VINN kr 2000  Deltakerliste 2019

PROGRAM SANDEFJORD mandag 4.2

09:00 Åpning i Sandefjord ved konferansier Heidi Enger StatPed 

09:10 Deltagelse og dybdelæring - hvordan realisere fagfornyelsen i ditt digitale klasserom? ved Øystein Gilje førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)  - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - UiO

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
10:00 Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10? ved Stine Brynildsen En del av hovedfokuset i fagfornyelsen handler om at elever skal jobbe mer kreativt og være aktive, produserende og lære på nye måter. Å bruke fagstoff og tekster på en kreativ måte, for å skape nye, sammensatte tekster er én måte man kan jobbe med dette på.

10:04 Blandet virkelighet i praksis Marte Moslet Microsoft Utdanning Kom og lær hvordan du enkelt kan putte 3D-modeller inn i virkeligheteten, og sette skaping og bygging i pedagogisk sentrum. Det blir historiefortelling ved hjelp av ulike byggeklosser fra Microsoft-universetet.

10:08 Tverrfaglighet med Creaza! Creaza er et læremiddel og verktøy som gir lærer og elev stor frihet og mange muligheter til å jobbe med et tverrfaglig fokus i undervisningen. Vibeke og Kristin vil vise hvordan man kan jobbe kreativt i klasserommet med dybdelæring og tematikk på tvers av fag.

10:12 Med læreren. For eleven. Vi hjelper deg inn i fagfornyelsen Aschehoug Undervisning Våre nye, digitale læremidler forbereder elevene dine til morgendagens samfunn. De tilbyr aktualitet og ivaretar tverrfaglighet. Her er verktøyene du og elevene dine trenger for å takle Fagfornyelsen

10:16 Kartleggeren, en rask innføring  ved Anne Koch Fagbokforlaget Kartleggingsverktøy for rask og enkel testing av elevene i norsk, engelsk og matematikk 
           10:20 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar 

10:30 Velkommen til Skolestudio! Gyldendal Undervisning Et heldekkende digitalt læringsunivers for alle fag, på alle trinn. I 2019 lanserer vi Skolestudio. Her får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene, både i grupper og til hver enkelt elev.

10:34 Makerspace 2087 – skaperverksted i skolen – ved Frode Rustøy Sandefjord kommune VR-læring, koding og skaperglede.Digitale prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeidsevner og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen

10:38 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.

10:42 Førpremiere: Campus lanserer nytt komplett læreverk i matematikk Campus Inkrement  Omvendt undervisning legger til rette for aktiv læring.  Seminaret passer ekstra godt for deg som arbeider med matematikk på ungdomstrinnet, matematikk 1P eller 2P.

10:46 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

10:50 Pause

11:00 Hva må du ha med deg i sekken på reisen mot fagfornyelsen?  Eva Brattvold Hva vet vi så langt om hva som kommer, og hvordan skal du forberede en endret praksis? Vi gir en praktisk tilnærming og gode tips til reisen!

11:30 Pause


11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Stine Brynildsen
 2. Microsoft
 3. Creaza
 4. Aschehoug
 5. Fagbokforlaget

12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Gyldendal
 2. Makerspace Sandefjord
 3. Cappelen Damm
 4. Campus Inkrement
 5. Kommuneforlaget

13:30 FAGFORNYELSEN ved Erik Westrum Utdanningdirektoratet

14:15 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

14:30  La elevene skrive, lese og lære med STL+, digital Storyline, AR og GreenScreen. Ellen Romstad Høyskolelektor Avdeling for lærerutdanning Høyskolen i Østfold Prøv Green-screen som metode, der elevene samarbeider om å lage filmer og reportasjer med et tverrfaglig fokus. Med et blikk på SAMR-modellen ser vi hvordan  du med animasjonsfilm, STL+ og Storyline får kreative elever - de kan se sammenhenger mellom fag og forstå begreper - dybdelæring!

14:34 Kreativ og aktiv læring med SMART Board i klasserommet Interactive Norway La elevene samarbeide på en stor flate, enten de lager spillbaserte aktiviteter i SMART lab eller jobber med kollektiv koding

14:38 Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir.

14:42 Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne! Enable Enkle verktøy for timeplan, meldinger, portefølje, prøver, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev integrert med Office 365 og Teams. Alt koblet sammen med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund
14:46 Skriv og les - verktøyet for oppdagende skriving GAN Aschehoug Skriv og les er utviklet i henhold til metodene «lekeskriving», «skrive seg til lesing» og «oppdagende skriving». Med læringsverktøyet kan barna legge inn bilder og lese eller skrive inn en tilhørende tekst på sitt aktuelle skriftspråknivå

14:50 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

15:10 Elever med svak leseforståelse – hvordan kan teknologien bidra til å gi elevene bedre forståelse? Statped Gitte Gjersdal SørØst. Mange elever har svak leseforståelse, bl.a. grunnet språkvansker. I dette seminaret vil jeg vise hvordan teknologien kan brukes for å gi elevene bedre forståelse i det de skal lære.

15:14 Fagfornyelsen = endring i praksis. Enter Canvas og Arc video Hvordan kan aktiv bruk av video skape endringen og bedre læring?

15:18 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Kjersti Dirksen Skolevisjoner

15:22 E-bøker og lydbøker til skolebiblioteket  Bokbasens plattform for e-bøker og lydbøker er gratis for biblioteket og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket.

15:26  Lesemester - Hvordan motivere elever til å lese ofte og mye? Praktisk gjennomgang og eksempler på undervisningsopplegg" Rune Vindenes  ePekebok AS

15:30 Pause

15:40 Parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Ellen Romstad
 2. Interactive Norway
 3. BrettBoka
 4. Zokrates
 5. GAN Aschehoug

16:10 Pause

16:15 Parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Statped Gitte Gjersdal
 2. Canvas
 3. Skolevisjoner
 4. Bokbasens
 5. Lesemester

16:45 Slutt

PROGRAM - SANDEFJORD tirsdag 5.2

09:00 Aktive elever lærer best! I dette foredraget vil Magnus Nohr fra Høyskolen i Østfoldvise praktiske eksempler med pedagogisk begrunnelse for hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning 

09:55 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

10:00 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.

10:04 Full kontroll. Helt enkelt. Pendel er en smart tjeneste fra BS Undervisning. I Pendel vil du blant annet finne alle typer læremidler fra alle leverandører, akkurat som du gjør hos BS Undervisning i dag, bare enda enklere. I tillegg får du full kontroll over innkjøp og budsjetter, kan se statistikk, tildele lisenser og mye mer. Kort sagt får du full kontroll – helt enkelt.

10:08 Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flyt-sonen. Gyldendal Undervisning Vårt adaptive læringssystem Smart Øving tar utgangspunkt i hver enkelt elevs mestring, som grunnlag for nye faglige utfordringer.

10:12 Hvordan og hvorfor opprette Lingit-brukerkonto? Brukere av Lingits produkter for Windows og Mac (Lingdys, Textpilot Pluss og Lingpilot) har også tilgang til Lingdys for iPad og Lingdys for Chrome. Se og lær hvordan dette gjøres og hvilke fordeler dette har!

10:16 Få kontroll og oversikt over skolens digitale læremidler med Digitalelev  Digitalelev er en gratis administrasjonsplattform for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hvilke læremidler som finnes, kan kjøpe lisenser, administrere tilganger og tildele lisenser til elevene.

10:20 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar
10:30 Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag Aschehoug Undervisning Programmering innebærer å analysere en problemstilling og bryte den ned i sine enkeltdeler. Vi ser på hvordan elever må ha både matematisk og naturfaglig forståelse for å klare dette.

10:34 Tverrfaglighet i Minecraft Stig Andreassen Microsoft Utdanning Se hvordan du enkelt kan trekke inn flere fag i ett og samme Minecraft-univers. Hva med å gjøre realfagene mer spennende, eller besøke slagmarkene under 2. verdenskrig? Visste du at du kan ta med deg elevene dine til pyramidene i Egypt? Hvordan overleve på en øde øy?

10:38 Lær mer – skriv med stolthet!  Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet IntoWords Cloud

10:42 Undervisning i teknologirikt klasserom og samspill med SAMR-modellen ATEA I skolen er 1:1 begynt å bli normalen. Hvilken rolle spiller dette inn på den pedagogiske praksisen i klasserommet? ATEA

10:46 Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening med Aski Raski I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form og er allerede solgt til over 700 skoler inkludert videregående skoler og voksenopplæring

10:50 Pause

11:00  Digitalisering i læringslivet – fra teknologistyrte behov til behovstyrt teknologi. Erling Lien Barlindhaug avd.dir KS utdanning

11:30 Pause


11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Cappelen Damm
 2. BS Undervisning
 3. Gyldendal Undervisning
 4. Lingit
 5. Digitalelev

12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Aschehoug
 2. Minecraft
 3. IntoWords
 4. ATEA
 5. Aski Raski

13:30 Korleis FAGFORNYINGA kan forandre klasserommet? Ingvild Vikingsen Skogestad Digg læring, Knappskog skule Heilskapleg digital undervisning, dugleikar for det 21.århundret, djupnelæring, tilpassa undervisning for alle og livsmeistring

14:15 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

14:35 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot Fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

14:39 Inspirasjon til nyskaping og læring - Google for Education  samarbeidsverktøyene i G Suite for utdanning 

14:43 Itslearning, Google og fagfornyelsen Vi viser i praksis hvordan lærere kan utnytte Google sine unike samarbeidsverktøy med itslearning sine pedagogiske verktøy. Itslearning og fagfornyelsen. Hva vil dette bety for deg som bruker læringsplattform?

14:47 Ny plan, ny praksis! ved Lin Education Erfaringsbaserte innspill rundt hvordan endrede rammebetingelser kan og bør endre praksis 

14:51 Workshop – samarbeid rundt SAMR-modellen ATEA  Workshopen max 30 deltakere Etter et gitt tema og konkret undervisningsopplegg konkretiserer vi SAMR-modellen. Hvordan kan vi utvikle undervisnings- opplegget for å nå et «høyere nivå», og hvordan sikre arbeidsmåter og innhold som ikke er mulig uten teknologien


14:55 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge 


15:15 Pause mat

15:30 Parallellseminar fordelt på rom nr:

 1. Kommuneforlaget
 2. Google for Education
 3. Itslearning
 4. Lin Education
 5. Workshop ATEA

16:00 Slutt

eserve

Tallenes tale Det er svært avgjørende å få satt inn innsats til riktig tid. Eva Brattvold Conexius Vet du hva økt sannsynligheten er for at en som leser under snittet på tredje trinn, vil droppe ut av videregående Eller hvordan antall timer med nattesøvn korrelerer med karakterresultater?

Video i undervisningen ved Elin Måge Lærer ved Bjørnegård u-skole i Bærum