ØSTLANDET

Scandic Park Sandefjord

mandag 5. og tirsdag 6.feb 2018

TRØNDELAG

Trondheim Airport Scandic Hell Hotell

onsdag 14. og torsdag 15.feb 2018

VESTLANDET

Bergen Airport Clarion Hotell

torsdag 8. og fredag 9.mars 2018

Se ny læringsteknologi i bruk som kan skape nye veier til smart læring.

Kom og få innblikk i digitale læringsressurser, metoder og praksis som skaper motivasjon og godt læringsutbytte.

Opplev inspirerende foredrag, deling av god praksis og erfaringer fra kolleger på flotte konferansehotell.

Prøv ut digitale læringsressurser som er utviklet for norsk skole og som tar vare på norsk kultur, tradisjon og språk.

Statped Sørøst

Statped Sørøst er en del av  nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Besøk siden deres

 

Microsoft

Microsoft  setter læring ut i livet og forbered studentene på fremtiden med  Office 365 i klasserommet. Ressurser for lærere, skoleledere og høyere utdanningsinstitusjoner.

 

Senter for IKT i utdanningen

1. januar 2018 fusjonerte Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, og ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Avdelingen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Dysleksi Norge

Dysleksi Norge er en landsomfattende medlems- organisasjon som har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp.
Besøk siden deres

BS Undervisning

BS Undervisning har spesialisert seg på levering av trykte og digitale læremidler til norske kommuner og fylkeskommuner, barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek og øvrige institusjoner. BS Undervisning er et rendyrket konsept for å betjene salg av bøker og læremidler til skoler i Norge.
Besøk siden deres

IKT-Norge

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organisererer Edtech Forum. Edtech Forum er en del av IKT-Norge. IKT-Norges Edtech Forum jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemwww.ikt-norge.nomer innenfor utdanning.
Besøk siden deres

Oslo Edtech

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.
Besøk siden deres

«FRA KONSUMENT TIL PRODUSENT - digital pedagogikk i praksis». Simen Sprukland - lærer på Vøyenenga u-skole kommer til Sandefjord Trondheim og Bergen

Posted by digitalkompetanse.no on 6. januar 2018

John Arne Imenes driver med opplæring av lærere i bruk av IKT og digitale læremidler ved Gjennestad VGS

Posted by digitalkompetanse.no on 17. november 2017