Læring på digitale flater – Sandefjord

Sandefjord dag 1 mandag 05.02.18

08:30 Registrering og myldretid i utstilling

09:30 Åpning  ved konferansier  ............ Senter for IKT i utdanningen

09:40 Plenium - keynote ...

10:30 Pause

10:40 Speed-foredrag hver på 7 min

 1. PS11
 2. PS12
 3. PS13
 4. PS14

11:20 Appell-foredrag hver på 1 min

 1. AS11
 2. AS12
 3. AS13
 4. AS14

11:30 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal gå på appell-foredragene 

11:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PS11
 2. PS12
 3. PS13
 4. PS14

12:20 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på paralell-seminar  

12:40 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AS11
 2. AS12
 3. AS13
 4. AS14

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Plenum Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:20 Pause

14:30 Speedforedrag hver på 7 min

 1. PS15
 2. PS16
 3. PS17
 4. PS18

15:10 Appellforedrag hver på 1 min

 1. AS15
 2. AS16
 3. AS17
 4. AS18

15:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PS15
 2. PS16
 3. PS17
 4. PS18

16:20 Pause

16:30 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AS15
 2. AS6
 3. AS17
 4. AS18

17:00 Slutta

Tur/trening/bad/hvile

19:00 Felles 3-retters konferansemiddag

Sandefjord dag 2 tirsdag 06.02.18

08:30 Registrering og myldretid i utstilling

09:30 Åpning  ved konferansier  ............ Statped

09:40 Plenium - keynote ...

10:30 Pause

10:40 Speed-foredrag hver på 7 min

 1. PS21
 2. PS22
 3. PS23
 4. PS24

11:20 Appell-foredrag hver på 1 min

 1. AS21
 2. AS22
 3. AS23
 4. AS24

11:30 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal gå på appell-foredragene 

11:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PS21
 2. PS22
 3. PS23
 4. PS24

12:20 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på paralell-seminar  

12:40 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AS21
 2. AS22
 3. AS23
 4. AS24

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Plenium Digitale læringsverktøy og elevens læringsutbytte ved Johnny Gangsøy

14:20 Pause

14:30 Speedforedrag hver på 7 min

 1. PS25
 2. PS26
 3. PS27
 4. PS28

15:10 Appellforedrag hver på 1 min

 1. AS25
 2. AS26
 3. AS27
 4. AS28

15:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PS25
 2. PS26
 3. PS27
 4. PS28

16:20 Pause

16:30 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AS25
 2. AS26
 3. AS27
 4. AS28

17:00 Slutta

Share This: