Bergen 8. og 9. mars 2018

Program dag 1 – Bergen torsdag 8.3.18

08:30 Registrering og myldretid i utstilling

09:30 Åpning  ved konferansier  ............ Senter for IKT i utdanningen

09:40 Plenium - keynote ...

10:30 Pause

10:40 Speed-foredrag hver på 7 min

 1. PB11
 2. PB12
 3. PB13
 4. PB14

11:20 Appell-foredrag hver på 1 min

 1. AB11
 2. AB12
 3. AB13
 4. AB14

11:30 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal gå på appell-foredragene 

11:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PB11
 2. PB12
 3. PB13
 4. PB14

12:20 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på paralell-seminar  

12:40 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AB11
 2. AB12
 3. AB13
 4. AB14

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Plenium Konsument eller produsent – digital didaktikk i praksis ved Simen Spurkland

14:20 Pause

14:30 Speedforedrag hver på 7 min

 1. PB15
 2. PB16
 3. PB17
 4. PB18

15:10 Appellforedrag hver på 1 min

 1. AB15
 2. AB16
 3. AB17
 4. AB18

15:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PB15
 2. PB16
 3. PB17
 4. PB18

16:20 Pause

16:30 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AB15
 2. AB16
 3. AB17
 4. AB18

17:00 Slutta

Tur/trening/bad/hvile

19:00 Felles 3-retters konferansemiddag

21:00 Mingling i baren sammen med foredragsholdere, deltakere og utstillere

Program dag 2 – Bergen fredag 9.3.18

08:30 Registrering og myldretid i utstilling

09:30 Åpning  ved konferansier  ............ Statped

09:40 Plenium - keynote ...

10:30 Pause

10:40 Speed-foredrag hver på 7 min

 1. PB21
 2. PB22
 3. PB23
 4. PB24

11:20 Appell-foredrag hver på 1 min

 1. AB21
 2. AB22
 3. AB23
 4. AB24

11:30 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som skal gå på appell-foredragene 

11:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PB21
 2. PB22
 3. PB23
 4. PB24

12:20 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle og lunsj for de som vært på paralell-seminar  

12:40 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AB21
 2. AB22
 3. AB23
 4. AB24

13:10 Myldre-tid i utstillingsområdet for alle

13:30 Plenium Digitale læringsverktøy og elevens læringsutbytte ved Johnny Gangsøy

14:20 Pause

14:30 Speedforedrag hver på 7 min

 1. PB25
 2. PB26
 3. PB27
 4. PB28

15:10 Appellforedrag hver på 1 min

 1. AB25
 2. AB26
 3. AB27
 4. AB28

15:20 Kaffe og kaker og myldretid i utstillingsområdet for alle

15:40 Velg mellom parallell-seminar - 40 min

 1. PB25
 2. PB26
 3. PB27
 4. PB28

16:20 Pause

16:30 Valg mellom appell-seminar - 30 min

 1. AB25
 2. AB26
 3. AB27
 4. AB28

17:00 Slutta