BIDRAG

ØYSTEIN GILJE

Førsteamanuensis i pedagogikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Har tidligere arbeidet som lærer (seks år) og som journalist i NRK. Har vært på UiO siden 2004, og arbeidet med læring og teknologi.

Ti år etter at elever i videregående skole fikk egen PC er det nå flere og flere ungdomsskoler og barneskoler som satser på 1:1. Det er mange enkelthistorier som viser at dette endrer både undervisningsformer, gir mer engasjement og økt læringsutbytte. I dette innlegget ser Øystein Gilje nærmere på internasjonal forskning og hva vi vet om læring på små og store digitale flater.

SIMEN SPURKLAND

Etter å ha vært lærer i klasser med 1:1 iPad i fire år, har jeg endelig begynt å få innsikt i hvilket potensiale som bor i elevene når de fungerer som digitale produsenter. Jeg deler tips, triks og refleksjoner om digital didaktikk – viser frem noen av suksessene i form av opplegg med elevprodukter – og går gjennom teori/forskning for å styrke vår felles profesjonelle utvikling av norsk skoler.

Johnny J. Gangsøy

 

Rektor på Skrim ungdomsskole i Kongsberg. Den første offentlige ungdomsskolen i Norge som innførte 1:1 iPad

MAGNUS NOHR

Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold

Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.

I dette foredraget vil vi se på hvilke nye muligheter som skapes for elevaktiv læring ved bruk av digital teknologi i læringsmiljøet. Vil se på didaktiske løsninger som ikke var mulig eller vanskelig gjennomførbare uten teknologi, innenfor de fire veggene i det tradisjonelle klasserommet.

I dette foredraget skal kursdeltagere lære eksempler på teknologi som flytter fokus fra lærersentrert undervisning til elevaktiv læring. Stikkord er Digital studieteknikk, kompetanseheving, samarbeidslæring, elevrespons systemer og formativ vurdering.

 Foredragsholdere er Høgskolelektor i IKT og læring Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning  Youtube kanal: www.youtube.com/magnusnohr Opplærings videoer: http://screencast.hiof.no  Skype for Business: magnus.nohr@hiof.no

STINE BRYNILDSEN

Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS

Jeg er opptatt av hensiktsmessig pedagogisk bruk av IKT og digitale tjenester i undervisningen og synes dette fagområdet er både viktig, interessant og gøy! Noe av det jeg liker best å jobbe med er OneNote/ O365 og blended learning/omvendt undervisning. Jeg har vært med på ulike IKT-pedagogiske prosjekter på min arbeidsplass, knyttet til iPads, Surfacebrett og har vært med på å utvikle et blended learning-løp for voksenopplæring. De siste tre årene har jeg hatt en ressurs knyttet til ped. IKT i Østfold fylkeskommune og på egen skole, som blant annet har blitt brukt til opplæring og kursing av lærere. Jeg er først og fremst pedagog og praktiker, ikke IT-tekniker…

 

 Gitte N. Gjersdal

Statped sørøst avdeling språk/tale, pedagogisk psykologisk rådgiver

Gitte N. Gjersdal  jobber i fagavdeling språk/tale i Statped og har inngående kunnskap om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Hun har lang erfaring fra området og arbeider både med individ- og systemsaker, samt holder kurs bl.a. for brukere, foresatte, ansatte i skolen og PPT. 

Andrew Rhodes

Senior Education Advisor, ATEA  Andrew Rhodes is National Education Manager at Atea Norge. A teacher for over 20 years, Andrew has a huge amount of experience helping schools to realise the potential of technology in the classroom. As an Apple Distinguished Educator and Microsoft Innovative Educator, Andrew has delivered workshops for teachers and school leaders all over Norway and for schools across Europe and the UK.

Utdanningsrådgiver i ATEA Norge, og var inntil nylig Director for Technology ved International School of Stavanger. Under hans ledelse har skolen utviklet et omfattende 1: 1 iPad program på tvers av klassetrinne 6 -12 på til sammen over 700 enheter. Teknologi blir brukt kreativt på tvers av pensum for å transformere læringsprosessen, og engasjere elevene mer dypt med deres læring.

ELLEN CECILIE ROMSTAD

Spesialpedagog med fordypning i IKT

Ellen er spesialpedagog med IKT og er lektor i pedagogikk, fordypning i spesialpedagogikk. Hun har arbeidet som koordinator for spesialundervisning i mange år. Hun har  lang erfaring med å bruke digitale verktøy og hjelpemidler, og har en egen side på Facebook der hun deler, viser og forteller om gode, pedagogiske apper, ved siden av å formidle noe av alt som skjer på forskningsfronten omkring dette.
Ellen har oversatt ”The Padagogy Wheel” til norsk - et verktøy vi lærere kan bruke for å finne rett ”app” til den eller de aktuelle læringsaktivitetene. Det handler om å se helheten og hvordan vi som pedagoger setter sammen delene – nettbrett, apper, læringsmål og de kognitive handlingene!

Anne Helene Strand-Andersen

Statped sørøst avdeling språk/tale, pedagogisk psykologisk rådgiver

Hun jobber  i fagavdeling språk/tale i Statped og har inngående kunnskap om bruk av læringsteknologi for elever med lese, skrive- og språkvansker.

Hun har lang erfaring fra området og arbeider både med individ- og systemsaker, samt holder kurs bl.a. for brukere, foresatte, ansatte i skolen og PPT. 

Jørn Andersen,

Ed-tech rådgiver i Larvik kommune. 

Carl Morten Knudsen

Carl Morten har i mange år jobbet som lærer, kursholder og prosjektleder i Osloskolen. Nå er han daglig leder i Creaza og  jobber tett med produktutvikling og med skoler og kommuner som bruker Creaza i læringsarbeidet.

TANJA LANG FLAATEN

Er utdannet grunnskolelærer og har primært undervist elever på ungdomskolen Utvikler og informerer om Klassetrivsel.no Et nettbasert verktøy til å kartlegge elevtrivsel Klassetrivsel.no som i dag dekker hele grunnskolen  og videregående skole

 

Hilde Hagen

Fagutvikler  Service og samferdsel ved Sandefjord videregående skole

SIRI HANSEN KS UNG

KS Ung KS Ung er en samling digitale læringsspill om lokaldemokrati, medbestemmelse og kommuner. Målgruppe er elever på 10. trinn og i videregående skole. Vi har Kommunespillet i KS Besøkssenter i Oslo, et interaktivt læringsspill om kommunens oppgaver, der elevene er samfunnsplanleggere for en dag.

HEIDI AUSTLID

Administrerende direktør i IKT-Norge.

Digitale læremidler gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Læring kan organiseres smartere og gi mer motiverende læring. Med digitale løsninger kan læring tilpasses hver enkelt elev, og gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.  Da trenger vi en helhetlig satsing på infrastruktur, digitalt kompetente lærere, digitalt læringsinnhold og ikke minst forskning. Ser vi på våre naboland, Sverige, Danmark og Finland tar de grep som gjør læringsteknologi til et viktig middel for fremtidsskolen. Den samme oppskriften bør Norge følge.

Åsne Midtbø Aas - Dysleksi Norge

Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge.
 
Åsne Midtbø Aas, pedagogisk rådgiver i Dysleksi Norge.  Åsne har jobbet som lærer og rektor i mange år. Hun skal snakke om hva som må være på plass for å lykkes med å gjøre elever som har dysleksi selvstendige. Det er viktig å ha gode verktøy for produksjon av tekst, og innhenting av fagstoffet. 
 

Share This: