PARTNERE

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen er en statlig virksomhet som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen. Besøk siden deres

Statped

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring.  Besøk siden deres

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge er en landsomfattende medlems- organisasjon som har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp. Besøk siden deres

BS Undervisning

BS Undervisning har spesialisert seg på levering av trykte og digitale læremidler til norske kommuner og fylkeskommuner, barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek og øvrige institusjoner. BS Undervisning er et rendyrket konsept for å betjene salg av bøker og læremidler til skoler i Norge. Besøk siden deres

IKT-Norge

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organisererer Edtech Forum. Edtech Forum er en del av IKT-Norge. IKT-Norges Edtech Forum jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemwww.ikt-norge.nomer innenfor utdanning. Besøk siden deres

 

Oslo Edtech

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.Besøk siden deres

Share This: