning Suite

Her får du siste nytt fra SMART vedrørende HW og SW samt praktiske tips til undervisning på digitale flater. Notebook tar steget opp i skyen og dette gir nye muligheter for engasjerende undervisning på SMART Board og på lærerens og elevenes mobile enheter (iPad, pc, Chromebooks)

Fagbokforlaget:Få et innblikk i Kartleggeren og hvordan administrere tester og hente ut resultater og tilpassede arbeidsplaner for elevene. Kartleggeren er et verksuavhengig testverktøy.

Gyldendal: Vi river siloene og bygger Skolestudio

Gyldendals innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Tavle, Smartbok, og Smart Time.

Nå bygger vi, i tett samspill med våre brukere, Skolestudio. Her får du alle digitale læremidler på ett sted, for raskere og enklere planlegging av undervisningen og bedre samhandling mellom deg og dine elever.

Sammen jobber vi for bedre læring!

www.gyldendal.no I www.salaby.no I www.skolestudio.no

Lin: Norsk skole – sykt digital?

Erlend Kobro er lærer og selvutnevnt ped-nerd. På evig jakt etter den beste undervisningen og de gladeste elevene har han nå et (midlertidig?) opphold i sin lærergjerning for å lede skoleutviklingsprosesser med norgesferske Lin Education. På NKUL vil Erlend med utgangspunkt i formålsparagrafens forventning om å «åpne dører mot verden og fremtiden» gjøre en uformell ståstedsanalyse av hvordan norsk skole forholder seg til digitalisering. Hva er bra, hva kan vi gjøre bedre og hva må vi endre for å oppfylle nevnte formål?

Canvas: Møt elevene der de er! Mobil læring og video

Canvas er den mest komplette læringsplattformen når det gjelder muligheter for å ta i bruk moderne undervisningsmetoder. Mange elever i dag lever på mobiltelefonen, og video står helt sentralt i måten de tilegner seg ny kunnskap på. Vi vil vise hvordan Canvas legger til rette for utnytting av mobile enheter både for lærere, elev og foreldre, samt hvordan vår egen videoplattform kan benyttes for økt engasjement og læring ved bruk av video. Med andre ord, vi møter elevene der de er!

Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen med innebygde studieverktøy (markere, tegne, søke, skrive osv.) Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd, resten syntetisk tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag.

Lingit AS: Lingdys for Windows og iPad: Ny drakt, mer kraft, nye funksjoner

Lingdys er et velkjent og svært ubredt hjelpemiddel for personer med lese- og skrivevansker, som f.eks. dysleksi, og mange skoler i Norge har elever som bruker programmet. Lingdys versjon 4 for Windows er nå klart. Skrivestøtten i Lingdys kan nå gi hjelp med grammatiske feil, bl.a. feil ord i sammenhengen. Lingdys versjon 4 har forbedret ordprediksjon og en oppdatert stavekontroll. Alle lesestøttefunksjoner er nå samlet i Lingdys og det er også blitt mye enklere å skifte mellom språk, f.eks. mellom norsk og engelsk. I denne nye versjonen har programmet også fått en lenge tiltrengt oppdatering av brukergrensesnittet. Lingdys for iPad er også nytt av året, og gjør at personer med dysleksi nå også på iPad kan få den samme lese- og skrivestøtten som er kjent fra Lingdys. Både Lingdys versjon 4 for Windows og Lingdys for iPad blir presentert under seminaret.

Aski Raski: Slik har vi gjort lesetrening gøy for 10.000 barn

I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form, og er nå et nettprogram tilgjengelig på enheter som PC, mac, nettbrett, chromebook og smarttelefon. Aski Raski har også mangedoblet innhold og muligheter sammenlignet med tidligere versjoner. Programmet er basert på professor Torleiv Høiens teorier om lese- og skriveferdigheter. Leksolog og programskaper Ingrid Ask vil fortelle om teorien bak lesetreningsprogrammet og vise de nye mulighetene i den nye versjonen. Man vil lære hvordan programmet kan brukes for å gjøre lesetreningen gøy og effektiv for både elever og lærere. I tillegg vil Ingrid demonstrere den nye kartleggingsmodulen i programmet.

Campus Inkrement: Enkel plattform for omvendt undervisning

Campus Inkrement er Norges største plattform for omvendt undervisning, med fullstendige kurs fra mellomtrinnet til videregående skole. Den pedagogiske drivkraften bak Campus er Bjørn Ove Thue, for mange kjent som Lektor Thue. Med omvendt undervisning frigjør man tiden til adaptiv og aktiv læring. Seminaret passer spesielt godt for matematikklærere på ungdomstrinnet og videregående skole.

Microsoft: Hva betyr Mixed Reality, Artificial Intelligence og Quantum Computing for norske skoler i dag?

Status, hva er viktig og hvordan posisjonerer IT seg for det som kommer. Vi trekker frem noen nyheter ved Microsoft Education 365 og hva man bør tenke på ved bruk av og implementering med Microsofts tjenester og teknologi i skole. Microsoft i utdanningen er tilstede med flere partnere som bistår i prosessen og ønsker å trekke disse frem. Vel møtt!

Aschehoug Undervisning: Alt du trenger for å jobbe tverrfaglig i begynneropplæringen

Verden er ikke delt opp i fag, og vi i Aschehoug Undervisning gir deg et digitalt, tverrfaglig univers til begynneropplæringa. Du og elevene kan gå i dybden allerede fra første skoledag, og sammen med elevene jobbe grundig med blant annet demokrati og medborgerskap, helse og livsmestring og bærekraft.

Helhetlig vurdering med itslearning

Vurdering er mye mer enn å bare sette karakter. Derfor har itslearning utviklet et bredt sett med verktøy som gjør deg som lærer i stand til å gjennomføre enkeltvurderinger, vurdering av måloppnåelse, medelevvurdering og halvårs – og sluttvurdering. Kort sagt: helthetlige vurdering! Opplevd hvordan vi gjør det enkelt og effektivt å vurdere elevene dine!

Fagbokforlaget: Praktisk-estetiske skills

Ny læreplan er på trappene og de praktisk-estetiske fagene får en viktigere rolle, både i kraft av sin egenverdi, men også som den perfekte partner i et tverrfaglig arbeid. Verkstedet er et nytt heldigitalt læreverk for fagene kunst og håndverk og musikk. Med utstrakt bruk av video, animasjoner og foto tilbyr Verkstedet modellering av alt fra strikking og saging, til gitargrep og pianoakkorder. Kursholderne bruker sin egen undervisningserfaring til å vise hvordan Verkstedet kan lette lærerens arbeid, samtidig som det fremmer en mer spennende og lærerik undervisning.


Koding i norskfaget med Anne Sundin Lightfoot

Mestringsopplevelser, relasjonsbygging og faglig utbytte i et dybdelæringsperspektiv. Programmering skal inn i skolen med fagfornyelsen 2020, men hvorfor er programmeringen meislet inn i matematikkfaget, når man kan kode i flere fag?


Digital livsmestring: Hva bør skje når iGenerasjonen møter dagens skole? Simen Spurkland

I møtet med et stadig mer digitalisert samfunn, skal skolen finne sin rolle som kunnskapsformidler, oppdrager og kulturdanner. Det er utfordrende å skulle fylle denne rollen når så og si alle borgere er noviser uten erfaring – inkludert lærerne selv. 


Video i undervisningen Elin Måge

Elin Måge Bjørnegårdslærer har i flere år brukt video aktivt med elevene sine. I dette foredraget vil du få praktiske tips til hvordan lærere kan lage og bruke video i undervisningen.  

Conexus: Fra lesing som grunnleggende ferdighet til karrierelæring og livsmestring!

Ny lesekultur med faglige diskusjoner, læringsanalyse og digitale læremidler kommer elevene til gode! Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger. Overordnet del av læreplanen og fagfornyelsen fremmer Livsmestring som tverrfaglig tema. Conexus ved Eva Bratvold, presenterer ett nytt digitalt produkt – vip24 Karrierelæring og Livsmestring, som sikrer at eleven får kompetanse på seg selv! Hvilke tiltak har gitt progresjon i leseopplæringen til elevene? Skolen har merket positive endringer etter at de digitale læringsplattformene Conexus Engage og Insight ble tatt i bruk systematisk.


BS Undervisning er Norges største leverandør av trykte og digitale læremidler.
Våre kunder er norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi våre kunder god og oversiktlig informasjon over hva som er tilgjengelig på læremiddelmarkedet, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av trykte og digitale læremidler beregnet på skole og utdanning, fra alle norske forlag og andre leverandører.

 

Med å bruke Aski Raski sitt rike innhold og oppgavetyper som hør, finn, skriv og les, vil man gjøre den tekniske lesetreningen både effektiv og motiverende. På seminaret vil vi fortelle om teorien bak programmet og vise hvordan bl.a. kartleggingen og tiltak kan brukes ifm tidlig innsats og til å tilpasse opplæringen for hver enkelt elev. https://askiraski.no/

Spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å skape en enda bedrfe skole i Norge.
 
1. Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? Lederfokus
Effektiv bruk av teknologi for økt læring handler om mye mer enn valg av enheter. Ny teknologi krever endring av pedagogisk praksis for å positivt påvirke elevenes læring, og ledelse av en slik prosess kan være utfordrende. Gjennom denne workshopen vil vi gjennomgå noen av de viktigste faktorene som må adresseres for å sikre at teknologi og pedagogikk går hånd i hånd slik at elevene får utviklet egenskapene som kreves for livsmestring og det framtidige arbeidsliv.

2.Koding, samarbeid og økt læring på iPad
Mange skoler jobber i disse dager med ulike innfallsvinkler til hvordan benytte programmering og koding i undervisningen. Swift Playgrounds tilbyr en god tilnærming til å lære programmeringsspråket og reell koding for elever i alle aldre. Programmering er et område som oppmuntrer til samarbeid mellom elever og åpner for svært mange muligheter hvor iPad kan bidra til økt samarbeid og deling i klasserommet.
I løpet av sesjonen vil vi bidra med mange praktiske eksempler som du kan benytte i ditt eget klasserom.

MV-Nordic

Pedagogisk bruk av TEAMS og OneNote klassenotatblokk ved Stine Brynildsen KREASJON

OneNote klassenotatblokk er et godt pedagogisk verktøy, på mange ulike måter. I denne økta får du presentert eksempler på pedagogisk bruk av OneNote klassenotatblokk, med fokus på organisering, deling og vurdering for læring. Økta passer for deg som har litt kunnskap om OneNote fra før, men det er ingen forutsetning. Målet er å inspirere og sette i gang refleksjoner til hvordan du kan bruke klassenotatblokka til å øke elevers læring i ditt eget klasserom. Eksemplene, erfaringene og refleksjonene er stort sett fra norsk- og engelskfaget på videregående nivå, men vil ha overføringsverdi til alle fag og skoleslag.

Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen  Charlottenlund ungdomsskole

creazaCreaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess.

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.

Hvordan gi nyankomne barn og unge opplæring i grunnleggende norsk? Og hvordan ta hensyn til elever med ulik skolebakgrunn? NorskPluss Barn og NorskPluss Ungdom er tatt i bruk av grunnskoler og videregående skoler over hele landet.  Nettressursene gir store muligheter for differensiering og selvstendig arbeid enten elevene går i egne mottaksklasser eller er integrert i vanlige klasser. Prøv selv: www.kunnskap.no/npb ogwww.kunnskap.no/npu

Skoolers mål er å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre. I mange skoler brukes det ofte en rekke ulike verktøy - og disse snakker ikke alltid like godt sammen. Skooler gjør skolehverdagen enklere ved å tilby en fullintegrert løsning bestående av våre egne skreddersydde verktøy, Office 365 fra Microsoft og ulike 3. parts verktøy som skolene ønsker å benytte.

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board, men også en sentral hub som gjør det enklere å undervise på digital plattform. Fokus på samhandling med iPad, Chromebooks og PC. Med både skjerm og Notebook i skya har man nå flere muligheter for engasjerende undervisning med SMART

Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater.

 
Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no
Campus Inkrement en læringsplattform spesielt tilpasset Omvendt Undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium.

Gyldendal Undervisning

 

Gyldendals innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet blant annet Salaby, Smart Øving, Smart Vurdering, Smart Tavle, Smartbok, og Smart Time.

Nå bygger vi, i tett samspill med våre brukere, Skolestudio. Her får du alle digitale læremidler på ett sted, for raskere og enklere planlegging av undervisningen og bedre samhandling mellom deg og dine elever.   

Sammen jobber vi for bedre  læring!  www.gyldendal.no I www.salaby.no I www.skolestudio.no

Byggenæringen forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

Lesemeister – lesetrening for framtida

Share This: