PARTNERE

Statped

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring.  Besøk siden deres

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge er en landsomfattende medlems- organisasjon som har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp. Besøk siden deres

BS Undervisning

Norges største leverandør av trykte og digitale læremidler.Våre kunder er norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi våre kunder god og oversiktlig informasjon over hva som er tilgjengelig på læremiddelmarkedet, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av trykte og digitale læremidler beregnet på skole og utdanning, fra alle norske forlag og andre leverandører.  Besøk siden deres

IKT-Norge

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organisererer Edtech Forum. Edtech Forum er en del av IKT-Norge. IKT-Norges Edtech Forum jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemwww.ikt-norge.nomer innenfor utdanning. Besøk siden deres

 

KF

En ledende leverandør av kunnskaps- og informasjonsprodukter til Kommune-Norge. Våre produkter skal bidra til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor. Forretningsideen er å vedlikeholde, kvalitetssikre og gjøre tilgjengelig den informasjon og kunnskap som er grunnleggende felles for alle kommuner. kf.no

Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring. Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Cappelen Damm er Norges største forlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring. Gjennom vårt gode samarbeid med skoler over hele landet lærer vi løpende nye behov å kjenne, og vi får den beste test på læremidlene våre gjennom praktisk bruk i undervisningen. I skolen finner vi også mange av våre gode forfattere og fagkonsulenter. 

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. På lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsteder tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen.  For lærere på barnetrinnet har vi laget digitale tavler som et supplement til lærebøkene. Til elevene har vi gratis elevnettsteder. Til matematikkverket Matemagisk har vi apper som kan brukes på nettbrett.

Bokbasen

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen - den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge - og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole. Bokbasen utvikler Digitalelev, som er et gratis administrasjonsverktøy for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hva som er tilgjengelig på markedet av digitale læremidler, kan kjøpe lisenser, få oversikt over hvilke lisenser skolen har tilgang til, kan administrere tilganger og tildele lisenser til elevene og få statistikk og rapportering på skolens forbruk på digitale læremidler. Bokbasen tilbyr også Bokbasen Bibliotek, en plattform for e-bøker og lydbøker som er gratis for bibliotek og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket

Share This: