VINN kr 2000  Deltakerliste Bergen 2019

PROGRAM DAG 1 - BERGEN

09:00 Åpning i Bergen sse Arntsen, StatPed Midt regiondirektør 

09:10 Deltagelse og dybdelæring - hvordan realisere fagfornyelsen i ditt digitale klasserom? ved Øystein Gilje førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)  - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - UiO

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

10:00 Blandet virkelighet i praksis Marte Moslet Microsoft Utdanning Kom og lær hvordan du enkelt kan putte 3D-modeller inn i virkeligheteten, og sette skaping og bygging i pedagogisk sentrum. Det blir historiefortelling ved hjelp av ulike byggeklosser fra Microsoft-universetet.

10:04 Med læreren. For eleven. Vi hjelper deg inn i fagfornyelsen Aschehoug Undervisning Våre nye, digitale læremidler forbereder elevene dine til morgendagens samfunn. De tilbyr aktualitet og ivaretar tverrfaglighet. Her er verktøyene du og elevene dine trenger for å takle Fagfornyelsen 

10:08 Tverrfaglighet med Creaza! Creaza er et læremiddel og verktøy som gir lærer og elev stor frihet og mange muligheter til å jobbe med et tverrfaglig fokus i undervisningen. Vibeke og Kristin vil vise hvordan man kan jobbe kreativt i klasserommet med dybdelæring og tematikk på tvers av fag.

10:12  Digital læring for alle. Vi får de digitale læremidlene til å fungere i klasserommet. Skolon 

10:16 Dragonbox skole er et helt nytt, fremtidsrettet matematikklæreverk for 1.-3. trinn. Vi ser nærmere på utforskning, matematiske samtaler, problemløsning, dybdelæring og mye mer!
           10:20 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar 

10:30 Velkommen til Skolestudio! Gyldendal Undervisning Et heldekkende digitalt læringsunivers for alle fag, på alle trinn. I 2019 lanserer vi Skolestudio. Her får skolen et digitalt arbeidsrom der lærer kan planlegge og utforme undervisningsopplegg som enkelt kan deles med elevene, både i grupper og til hver enkelt elev.

10:34 «La elevene skrive, lese og lære med STL+, digital Storyline, AR og GreenScreen.» Ellen Romstad Høyskolelektor Avdeling for lærerutdanning Høyskolen i Østfold Prøv Green-screen som metode, der elevene samarbeider om å lage filmer og reportasjer med et tverrfaglig fokus. Med et blikk på SAMR-modellen ser vi hvordan  du med animasjonsfilm, STL+ og Storyline får kreative elever - de kan se sammenhenger mellom fag og forstå begreper - dybdelæring!

10:38 Kartleggeren, en rask innføring  ved Anne Koch Fagbokforlaget Kartleggingsverktøy for rask og enkel testing av elevene i norsk, engelsk og matematikk 

10:42 Førpremiere: Campus lanserer nytt komplett læreverk i matematikk Campus Inkrement  Omvendt undervisning legger til rette for aktiv læring.  Seminaret passer ekstra godt for deg som arbeider med matematikk på ungdomstrinnet, matematikk 1P eller 2P.

10:46 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

10:50 Pause

11:00 Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10? ved Stine Brynildsen En del av hovedfokuset i fagfornyelsen handler om at elever skal jobbe mer kreativt og være aktive, produserende og lære på nye måter. Å bruke fagstoff og tekster på en kreativ måte, for å skape nye, sammensatte tekster er én måte man kan jobbe med dette på.

11:30 Pause


11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar i sal:

 1. Microsoft Utdanning 
 2. Aschehoug Undervisning 
 3. Creaza
 4. Skolon 
 5. Dragonbox

12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar  i sal:

 1. Skolestudio Gyldendal
 2. Storyline Ellen Romstad
 3. Kartleggeren Fagbokforlaget 
 4. Campus Matte
 5. Delingsøkonomi KF

13:30 FAGFORNYELSEN ved Heidi Ødegaard Dølbakken Utdanningdirektoratet 

14:15 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

14:30 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.

14:34 Kreativ og aktiv læring med SMART Board i klasserommet Interactive Norway La elevene samarbeide på en stor flate, enten de lager spillbaserte aktiviteter i SMART lab eller jobber med kollektiv koding

14:38 Brettboka: digitale lærebøker fra alle forlag samlet i én bokhylle Få digitale utgave av dine kjente lærebøker i papir. BrettBoka gir det beste fra to verdener – papirbokas enkle læringsstruktur, kombinert med alle de muligheter som en digital plattform gir.

14:42 Zokrates: Bekjemper tidstyver for lærerne! Enable Enkle verktøy for timeplan, meldinger, portefølje, prøver, arbeidsplan og innleveringer med fokus på tilrettelegging for den enkelte elev integrert med Office 365 og Teams. Alt koblet sammen med kompetansemål fra Udir og plagiatkontroll fra Urkund

14:46 Effektiv, rimelig og smilende IKT-drift  Sagene Data er IKT-ansvarlige på over 100 skoler. Våre ansatte er IKT-utdannende fagfolk med sosial kompetanse og pedagogisk teft. Hva har vi lært av 18 år med IKT-drift på skoler?

14:50 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

15:10 Hvordan teknologi kan bidra til økt inkludering i klasserommet Sølvi Ellefsen og Chris Lund Statped Vest

15:14  Fagfornyelsen = endring i praksis. Enter Canvas og Arc video Hvordan kan aktiv bruk av video skape endringen og bedre læring?
Strykes i Trondheim

15:18 Skap godt læringsmiljø med Klassetrivsel.no ved Kjersti Dirksen Skolevisjoner

15:22 E-bøker og lydbøker til skolebiblioteket  Bokbasens plattform for e-bøker og lydbøker er gratis for biblioteket og har funksjonalitet som gjør innkjøp, budsjettkontroll, administrasjon og oppfølging enkelt og effektivt for skolebiblioteket.

15:26 LESEMEISTER - Hvordan motivere elever til å lese ofte og mye? Praktisk gjennomgang og eksempler på undervisningsopplegg  Rune Vindenes e-pekebok 

 

15:30 Pause

15:40 Parallellseminar fordelt på 5 rom

 1. Cappelen Damm Skole
 2. Interactive Norway
 3. Brettboka - digitale lærebøker
 4. Zokrates Enable
 5. IKT-drift Sagene Data

16:10 Pause

16:15 Parallellseminar fordelt på 5 rom

 1. Teknologi i klasserommet Statped Vest
 2. Canvas og Arc video
 3. Klassetrivsel.no
 4. E-bøker og lydbøker Bokbasen  
 5. LESEMEISTER - Epekebok

16:45 Slutt

PROGRAM DAG 2

09:00 Aktive elever lærer best! I dette foredraget vil Magnus Nohr Høyskolen i Østfoldvise praktiske eksempler med pedagogisk begrunnelse for hvordan digitale verktøy bidrar til elevmedvirkning.Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.

09:55 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

10:00 Cappelen Damm Skole er vår heldigitale løsning til Fagfornyelsen. Med en fleksibel lisensmodell betaler skolene kun for det de ønsker å bruke. I denne presentasjonen viser vi undervisningsopplegg med læringsstier i flere fag på 1.-10 trinn.

10:04  Full kontroll. Helt enkelt. Pendel er en smart tjeneste fra BS Undervisning. I Pendel vil du blant annet finne alle typer læremidler fra alle leverandører, akkurat som du gjør hos BS Undervisning i dag, bare enda enklere. I tillegg får du full kontroll over innkjøp og budsjetter, kan se statistikk, tildele lisenser og mye mer. Kort sagt får du full kontroll – helt enkelt.

10:08 Smart Øving- adaptiv læring holder elevene i flyt-sonen. Gyldendal Undervisning Vårt adaptive læringssystem Smart Øving tar utgangspunkt i hver enkelt elevs mestring, som grunnlag for nye faglige utfordringer.

10:12 Ny plan, ny praksis! ved Lin Education Erfaringsbaserte innspill rundt hvordan endrede rammebetingelser kan og bør endre praksis 

10:16 Lær mer – skriv med stolthet!  Vitec MV Dybdelæring og mestring med lese- og skriveverktøyet IntoWords Cloud

10:20 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar

10:30 Programmering for å styrke fagopplæringen i realfag Aschehoug Undervisning Programmering innebærer å analysere en problemstilling og bryte den ned i sine enkeltdeler. Vi ser på hvordan elever må ha både matematisk og naturfaglig forståelse for å klare dette.

10:34 Tverrfaglighet i Minecraft Stig Andreassen Microsoft Utdanning Se hvordan du enkelt kan trekke inn flere fag i ett og samme Minecraft-univers. Hva med å gjøre realfagene mer spennende, eller besøke slagmarkene under 2. verdenskrig? Visste du at du kan ta med deg elevene dine til pyramidene i Egypt? Hvordan overleve på en øde øy?

10:38 Få kontroll og oversikt over skolens digitale læremidler med Digitalelev. Digitalelev er en gratis administrasjonsplattform for digitale læremidler hvor skolen får oversikt over hvilke læremidler som finnes, kan kjøpe lisenser, administrere tilganger og tildele lisenser til elevene. 

10:42 Undervisning i teknologirikt klasserom og samspill med SAMR-modellen ATEA I skolen er 1:1 begynt å bli normalen. Hvilken rolle spiller dette inn på den pedagogiske praksisen i klasserommet? ATEA

10:46 3DL – Three Dimensional Learning: Få mer ut av det digitale utstyret du har i klasserommet! Engasjer elevene med spennende og interaktivt innhold som øker lærelysten og forenkler vanskelige temaer.

10:50 Pause

11:00  Digitalisering i læringslivet – fra teknologistyrte behov til behovstyrt teknologi. Erling Lien Barlindhaug avd.dir KS utdanning

11:30 Pause


11:40 Lunsj (ca.50% av deltakerne ) og parallellseminar fordelt på 5 rom.

1. Cappelen Damm Skole

2. Pendel BS Undervisning.

3. Smart Øving  Gyldendal

4. Ny plan, ny praksis Lin Education

5. Lær mer – skriv med stolthet!  Vitec MV

12:30 Lunsj (ca.50% av deltakerne) og parallellseminar fordelt på 5 rom.

1.Programmering Aschehoug Undervisning

2. Minecraft Microsoft Utdanning

3.Digitalelev Bokbasen

4.SAMR-modellen ATEA

5. 3DL – Three Dimensional Learning


13:30 Korleis FAGFORNYINGA kan forandre klasserommet? Ingvild Vikingsen Skogestad Digg læring, Knappskog skule Heilskapleg digital undervisning, dugleikar for det 21.århundret, djupnelæring, tilpassa undervisning for alle og livsmeistring

14:15 Pause

Speedforedrag med påfølgende parallellseminar.

14:35 Er skolen klar for delingsøkonomi? Kommuneforlaget og Carl Erik Melhus presenterer ematte.no  en ny delingsplattform. En større og helhetlig satsing mot Fagfornyelsen.  Ematte.no et nytt et økosystem for deling og datautveksling i skolen.

14:39 Tilpasset, motiverende og effektiv lese- og skrivetrening med Aski Raski I 2018 ble Aski Raski lansert i ny form og er allerede solgt til over 700 skoler inkludert videregående skoler og voksenopplæring

14:43 Itslearning, Google og fagfornyelsen.  Vi viser i praksis hvordan lærere kan utnytte Google sine unike samarbeidsverktøy med itslearning sine pedagogiske verktøy. Itslearning og fagfornyelsen. Hva vil dette bety for deg som bruker læringsplattform?

14:47 Hvordan og hvorfor opprette Lingit-brukerkonto? Brukere av Lingits produkter for Windows og Mac (Lingdys, Textpilot Pluss og Lingpilot) har også tilgang til Lingdys for iPad og Lingdys for Chrome. Se og lær hvordan dette gjøres og hvilke fordeler dette har!

14:51 Workshop – samarbeid rundt SAMR-modellen ATEA  Workshopen max 30 deltakere Etter et gitt tema og konkret undervisningsopplegg konkretiserer vi SAMR-modellen. Hvordan kan vi utvikle undervisnings- opplegget for å nå et «høyere nivå», og hvordan sikre arbeidsmåter og innhold som ikke er mulig uten teknologien


14:55 Digital tilrettelegging for elever med lese- og skrivevansker ved Åsne Midtbø Aas Dysleksi Norge 


15:15 Pause mat

15:30 Parallellseminar fordelt på 5 rom

1. Delingsøkonomi KF

2. Aski Raski

3. Itslearning

4. Lingit

5. Workshop – ATEA

16:00 Slutt

eserve

Tallenes tale Det er svært avgjørende å få satt inn innsats til riktig tid. Eva Brattvold Conexius Vet du hva økt sannsynligheten er for at en som leser under snittet på tredje trinn, vil droppe ut av videregående Eller hvordan antall timer med nattesøvn korrelerer med karakterresultater?

Video i undervisningen ved Elin Måge Lærer ved Bjørnegård u-skole i Bærum