SEMINAR

Sandefjord 05.-06.02.2018

Seminaret med størst påmelding er satt i Plenum

Pedagogisk bruk av TEAMS og OneNote klassenotatblokk ved Stine Brynildsen KREASJON

OneNote klassenotatblokk er et godt pedagogisk verktøy, på mange ulike måter. I denne økta får du presentert eksempler på pedagogisk bruk av OneNote klassenotatblokk, med fokus på organisering, deling og vurdering for læring. Økta passer for deg som har litt kunnskap om OneNote fra før, men det er ingen forutsetning. Målet er å inspirere og sette i gang refleksjoner til hvordan du kan bruke klassenotatblokka til å øke elevers læring i ditt eget klasserom. Eksemplene, erfaringene og refleksjonene er stort sett fra norsk- og engelskfaget på videregående nivå, men vil ha overføringsverdi til alle fag og skoleslag.

Spesialister i IT-infrastruktur og ønsker å bruke kompetansen vår til å skape en enda bedrfe skole i Norge.
 
1. Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? Lederfokus
Effektiv bruk av teknologi for økt læring handler om mye mer enn valg av enheter. Ny teknologi krever endring av pedagogisk praksis for å positivt påvirke elevenes læring, og ledelse av en slik prosess kan være utfordrende. Gjennom denne workshopen vil vi gjennomgå noen av de viktigste faktorene som må adresseres for å sikre at teknologi og pedagogikk går hånd i hånd slik at elevene får utviklet egenskapene som kreves for livsmestring og det framtidige arbeidsliv.
 
2.Koding, samarbeid og økt læring på iPad
Mange skoler jobber i disse dager med ulike innfallsvinkler til hvordan benytte programmering og koding i undervisningen. Swift Playgrounds tilbyr en god tilnærming til å lære programmeringsspråket og reell koding for elever i alle aldre. Programmering er et område som oppmuntrer til samarbeid mellom elever og åpner for svært mange muligheter hvor iPad kan bidra til økt samarbeid og deling i klasserommet.
I løpet av sesjonen vil vi bidra med mange praktiske eksempler som du kan benytte i ditt eget klasserom.

MV-Nordic

Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen  Charlottenlund ungdomsskole

creazaCreaza er et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst. Eleven er skaper og produsent i egen læringsprosess.

I Creaza finner man en rekke kreative, faglige og pedagogiske muligheter. Det finnes hundrevis av ferdiglagde oppgaver knyttet til fag, kompetansemål og læreplaner. Det er enkelt å tilpasse oppgaver, lage egne oppgaver og gi elevene tilbakemelding underveis.

Verktøyene er integrert med hverandre og kommer med fiks ferdige maler med et omfattende spekter av innebygd, faglig innhold som er klart til å tas i bruk. Blant annet finner man bakgrunner, karakterer, rekvisita, effekter, grafiske elementer og hundrevis av lydklipp og filmklipp. I tillegg kan elevene selv laste opp egne bilder, lydklipp og videoklipp, som de så kan bruke separat eller i kombinasjon med Creazas innhold.

Hvordan gi nyankomne barn og unge opplæring i grunnleggende norsk? Og hvordan ta hensyn til elever med ulik skolebakgrunn? NorskPluss Barn og NorskPluss Ungdom er tatt i bruk av grunnskoler og videregående skoler over hele landet.  Nettressursene gir store muligheter for differensiering og selvstendig arbeid enten elevene går i egne mottaksklasser eller er integrert i vanlige klasser. Prøv selv: www.kunnskap.no/npb ogwww.kunnskap.no/npu

Skoolers mål er å gjøre skolehverdagen enklere for lærere, elever og foreldre. I mange skoler brukes det ofte en rekke ulike verktøy - og disse snakker ikke alltid like godt sammen. Skooler gjør skolehverdagen enklere ved å tilby en fullintegrert løsning bestående av våre egne skreddersydde verktøy, Office 365 fra Microsoft og ulike 3. parts verktøy som skolene ønsker å benytte.

Klassetrivsel.no – online-verktøyet til deg som jobber med elever i grunnskolen eller videregående: Med få klikk har du satt opp en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.no - til en, flere eller alle klasser på skolen, og som kan gjennomføres når, og like ofte, behovet oppstår.

Ønsker du innsikt i elevenes aktuelle trivsel og relasjoner? Er det vanskelig å finne tid nok til hver elev? Besøk Skolevisjoner sin utstillerstand og få informasjon om Klassetrivsel.no som deres talerør, fordi hver enkelt elev opplever å bli sett og lyttet til. Klassetrivsel-verktøyet er utviklet av lærere til lærere og brukes i dag på flere enn 1200 norske og danske skoler. Besøk standen vår og få en 8 ukers gratis prøveperiode til din skole, slik at du og dine kollegaer kan oppleve og prøve ut det brukervennlige og tidsbesparende verktøyet deres: Klassetrivsel.no! Produktlenke: www.klassetrivsel.no Lenke til resentasjonsfilm:  http://klassetrivsel.no/no/forside/introduksjonsvideo.aspx

SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board, men også en sentral hub som gjør det enklere å undervise på digital plattform. Fokus på samhandling med iPad, Chromebooks og PC. Med både skjerm og Notebook i skya har man nå flere muligheter for engasjerende undervisning med SMART

Brettboka – digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle

Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir. Elevene kan lage boka til sin egen ved markere og streke under, tegne figurer og skrive notater.

 
Alle bøker får samme struktur. Mange bøker har innlest lyd eller tekst-til-tale. Brettboka er en felles plattform for nedlasting og bruk av digitale lærebøker fra Cappelen Damm, Aschehoug, Gyldendal og Fagbokforlaget, samt mange andre forlag. www.brettboka.no
Campus Inkrement en læringsplattform spesielt tilpasset Omvendt Undervisning. Læringsressursene som du finner på dette nettstedet er også godt egnet for selvstudium.

Gyldendal Undervisning

 

Gyldendal Undervisning er Norges største undervisningsforlag. Vi tilbyr innhold og tjenester som motiverer elevene, styrker lærerne og effektiviserer skolehverdagen. Vårt innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet, utviklet mange av landets mest anvendte læremidler og digitale læringsressurser, som Smart Øving, Smart Tavle og Smart Bok. Du finner også det unike og prisbelønte læringsuniverset, Salaby.no, hos oss.

Byggenæringen forlag

Forlaget utgir bøker og digitale læremidler for videregående skoler, fagskoler og universiteter/høgskoler innenfor bygg- og anleggsteknikk. I 2017 utgir vi våre første berikede digitale lærebøker innenfor anleggsteknikk. Dette er et pilotprosjekt som vil danne mønster for hvordan våre digitale læremidler vil være i fremtiden.  Vi ønsker derfor hjertelig velkommen alle yrkesfaglærere til en demonstrasjon!

Lesemeister – lesetrening for framtida

Share This: