Læring på digitale flater dag 1 og dag 2 våren 2019

  Dag 1                                                                                                                                                                                                        

09:30     Plenum                      60 min      Felles hovedforedrag  

10:30     Plenum                     4 min        Speedforedrag 1         

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2               

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                 

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                                            

10:50     Plenum                     4 min        Speedforedrag 1         

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2          

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3             

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                                            

11:10     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag                                                                           

11:40     Lunsj A                                                                                                                                                      

11:50     Parallell                     30 min      Seminar 1               Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

12:40     Lunsj B                                                                                                                                                      

12:40     Parallell                     30 min      Seminar 1              Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4    

13:30     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag                                                     

14:40     Plenum                     4 min        Speedforedrag 1                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                                            

15:00    Plenum                      4 min        Speedforedrag 1                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                                                                                   

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                                             

15:40     Parallell                     30 min      Seminar 1                            Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4  

16:10     Parallell                     30 min      Seminar 1                            Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

19:00     Felles middag                                                                                                                                           

Dag 2          

09:00     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag                                                                                                                                                                                          

10:10     Plenum                     4 min        Speedforedrag 1                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4   

10:30     Plenum                      4 min        Speedforedrag 1                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                   

11:00     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag    

11:30     Lunsj A                                                                                                                             

11:40     Parallell                     30 min      Seminar 1                        Seminar 2     Seminar 3     Seminar 4

12:30     Lunsj B                                                                                                                             

12:30     Parallell                     30 min      Seminar 1                        Seminar 2     Seminar 3     Seminar 4

13:20     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag     

14:20     Plenum                      4 min        Speedforedrag 1                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 2                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 3                                                           

              Plenum                      4 min        Speedforedrag 4                                                          

14:50     Parallell                     30 min      Seminar 1                        Seminar 2     Seminar 3     Seminar 4

15:30     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag