M

Påmelding utstillere  her 

Partner, foredragsholder, utstiller og seminar våren 2019

Partner Sandefjord Bergen Trondheim Sandefjord Bergen Trondheim
Seminar Seminar Seminar Utstilling Utstilling Utstilling
Aschehoug Ja 2 2 2 Ja Ja Ja
Gyldendal Ja 2 2 2 Ja Ja Ja
Cappelen Damm Ja 2 2 2 Ja Ja Ja
Microsoft Ja 2 2 2 Ja Ja Ja
Fagbokforlaget Ja 1 1 1 Ja Ja Ja
BS Undervisning Ja 2 2 2 Ja Ja Ja
Conexus 1 1 1 Ja Ja Ja
Aski Raski 1 1 1 Ja Ja Ja
itslearning 1 1 1 Ja Ja Ja
Interactive Norway 1 1 1 Ja Ja Ja
Clarify AS Ja Ja Ja
Creaza 1 1 1 Ja Ja Ja
Enable 1 1 1 Ja Ja Ja
Lingit 2 2 2 Ja Ja Ja
Sagene Data 1 1 Ja Ja
Vitec MV 1 1 1 Ja Ja Ja
GAN Aschehoug Ja
Skolevisjon  1  1  1 Ja Ja Ja
KS Ung Ja Ja Ja
Kommuneforlaget  Ja  2  2  2 Ja Ja Ja
Lin education    1  1  1 Ja Ja Ja
ATEA Norge  1  1  1  Ja  Ja  Ja
Campus Inkrement 1 1 1  Ja  Ja  Ja
Brettboka  1  1  1  Ja  Ja  Ja
CANVAS   1  1  1  Ja Ja Ja
Dysleksi Norge 1 1  1

Påmelding utstillere  her 

  • Vi ønsker å ha med oss 20-25 utstillere som helst er på alle 3 konferansene.
  • Utstillere kan få 1-2 seminar hver i hver by.
  • Utstillerne får presentere i plenum en kortversjon av sitt innhold.
  • Som utstiller/ ha seminar må du i tillegg betale vanlig deltakeravgift (kr 1280)
  • Målgruppen er skoleeiere, skoleledere og lærere i grunnskole og videregående
  • Hvis det blir overbooking vil de siste påmeldte komme på venteliste

Noen tilbakemeldinger fra deltakere våren 2018

Deltakere Bergen 2018   Trondheim 2018   Sandefjord  2018

Fornøyd med strukturen – plenumforedrag, speedforedrag og parallellseminar?

Svært fornøyd 32.6 %
Fornøyd 47.3 %
Nøytral 12.4 %
Lite fornøyd 5.4 %
Misfornøyd 2.3 %

Fornøyd med konferansens faglige innhold?

 

Svært fornøyd 32.8 %
Fornøyd 49.2 %
Nøytral 11.7 %
Lite fornøyd 5.5 %
Misfornøyd 0.8 %

Digitale læringsverktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje Utdanningsvitenskapelige fakultet – UiO

 

Svært fornøyd 43.5 %
Fornøyd 37.1 %
Nøytral 18.5 %
Lite fornøyd 0.8 %
Misfornøyd 0 %

Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

 

Svært fornøyd 69.7 %
Fornøyd 23.8 %
Nøytral 6.6 %
Lite fornøyd 0 %
Misfornøyd 0 %

Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler Magnus Nohr Høyskolen i Østfold 

Svært fornøyd 86 70.5 %
Fornøyd 23 18.9 %
Nøytral 12 9.8 %
Lite fornøyd 1 0.8 %
Misfornøyd 0 0 %

 

 

 

Arbeidet med fagfornyelsen er delt inn i tre faser

2017- 2018 kjerneelementer i fag og læreplanstruktur

Vi vil blant annet jobbe med følgende:

kjerneelementer i de ulike fagene 
Kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre faget og det mest betydningsfulle innholdet elevene skal lære på skolen. Kjerneelementer skal bestå av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Vi har satt sammen egne grupper som skal definere hva som skal være de ulike fagenes kjerneelementer. Oversikt over gruppene og arbeidet kan du lese her.

hvordan de tverrfaglige temaene skal integreres i fagene
Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal være gjennomgående temaer i alle skolefag. Vi skal beslutte hvordan disse temaene skal integreres i fagene.

struktur i læreplanene
Dagens læreplanstruktur med formål i faget, hovedområder, kompetansemål og grunnleggende ferdigheter i faget kan bli endret. Hvordan strukturen i læreplanene blir, vil avhenge av hvordan kjerneelementene i fagene vil se ut.

hvordan verdigrunnlaget og overordnet del skal integreres i fag
Verdiene og prinsippene slik de fremkommer i ny overordnet del skal integreres i fagene. I arbeidet med kjerneelementer og senere i utviklingen av nye læreplaner i fag skal disse verdiene og prinsippene integreres og konkretiseres der det er naturlig i det enkelte fag

hvordan de grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag
De grunnleggende ferdighetene skal integreres i fag der det er naturlig. Noen fag vil være nærmere knyttet til noen grunnleggende ferdigheter enn andre fag. Dette skal få konsekvenser i fornyet læreplanverk, og det skal tydeliggjøres hvilke fag som har et særlig ansvar for å integrere enkelte ferdigheter.

2018-2019 læreplanene utvikles

Utvikle læreplanene
Vi vil sette sammen læreplangrupper av lærere med praktisk erfaring fra skolen. I tillegg vil vi ha med fagpersoner med relevant faglig, pedagogisk, didaktisk kompetanse som skal være med å utvikle læreplanene for de enkelte fagene.

Læreplangruppene blir etablert i løpet av mai 2018. Utlysning og mer informasjon om hvordan dere kan foreslå personer til dette arbeidet vil komme på udir.no innen februar 2018.

Før læreplanene blir fastsatt som forskrift skal læreplanene på offentlig høring. Her kan alle sende inn en høringsuttalelse.

Utvikle veilednings- og støtteressurser
Vi vil utvikle veilednings- og støtteressurser i samarbeid med skoler og de som jobber med læreplaner i det daglige. Vi har allerede startet arbeidet med å undersøke hva skolene trenger av støtte i arbeidet med læreplanene.

Dette arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av 2019.

2019-2020 – skolene forbereder seg

Skoler, skoleeiere og lærerutdanningene skal få mulighet til å forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. Dette året kan skoler og skoleeiere organisere gode prosesser og gjøre seg kjent med å ta i bruk læreplanverket i sin egen praksis.

I denne perioden vil skolene ha tid å jobbe med læreplanverket, og forberede seg på å ta det i bruk.

Skoleåret 2020-2021 – nye læreplaner tas i bruk

Planen er at nytt læreplanverk med nye læreplaner skal tas i bruk i klasserommene.

Dag 1 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:35 Digitale verktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO – plenum

11:10 Østlandet: Dynamisk implementering med GSuite og Chromebook Ivar Berg Digital læring Asker kommune

11:10 Trøndelag: Infrastruktur, læringsressurser og kompetanseheving? Siw Olsen Fjørtoft og Leif Cato Larsen.

11:10 Vestlandet: Når Office 365 blir elevenes arbeidsverktøy» Ingvild V Skogestad Fjell kommune

11:40 Parallell-seminar
Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill – bli Lesemeister ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes
Sal 3 KS Ung – læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst – BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon
Sal 2 Hvordan kan bruk av digital lærebok øke læringsutbyttet for elevene? ved Christoffer Hansen Aschehoug
Sal 3 Kreativ og leken læring CREAZA Kristin Hop, kontaktlærer ved Sandbakken skole i Sarpsborg
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer – koding og teknologi ved Unni Skumsrud MV-Nordic

13:30 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

15:20 Parallell-seminar

Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater – Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke «bare» en SMART Board – Tone AB Næss Interactive Norways

16:10 Parallell-seminar

Sal 1 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft   del1:     del2:

Sal 2 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud MV-Nordic
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy, Kunnskap.no
Sal 4 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

 

Dag 2 Foredrag og seminarer i Sandefjord, Trondheim og Bergen

09:05 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

11:00 Østlandet: Hva skjer når vi går 1:1? Jørn Andersen Edtech-rådgiver   Joachim Gjertsen D-pedagog Larvik kommune

11:00 Trøndelag: Hva gjør Trondheim kommune for å møte framtidens skole?  Siw Olsen Fjørtoft

11:00 Vestlandet: Digg Læring og kva skjer når vi går 1:1 ved Ingvild Skogestad Fjell kommune

 

11:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2 Gjør lærerens feedback-prosess enklere og mer effektiv ved Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3 Google for Education Christian Komonen

Sal 4 LMS – læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

12:30 Parallell-seminar

Sal 1 Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
Sal 2 Minecraft som læringsmetode i skolen – Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
Sal 4 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk ved Janne Lepperød Fagbokforlaget

13:20 Fra prat til resultat med digitale verktøy ved Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole

14:40 Parallell-seminar

Sal 1 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet  Statped
Sal 2 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Gyldendal Undervisning
Sal 3 Hjelp til å lese, skrive og forstå – «LINGIT» den usynlige læreren
Sal 4 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS

15:30 Trøndelag og Østlandet: Programmering Espen Koding ATEA

15:30 Vestlandet: «Dubestemmer.no» ved Dina Dalaaker – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Share This: