Nye konferanser våren 2018

B16 T8 S6 S7 FS  FT FB17 

ØSTLANDET

Sandefjord Scandic Park Hotell

mandag 5. og tirsdag 6.feb 2018

TRØNDELAG

Trondheim Airport Scandic Hell Hotell

onsdag 14. og torsdag 15.feb 2018

VESTLANDET

Bergen Airport Clarion Hotell

torsdag 8. og fredag 9.mars 2018

Statped

Statped er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner.
Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring.
Besøk siden deres

 

Senter for IKT i utdanningen

Senter for IKT i utdanningen er en statlig virksomhet som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen. 
Besøk siden deres

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge er en landsomfattende medlems- organisasjon som har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp.
Besøk siden deres

BS Undervisning

BS Undervisning har spesialisert seg på levering av trykte og digitale læremidler til norske kommuner og fylkeskommuner, barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek og øvrige institusjoner. BS Undervisning er et rendyrket konsept for å betjene salg av bøker og læremidler til skoler i Norge.
Besøk siden deres

IKT-Norge

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organisererer Edtech Forum. Edtech Forum er en del av IKT-Norge. IKT-Norges Edtech Forum jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemwww.ikt-norge.nomer innenfor utdanning.
Besøk siden deres

Oslo Edtech

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.
Besøk siden deres

Sentrale temaer:

- kunnskapsproduksjon på digitale flater
- tilpasset opplæring på digitale flater
- læringslyst og læringsglede på digitale flater
- når Microsoft, Apple eller Google lager rammeverket for læring
- pedagogiske appene som tilpasser seg elevens forutsetninger
- lærebøker på digitale flater fra alle forlag

Kom å få:

- innblikk i digitale ressurser, metoder og praksis som skaper motivasjon og godt læringsutbytte

- innblikk i god digital praksis når skoler bruker digitale læringsressurser

- oversikt over digitale læringsressurser som er utviklet for norsk skole og som tar vare på norsk kultur, tradisjon og språk

Share This: