Kontakt

Bagrunn:

I samarbeid med Statped, Senter for IKT i utdanningen, Dysleksi Norge, IKT-Norge og BS undervisning arrangerer DIGITALKOMPETANSE.no konferansene «LÆRING PÅ DIGITALE FLATER» i
– Sandefjord Park Hotell 6.2 – 7.2.17
– Tromsø Ishavshotell 8.3.17
– Bergen Airport Hotell 16.3.17

Konferansene har fokus på god praksis, effektiv læring og digitale læringsressurser utviklet for norsk skole, kultur og språk. Konferansene er for  skoleeiere, skoleledere, lærere og IKT-ansvarlige i  grunnskole og videregående

Vi vil synliggjøre digitale ressurser, metoder og praksis som skaper motivasjon, effektiv læring og godt læringsutbytte

Hvorfor komme på konferansen?
• Prøv nye læringsarenaer
• Få nye erfaringer
• Få innblikk i nye
• Se kreative læringsprosesser

Opplev
• Digitale læringsressurser som gir leseglede og øker elevers leseferdigheter

Få erfaring i
• Bruk av digitale læringsverktøy som skaper bedre tilrettelagt opplæring

Få innblikk i
• Digitale ressurser, metoder og praksis som skaper motivasjon og godt læringsutbytte

Hvem kan komme?
• For lærere, skoleledere og it-ansvarlige i grunnskole og videregående

Lær nye metoder
• God digital praksis
• Skrive seg til lesing
• Tilpasset opplæring

Prøv ut
• Digitale læringsressurser som er utviklet for norsk skole og som tar vare på norsk kultur og språk

Se
• God digital praksis når skoler bruker digitale læringsressurser

 

 

Kontakt olav.reitan@digitalkompetanse.no

99745054 Frydenlund 24a 3238 Sandefjord

web:digitalkompetanse.no

Last ned logo her

Bildeadresser:

 

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/header_bg.jpg

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/Logo-læring-på-digitale-flater-tomt-smalt.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/brettboka-ipad-v3.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/Logo-læring-på-digitale-flater-alle.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/tromsø-samling.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/logo_black-1.png

Sandefjord Park hotell

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/Sandefjord-Rica-3.jpeg

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/parksalen.jpg

Digitale flater

Bergen

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/Logo-9-16-digitale-flater-Bergen-1.png

Tromsø

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/Logo-læring-på-digitale-flater-Tromsø.png

Sandefjord

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/Logo-læring-på-digitale-flater-Sandefjord.png

Logo for samarbeidspartnere

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/statped.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/senter_for_ikt.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/bs_undervisning.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/ikt_norge.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/dysleksi_norge.png

Bilder foredagsholdere

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/09/Pamela-Sundman.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/ElisabethRudiLund-rektor-Oslo-1024×1021.png

http://www.digitalkompetanse.no/wp-content/uploads/2016/08/Trond-Ingebrigsen.jpg