Dag 1 - mandag 05.02.18 Sandefjord Park hotell

Seminar-saler  Deltakerliste   VINN 2000

PS: Endringer kan oppstå (tid, tema og person)

08:30 Registrering og  myldretid i utstillingene

09:30 Åpning - Konferansier Jo Fiske Regiondirektør Statped Sør Øst

09:35 Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO - plenum

10:15 Pause

10:25 Appell 4x1 min  i Plenum

 1.  Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet ved Gitte N. Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen Statped
 2. Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning
 3. KS Ung - læringspill i demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
 4. Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement

10:40 Speed-foredrag 4x7 min Plenum 

 1. Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
 2. Ny læring med nye digitale læremidler ved Liv Berit Normann Aschehoug
 3. Kreativ og leken læring  Vibeke Omberg, Sandbakken skole, Sarpsborg CREAZA
 4. Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

11:10 Vi kan ikke undre oss til endring - dynamisk implementering med GSuite og Chromebook Ivar Berg  Digital læring Asker kommune 

11:30 Lunsj Rød-gruppe og myldretid i utstillingsområdet som skal på parallellseminar

11:40 Appell-seminar - 30 min 

 1. Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet ved Gitte N. Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen Statped
 2. Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning 
 3. KS Ung - læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
 4. Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement

12:30 Lunsj Blå-gruppe og myldretid i utstillingsområdet som vært på appellforedragene

12:30 Parallell-seminar - 40 min

 1. Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
 2. Ny læring med nye digitale læremidler vedved Liv Berit Normann Aschehoug
 3. Kreativ og leken læring  Vibeke Omberg, Sandbakken skole, Sarpsborg CREAZA
 4. Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:10 Pause

14:20 Speedforedrag 4x7 min Plenum  

 1. Aktiv læring på digitale flater - digitale lærebøker fra alle forlag Hilde Hagen Brettboka 
 2. Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge
 3. Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
 4. SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Erlend Mebust Interactive Norways.

14:50 Appell 4x1 min Plenum 

 1. Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
 2. Hva hvordan og hvorfor deler vi lærere med hverandre? ved  spes.ped.IKT Ellen Romstad L1- Ellens beste skoleapper 
 3. Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
 4. Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen. Kommuneforlaget

15:00 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:20 Parallell-seminar - 40 min 

 1. Aktiv læring på digitale flater - digitale lærebøker fra alle forlag Hilde Hagen Brettboka
 2. Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker  ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge
 3. Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
 4. SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Erlend Mebust Interactive Norway

16:00 Pause

16:10 Appell-seminar - 30 min

 1. Office 365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
 2. Hva, hvordan og hvorfor deler vi lærere med hverandre? ved  spes.ped.IKT Ellen Romstad L1- Ellens beste skoleapper 
 3. Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
 4. Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen  Kommuneforlaget

16:40 SluttTur/trening/bad/hvile

19:00 3-retters konferansemiddag på hotellet

21:00 Myldring i baren med deltakere, utstillere og foredragsholdere

Dag 2 - tirsdag 06.02.18 Sandefjord Park hotell

Seminar  Deltakerliste  Vinn 2000 kr 

Endringer kan komme knyttet til tema, tid og foredragsholder 

08:00 Registrering, kaffe, myldremat og myldretid i utstillingområde

09:00 Åpning - Konferansier Regiondirektør Jo Fiske Statped Sørøst

09:10 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold Flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.

09:50 Pause

10:00 Appell-foredrag 4x1 min i Plenum 

 • Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy? ved Jan Gamre Kreasjon AS
 • Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemester ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
 • Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
 • Digital lærer i det digitale klasserom  ved Borghild Them Digitalpedagog Gjenestad VGS og Sandefjord VGS

10:10 Speed-foredrag 4x7 min i Plenum  

 • Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder - Andrew Rhodes,Education Manager, Atea National
 • Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
 • Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Fredrik Pharo og Kjetil Ødegårdstuen Cappelen Damm
 • Kartleggeren, en rask innføring ...  ved Håkon Fanebust Fagbokforlaget

10:50 Pause

11:00 Hva skjer når vi går 1:1? Jørn Andersen, Edtech-rådgiver og  Joachim Gjertsen, D-pedagog Larvik kommune

11:30 Lunsj Rød-myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal på parallellseminar

11:40 Appell-seminar - 30 min
1.Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy? ved Jan Gamre i Kreasjon AS
2. Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemester ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
3. Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
4. Digital lærer i det digitale klasserom  ved Borghild Them Digitalpedagog Gjenestad VGS og Sandefjord VGS

12:30 Lunsj Blå Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på appellforedragene

12:30 Parallell-seminar - 40 min
1.Læring i dag– skolens, lederes, læreres og elevers rolle i en digital alder - Andrew Rhodes, National Education Manager, Atea
2. Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
3. Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Fredrik Pharo og Kjetil Ødegårdstuen Cappelen Damm
4. Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk.  ved Janne Lepperød  og Aria Senemar  Fagbokforlaget

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:20 Fra prat til resultat med digitale verktøy  Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole Kongsberg

13:50 Pause

14:00Speedforedrag hver på 5x6 min i plenum  ditt valg

 • Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
 • Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan du kan ivareta elever med språkvansker i klasserommet ved bruk av teknologi.  Gitte N. Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen Statped
 • Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
 • LMS - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

14:30 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

14:40 Parallell-seminar - 40 min

 1. Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
 2. Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan du kan ivareta elever med språkvansker i klasserommet ved bruk av teknologi. Gitte N. Gjersdal og Anne Helene Strand-Andersen Statped
 3. Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
 4. LMS  - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

15:20 Pause

15:30 Coding and Programming – nye muligheter på kryss og tvers av timeplanen?  ved Espen Clausen for ATEA

16:00 Slutt