Bergen 8. og 9. mars 2018

Dag 1 – torsdag 8.3.18 Flesland Lufthavn

08:30 Registrering, myldremat, kaffe  og myldretid i utstillingsområde

09:30 Åpning - informasjon

09:35 Sal 1 Digitale verktøy og læringsutbytte ved Øystein Gilje UIO - plenum

10:20 Pause

10:30 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min 
• Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Stian Barbo Valand  og Anne Helene Strand-Andersen Statped
• Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemeister  ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes 
• KS Ung - læringspill i demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
• Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

10:50 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min 
• Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen er Prosjektleder og pedagogisk veileder i Kreasjon AS
• Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen  Charlottenlund ungdomsskole for Aschehoug
• Kreativ og leken læring  Carl Morten Knudsen  CREAZA
• Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

11:10 Sal 1 Når Office 365 blir elevenes arbeidsverktøy» Ingvild V Skogestad  Knappskog skule Fjell kommune

11:30 Lunsj Rød-gruppe for de som skal på parallellseminar kl 12:30

11:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Mange elever har lese- og skrivevansker. Vi viser hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Stian Barbo Valand  og Anne Helene Strand-Andersen Statped
Sal 2 Lesing i et sosialt samspill - bli Lesemeister ved Sondre Bjørnebekk og Rune Vindenes 
Sal 3 KS Ung - læringspill om demokrati og medvirkning i en kommune ved Siri Hansen KS
Sal 4 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning

12:30 Lunsj Blå-gruppe for de som vært på parallell-seminar 11:40

12:30 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min

Sal 1 Microsoft Teams og OneNote klassenotatblokk i læringa ved Stine Brynildsen Kreasjon og Microsoft
Sal 2 Ny læring med nye digitale læremidler ved Christoffer Hansen  Charlottenlund ungdomsskole for Aschehoug
Sal 3 Kreativ og leken læring  Carl Morten Knudsen  CREAZA
Sal 4 Elevene undersøker og eksperimenterer - koding og teknologi ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Sal 1 Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:10 Pause

14:20 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min
• Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas. 
• Aktiv læring på digitale flater - digitale lærebøker fra alle forlag ved Hilde Hagen Brettboka
• Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
• SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Erlend Mebust Interactive Norways

14:40 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min
• Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
• Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
• Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy Kunnskap.no
• Et digitalt skifte i skolen?  ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

15:00 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:20 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker Dysleksi Norge Åsne Midtbø Aas
Sal 2 Aktiv læring på digitale flater - Brettboka, digitale lærebøker fra alle forlag
Sal 3 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Tanja Lang Flaaten Skolevisjoner
Sal 4 SMART Board med iQ er ikke "bare" en SMART Board - Erlend Mebust Interactive Norways

16:00 Pause

16:10 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Gjør læring lettere med lese- og skriveverktøy MV-Nordic ved Unni Skumsrud og Rut Eli Gabrielsen  MV-Nordic
Sal 2 Office365: Få kontroll over delingen Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Interaktive oppgaver i alle fag ved John Steinar Bildøy, Kunnskap.no
Sal 4 Et digitalt skifte i skolen? ved Thor Jørgen Kristiansen Kommuneforlaget

16:40 Slutt

Tur/trening/bad/hvile

19:00 3-retters konferansemiddag på hotellet

21:00 Myldring i baren med deltakere, utstillere og foredragsholdere

Dag 2 - fredag 9.3.18 Flesland Lufthavn

08:00 Registrering, kaffe, myldremat og myldretid i utstillingområde

09:00 Åpning - informasjon

09:05 Sal 1 Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler ved Magnus Nohr Høyskolen i Østfold

10:00 Pause

10:10 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min  Plenum
• Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
• Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
• Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS
• LMS - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365  Skooler

10:30 Sal 1 Speed-foredrag 4x4 min  Plenum
• Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
• Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
• Hvordan lykkes med omvendt undervisning? Rolf-Anders Moldeklev Campus Inkrement
• Kartleggeren, en rask innføring ...  ved Håkon Fanebust Fagbokforlaget

10:50 Pause

11:00 Sal 1 Digg Læring og kva skjer når vi går 1:1 Ingvild Vikingsen Skogestad Knappskog skule Fjell kommune 

11:30 Lunsj Rød gruppe for de som skal på parallellseminar kl 12:30

11:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 30 min
Sal 1 Hvordan lage elevaktive og åpne læringsopplegg med digitale verktøy?» Jan Gamre i Kreasjon AS
Sal 2 Gjør lærerens feedback-prosess enklere, mer effektiv og bedre for eleven ved Palle Petersen EasyCorrect
Sal 3 Digital læring og digital klasseledelse ved Borghild Them Gjennestad VGS og Sandefjord VGS
Sal 4 LMS - læringsverktøy som bygger kommunikasjon og samhandling med Office 365 Skooler

12:30 Lunsj Blå-gruppe  lunsj for de som vært på parallell-seminar 11:40

12:30 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Fagfornyelsen i det digitale klasserom ved Dag Petter Breivik og Kjetil Ødegårdsstuen Cappelen Damm
Sal 2 Minecraft som læringsmetode i skolen - Kristoffer Thomsen Microsoft
Sal 3 Gjenskape papirbokas fordeler i en digital kontekst - BookBites Lasse Nyrup BS undervisning
Sal 4 Verkstedet – digitalt læremiddel i K&H og musikk.  ved Janne Lepperød  og Aria Senemar  Fagbokforlaget

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:20 Sal 1 Fra prat til resultat med digitale verktøy  Johnny Gangsøy Rektor Skrim ungdomsskole Kongsberg

13:50 Pause

14:00 Sal 1 Speedforedrag 4x4 min Plenum 
• Hvordan skape økt inkludering for elever med lese- og skrivevansker ved bruk av teknologi? Stian Barbo Valand  og Anne Helene Strand-Andersen Statped
• Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
• Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren

14:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

14:40 Sal 1,2,3,4 Parallell-seminar - 40 min
Sal 1 Hvordan skape økt inkludering for elever med lese- og skrivevansker ved bruk av teknologi? Stian Barbo Valand  og Anne Helene Strand-Andersen Statped
Sal 2 Hvordan kan teknologi bidra til bedre tilpasset opplæring? Kristian Harerud Aa Digitalpedagog Gyldendal Undervisning
Sal 3 Hjelp til å lese, skrive og forstå - "LINGIT" den usynlige læreren
Sal 4

15:20 Pause

15:30 Sal 1  "Dubestemmer.no" ved Dina Dalaaker - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

16:00 Slutt