Vestlandet Bergen Clarion hotell Flesland

torsdag 7 . og 8 mars 2019 Flesland Lufthavn

VINN 2000         Deltakerliste

Dag 1

08:30 Registrering, myldremat, kaffe og myldretid i utstillingsområde

09:30 Sal 1 Åpning - informasjon ved 

09:30     Plenum                      60 min      Felles hovedforedrag  

10:30

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

10:50

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

11:10     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag                                                                           

11:40     Lunsj A                                       

11:50     Parallell                     30 min      Seminar 1      Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

12:40     Lunsj B                                       

12:40     Parallell                     30 min      Seminar 1     Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4    

13:30     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag         

14:40

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

15:00

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

15:40     Parallell                     30 min      Seminar 1      Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4  

16:10     Parallell                     30 min      Seminar 1      Seminar 2      Seminar 3     Seminar 4     

19:00     Felles middag                                                                                                                                           

Dag 2   

09:00     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag                                                   

10:10

 • Plenum                     4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

10:30

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

11:00     Plenum                      30 min      Felles hovedforedrag    

11:30     Lunsj A                                      

11:40     Parallell                     30 min      Seminar 1     Seminar 2     Seminar 3     Seminar 4

12:30     Lunsj B                                      

12:30     Parallell  30 minSeminar 1    Seminar 2    Seminar 3   Seminar 4

13:20     Plenum                      50 min      Felles hovedforedrag     

14:20

 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 1
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 2
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 3
 • Plenum                      4 min        Speedforedrag 4

14:50     Parallell 30 min   Seminar 1  Seminar 2    Seminar 3   Seminar 4

15:30     Plenum30 minFelles hovedforedrag

2018-programmet 

09:30 Åpning - informasjon

09:35 Sal 1 Digitale verktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO - plenum

10:20 Pause

10:30 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min 
• Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Anne Helene Strand-Andersen Statped
• Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemeister  ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes 
• KS Ung - læringspill i demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
• Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

10:50 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min 
• Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
• Hvordan kan bruk av digital lærebok øke læringsutbyttet for elevene? ved Liv Berit Normann, Aschehoug Undervisning
• Kreativ og leken læring  CREAZA Kristin Hop, kontaktlærer ved Sandbakken skole i Sarpsborg
• Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

11:10 Sal 1 Når Office 365 blir elevenes arbeidsverktøy» Ingvild V Skogestad  Knappskog skule Fjell kommune

11:30 Lunsj Rød-gruppe for de som skal på parallellseminar kl 12:30

11:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Anne Helene Strand-Andersen Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemeister ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes 
Sal 3 KS Ung - læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Lunsj Blå-gruppe for de som vært på parallell-seminar 11:40

12:30 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min

Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon og Microsoft
Sal 2 Hvordan kan bruk av digital lærebok øke læringsutbyttet for elevene? ved Christoffer Hansen Charlottenlund ungdomsskole for Aschehoug Undervisning
Sal 3 Kreativ og leken læring  CREAZA Kristin Hop, kontaktlærer ved Sandbakken skole i Sarpsborg
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Sal 1 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:10 Pause

14:20 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min
• Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas. 
• Aktiv læring på digitale flater - digitale lærebøker fra alle forlag ved Hilde Hagen Brettboka
• Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
• SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Tone AB Næss Interactive Norways

14:40 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min
• Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft 
• Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud  MV-Nordic
• Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
• Et digitalt skifte i skolen?  ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

15:00 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:20 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Tone AB Næss og en lærer som viser praktiske eksempler  Interactive Norways

16:00 Pause

16:10 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft 
Sal 2 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy, Kunnskap.no
Sal 4 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

16:40 Slutt

Tur/trening/bad/hvile

19:00 3-retters konferansemiddag på hotellet

21:00 Myldring i baren med deltakere, utstillere og foredragsholdere

Dag 2 

08:00 Registrering, kaffe, myldremat og myldretid i utstillingområde

09:00 Åpning - informasjon

09:05 Sal 1 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

10:00 Pause

10:10 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min  Plenum
• Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
• Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
• Google for Education? Christian Komonen, Territory Manager and Grainne Rietveld Regional Lead Google for Education, Northern Europe
• LMS - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365  Skooler

10:30 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min  Plenum
• Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
• Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
• Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
•  Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk. ved Aria Senemar, Fagbokforlaget

10:50 Pause

11:00 Sal 1 Digg Læring og kva skjer når vi går 1:1 Ingvild Vikingsen Skogestad Knappskog skule Fjell kommune 

11:30 Lunsj Rød gruppe for de som skal på parallellseminar kl 12:30

11:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2 Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3 Google for Education? Overview of Google for Education, Personvern og Sikkerhet (GDPR), Q&A, Christian Komonen, Grainne Rietveld
Sal 4 LMS - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

12:30 Lunsj Blå-gruppe  lunsj for de som vært på parallell-seminar 11:40

12:30 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
Sal 2 Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
Sal 4 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk.  ved Janne Lepperød  og Aria Senemar  Fagbokforlaget

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:20 Sal 1 Fra prat til resultat med digitale verktøy  Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole Kongsberg

13:50 Pause

14:00 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min Plenum 

 • Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Stian Barbo Valand Statped
 • Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
 • Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren 
 • Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS

14:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

14:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Mange elever har språkvansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Stian Barbo Valand  Statped
Sal 2 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
Sal 3 Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren
Sal 4 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS

15:20 Pause

15:30 Sal 1  "Dubestemmer.no" ved Dina Dalaaker - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

16:00 Slutt