Læring på digitale flater – Sandefjord

Dag 1 - mandag 05.02.18 Park hotell

NB: Justeringer og endringer kan komme knyttet til tema, tittel og foredragsholder 

08:30 Registrering, myldremat, kaffe  og myldretid i utstillingsområde

09:30 Åpning - Konferansier Jo Fiske Regiondirektør Statped Sør Øst

09:40 Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO - plenum

10:20 Pause

10:30 Appell-foredrag 4x1 min i plenum
• AS11 Hvordan skape progresjon i leseforståelse og skriveutvikling? Statped Sørøst 
• AS12 Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemester ved Sondre Bjørnebekk 
• AS13 KS Ung - læringspill i demokrati og medvirkning i en kommune
• AS14 Lag omvendt undervisning med Campus Inkrement

10:40 Speed-foredrag 4x7 min i plenum
• PS11 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen
• PS12 Ny læring med nye digitale læremidler Aschehoug
• PS13 Kreativ og leken læring  Carl Morten Knudsen  CREAZA
• PS14 Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi MV-Nordic

11:10Vi kan ikke undre oss til endring - dynamisk implementering med GSuite og Chromebook Ivar Berg  Digital læring Asker kommune 

11:30 Lunsj Rød-gruppe og myldretid i utstillingsområdet som skal på parallellseminar

11:40 Appell-seminar - 30 min
1. AS11 Hvordan skape progresjon i leseforståelse og skriveutvikling? Statped Sørøst
2. AS12 Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemester ved Sondre Bjørnebekk 
3. AS13 KS Ung - læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune
4. AS14 Lag omvendt undervisning med Campus Inkrement

12:10 Lunsj Blå-gruppe og myldretid i utstillingsområdet som vært på appellforedragene

12:20 Parallell-seminar - 40 min
1. PS11 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen MS ekspert
2. PS12 Ny læring med nye digitale læremidler Aschehoug
3. PS13 Skap kreativ og leken læring Carl Morten Knudsen CREAZA
4. PS14 Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi MV-Nordic

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:10 Pause

14:20 Speedforedrag 4x7 min i Plenum
• PS15 Klasserom som motiverer til økt læring - Interaktiv
• PS16 Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
• PS17 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no
• PS18 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Åsne Midtbø Aas. Dysleksi Norge Vidar Waaler/Åsne Midtbø Aas.

14:50 Appellforedrag 4x1 min i Plenum
• AS15 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic
• AS16 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
• AS17 Kunnskap.no - interaktive oppgaver i alle fag
• AS18 Et digitalt skifte i skolen? v/Thor Jørgen Kristiansen. Kommuneforlaget

15:00 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:20 Parallell-seminar - 40 min
1. PS15 Klasserom som motiverer til økt læring - Interaktiv
2. PS16 Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
3. PS17Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no
4. PS18 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas.

16:00 Pause

16:10 Appell-seminar - 30 min
1. AS15 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic
2. AS16 Office 365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
3. AS17 Kunnskap.no - interaktive oppgaver i alle fag
4. AS18 Et digitalt skifte i skolen? v/Thor Jørgen Kristiansen  Kommuneforlaget

16:40 Slutt

Tur/trening/bad/hvile

19:00 3-retters konferansemiddag på hotellet

21:00 Myldring i baren med deltakere, utstillere og foredragsholdere

Dag 2 - tirsdag 06.02.18 Park hotell

NB: Justeringer og endringer kan komme knyttet til tema, tittel og foredragsholder 

08:00 Registrering, kaffe, myldremat og myldretid i utstillingområde

09:00 Åpning - Konferansier Regiondirektør Jo Fiske Statped Sørøst

09:05 NYDIR og ny statlig digitalstrategi - Senter IKT i utdanningen

09:20 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.

10:00 Pause

10:10 Appell-foredrag 4x1 min i Plenum
• AS21 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjenestad og Sandefjord VGS
• AS22 Alt på et sted - Helle Forsbak BS Undervisning
• AS23 Forms: Dine elever lager prøven eller Sway: Multimodale presentasjoner Stine Brynildsen
• AS24 Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren

10:20 Speed-foredrag 4x7 min i Plenum
• PS21 Internasjonalisering i klasserommet med gratis digitale verktøy Barbara Anna Zielonka Nannestad VGS Gullepleprisen NKUL
• PS22 Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
• PS23 Interaktivitet som skaper bedre læring - Interactive Norway 
• PS24: Kartleggeren, en rask innføring ...  Anne Koch  Fagbokforlaget

10:50 Pause

11:00 Hva skjer når vi går 1:1? Jørn Andersen, Edtech-rådgiver og  Joachim Gjertsen, D-pedagog Larvik kommune

Digitalpedagogene og Jørn Andersen fra Larvik kommune

11:30 Lunsj Rød-myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal på parallellseminar

11:40 Appell-seminar - 30 min
1. AS21 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS
2. AS22 Alt på et sted - Helle Forsbak BS Undervisning
3. AS23 Forms: Dine elever lager prøven eller Sway: Multimodale presentasjoner Stine Brynildsen
4. AS24 Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren

12:10 Lunsj Blå Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på appellforedragene

12:20 Parallell-seminar - 40 min
1. PS21 Internasjonalisering i klasserommet med gratis digitale verktøy Barbara Anna Zielonka Nannestad VGS Gullepleprisen NKUL
2. PS22 Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
3. PS23 Interaktivitet som skaper bedre læring - Interactive Norway
4. PS24 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk.  Anne Koch  Fagbokforlaget

13:00 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:10 Fra prat til resultat med digitale verktøy  Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole Kongsberg

13:40 Pause

13:50 Speedforedrag hver på 4x7 min i plenum

  • PS25 Digitale verktøy og metoder som fremmer læring for alle! Workshop StatPed Sørøst Gitte N. Gjersdal
  • PS26 Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? ndrew Rhodes ATEA
  • PS27 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
  • PS28 Personvern og informasjonssikkerhet for skoler - Senter for IKT i utdanningen
  • PS29 Skooler  - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 

Skooler  - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 

14:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

14:30 Parallell-seminar - 40 min

  1. PS25 Digitale verktøy og metoder som fremmer læring for alle! Workshop StatPed Sørøst Gitte N. Gjersdal
  2. PS26 Læring for fremtiden - Hvordan vil læring se ut på din skole i fremtiden? ndrew Rhodes ATEA
  3. PS27 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
  4. PS28 Personvern og informasjonssikkerhet for skoler - Senter for IKT i utdanningen
  5. PS29 Skooler  - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 

15:10 Pause

15:20 Omvendt undervisning i språkfag Barbara Anna Zielonka Nannestad VGS

15:40 Slutt

Share This: