FORELESERE

ELLEN CECILIE ROMSTAD

Høyskolelektor Avdeling for lærerutdanning Høyskolen i Østfold Høgskolelektor  +47 957 85 871 ellen.c.romstad@hiof.no Spesialfelt IKT og læring i skole og barnehage, med tanke på digital didaktikk og det digitale klasserommet.
«Makerspace in a box» Prøv Green-screen som metode, der elevene samarbeider om å lage filmer og  reportasjer med et tverrfaglig fokus.Med et blikk på SAMR-modellen ser vi hvordan  du med animasjonsfilm, STL+ og Storyline får kreative elever - de kan se sammenhenger mellom fag og forstå begreper - dybdelæring!
Ellen er spesialpedagog med IKT og er lektor i pedagogikk, fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som koordinator for spesialundervisning i mange år. Hun har  også  lang erfaring med å bruke digitale verktøy og hjelpemidler, og har en egen side på Facebook der hun deler, viser og forteller om gode, pedagogiske apper, ved siden av å formidle noe av alt som skjer på forskningsfronten omkring dette.

STINE BRYNILDSEN

Stine Brynildsen, høgskolelektor på seksjon for IKT og læring ved avdeling for lærerutdanningen (HiØ). Har tidligere jobbet 11 år som faglærer i norsk og engelsk på videregående skole, samt vært pedagogisk veileder i Kreasjon og prosjektleder for deres Microsoft-satsing. Er MIEE og MIE Master Trainer. Opptatt av hensiktsmessig, pedagogisk bruk av digitale verktøy – og at vi har det litt gøy på veien også!

Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10? En del av hovedfokuset i fagfornyelsen handler om at elever skal jobbe mer kreativt og være aktive, produserende og lære på nye måter. Å bruke fagstoff og tekster på en kreativ måte, for å skape nye, sammensatte tekster er én måte man kan jobbe med dette på. Men hvordan være kreativ med PC/ Win10? I innlegget får du praktiske eksempler på, og konkrete tips til (nye) verktøy på PC/ Win10-plattformen som kan brukes til å lage kreative og sammensatte tekster – både som lærer og elev. Innlegget passer for alle skoleslag og fag, men eksemplene er i hovedsak knyttet til ungdom og norsk-/ engelskfagene.

FRODE RUSTØY

"Makerspace 2087" Hefte "Det skjer på en barneskole nær deg - NÅ!" Byskolen i Sandefjord satser på fremtiden gjennom prosjektet "Makerspace 2087", Perspektivet er 68 år frem i tid! Da vil årets førsteklassinger være 74/75 år gamle og de forberedes til livet de kommende 70 år ved hjelp av:

  • 50 roboter og 4-5 3D-skrivere
  • 3D-design og Programmerbare droner
  • Vinylkuttere og 3 pannekakeskrivere
  • En CNC-styrt fres
  • Oppdaterte og engasjerte lærere
  • VR-teknologi og  AR-teknologi

Samtlige elever fra 1. til 7. trinn, samt forsterket enhet og velkomstklassene, møter teknologiske utfordringer i Makerspace 2087 hver eneste uke! Digitale prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeidsevner og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen! I 2087 vil Byskolen være 200 år!

ØYSTEIN GILJE

Førsteamanuensis i pedagogikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Har tidligere arbeidet som lærer (seks år) og som journalist i NRK. Har vært på UiO siden 2004, og arbeidet med læring og teknologi.

Ti år etter at elever i videregående skole fikk egen PC er det nå flere og flere ungdomsskoler og barneskoler som satser på 1:1. Det er mange enkelthistorier som viser at dette endrer både undervisningsformer, gir mer engasjement og økt læringsutbytte. I dette innlegget ser Øystein Gilje nærmere på internasjonal forskning og hva vi vet om læring på små og store digitale flater.

MAGNUS NOHR

Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold

Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.

I dette foredraget vil vi se på hvilke nye muligheter som skapes for elevaktiv læring ved bruk av digital teknologi i læringsmiljøet. Vil se på didaktiske løsninger som ikke var mulig eller vanskelig gjennomførbare uten teknologi, innenfor de fire veggene i det tradisjonelle klasserommet.

I dette foredraget skal kursdeltagere lære eksempler på teknologi som flytter fokus fra lærersentrert undervisning til elevaktiv læring. Stikkord er Digital studieteknikk, kompetanseheving, samarbeidslæring, elevrespons systemer og formativ vurdering.

 Foredragsholdere er Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning  Youtube kanal: www.youtube.com/magnusnohr Opplærings videoer: http://screencast.hiof.no  Skype for Business: magnus.nohr@hiof.no

 Gitte N. Gjersdal

Statped sørøst avdeling språk/tale, pedagogisk psykologisk rådgiver

Gitte N. Gjersdal  jobber i fagavdeling språk/tale i Statped og har inngående kunnskap om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Hun har lang erfaring fra området og arbeider både med individ- og systemsaker, samt holder kurs bl.a. for brukere, foresatte, ansatte i skolen og PPT. 

SIMEN SPURKLAND

Etter å ha vært lærer i klasser med 1:1 iPad i fire år, har jeg endelig begynt å få innsikt i hvilket potensiale som bor i elevene når de fungerer som digitale produsenter. Jeg deler tips, triks og refleksjoner om digital didaktikk – viser frem noen av suksessene i form av opplegg med elevprodukter – og går gjennom teori/forskning for å styrke vår felles profesjonelle utvikling av norsk skoler.

Andrew Rhodes

Senior Education Advisor, ATEA  Andrew Rhodes is National Education Manager at Atea Norge. A teacher for over 20 years, Andrew has a huge amount of experience helping schools to realise the potential of technology in the classroom. As an Apple Distinguished Educator and Microsoft Innovative Educator, Andrew has delivered workshops for teachers and school leaders all over Norway and for schools across Europe and the UK.

Utdanningsrådgiver i ATEA Norge, og var inntil nylig Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse har skolen utviklet et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinne 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.

Jørn Andersen,

Ed-tech rådgiver i Larvik kommune. 

Carl Morten Knudsen

Carl Morten har i mange år jobbet som lærer, kursholder og prosjektleder i Osloskolen. Nå er han daglig leder i Creaza og  jobber tett med produktutvikling og med skoler og kommuner som bruker Creaza i læringsarbeidet.

TANJA LANG FLAATEN

Er utdannet grunnskolelærer og har primært undervist elever på ungdomskolen Utvikler og informerer om Klassetrivsel.no Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel Klassetrivsel.no som i dag dekker hele grunnskolen  og videregående skole

 

Hilde Hagen

Fagutvikler  Service og samferdsel ved Sandefjord videregående skole

SIRI HANSEN KS UNG

KS Ung KS Ung er en samling digitale læringsspill om lokaldemokrati, medbestemmelse og kommuner. Målgruppe er elever på 10. trinn og i videregående skole. Vi har Kommunespillet i KS Besøkssenter i Oslo, et interaktivt læringsspill om kommunens oppgaver, der elevene er samfunnsplanleggere for en dag.

HEIDI AUSTLID

Administrerende direktør i IKT-Norge.

Digitale læremidler gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Læring kan organiseres smartere og gi mer motiverende læring. Med digitale løsninger kan læring tilpasses hver enkelt elev, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.  Da trenger vi en helhetlig satsing på infrastruktur, digitalt kompetente lærere, digitalt læringsinnhold og ikke minst forskning. Ser vi på våre naboland, Sverige, Danmark og Finland tar de grep som gjør læringsteknologi til et viktig middel for fremtidsskolen. Den samme oppskriften bør Norge følge.

Åsne Midtbø Aas - Dysleksi Norge

Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge.
 
Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.  Åsne har jobbet som lærer og rektor i mange år. Hun skal snakke om hva som må være på plass for å lykkes med å gjøre elever som har dysleksi selvstendige. Det er viktig å ha gode verktøy for produksjon av tekst, og innhenting av fagstoffet. 
 

Share This: