Konferansene med fokus fram mot 2020 i Sandefjord  Trondheim   Bergen

KLAR FOR FAGFORNYELSEN?

På konferansene vil du møte:

 • Utdanningsdirektoratet - ansvarlig og premissleverandør for Fagfornyelsen
 • Universitet og høyskoler - forskere på utviklingen og endringsbehov for norsk skole
 • KS utdanning - behovsstyrt teknologi og fremtidens skole
 • StatPed og Dysleksi Norge - “alle må med” digitale læringsverktøy for bedre integrering
 • Fagfornyelsen og Makerspace  - hva og hvorfor?
 • Google, Microsoft og Apple - globale aktører som leverer læringsverktøy til norsk skole
 • IKT-Norge og produsenter av læringsinnhold - store etablerte forlagene (Aschehoug Gyldendal Cappelen Damm Fagbokforlaget) og nye spennende leverandører med innhold og verktøy
 • Skoleeiere, skoleledere og lærere fra grunnskole og videregående vil vise fram god praksis tilpasset framtidens skole
 1. Opplev inspirerende foredrag, deling av god praksis og erfaringer fra kolleger på flotte konferansehotell.
 2. Prøv de nye læringsressurser som er utviklet for Fagfornyelsen og som tar vare på norsk kultur og språk.
 3. Se ny læringsteknologi og metoder i bruk som skaper nye veier til smart læring .
Se og opplev læring i det digitale rom gjennom Makerspace, VR, AR og koding. Prosjekter som fremmer innovasjon, samarbeid og  kreativitet. Det gir dybdelæring i tråd med fagfornyelsen
Øystein Gilje førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) - Det utdanningsvitenskapelige fakultet - UiO
Kreative og sammensatte tekster ved Stine Brynildsen

Hvordan lage kreative og sammensatte tekster med PC/Win10? ved Stine Brynildsen Høgskolelektor Avdeling for lærerutdanning i ØstfoldEn del av hovedfokuset i Fagfornyelsen handler om at elever skal jobbe mer kreativt og være aktive, produserende og lære på nye måter. Å bruke fagstoff og tekster på en kreativ måte, for å skape nye, sammensatte tekster er én måte man kan jobbe med dette på

Publisert av digitalkompetanse.no Mandag 22. oktober 2018

ØSTLANDET

Scandic Park Sandefjord

mandag 4. og tirsdag 5.feb 2019

TRØNDELAG

Trondheim Airport Scandic Hell Hotell

tirsdag 12. og onsdag 13. feb 2019

VESTLANDET

Bergen Airport Clarion Hotell

torsdag 7. og fredag 8.mars 2019

Statped  er en nasjonal etat som gir spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. Statped er en del av opplæringssektoren og bistår kommunene med å tilrettelegge opplæring. Besøk siden deres

 

Cappelen Damm undervisning (CDU) er Norges største undervisningsforlag. Vi tilbyr læremidler i de fleste fag i grunn- og videregående skole i tillegg til voksenopplæring.

 

Microsoft  setter læring ut i livet og forbereder studentene på fremtiden med  Office 365 i klasserommet. Ressurser for lærere, skoleledere og høyere utdanningsinstitusjoner.

 

Aschehoug Undervisning har et ledende miljø for lærebøker og utvikling av digitale læremidler. På lokus.no finner du over 200 elev- og lærernettsteder tilrettelagt for bruk i grunnskolen og den videregående skolen. 

 

BS Undervisning er Norges største leverandør av trykte og digitale læremidler.

Våre kunder er norske kommuner og fylkeskommuner, herunder barnehager, grunn- og videregående skoler, skolebibliotek, etater og øvrige institusjoner. Vår jobb er å gi våre kunder god og oversiktlig informasjon over hva som er tilgjengelig på læremiddelmarkedet, slik at det blir enklere å orientere seg og ta riktige valg. I nettbutikken vår vil man til enhver tid finne det bredeste utvalget av trykte og digitale læremidler beregnet på skole og utdanning, fra alle norske forlag og andre leverandører. Besøk siden deres

Dysleksi Norge er en landsomfattende medlems- organisasjon som har ca 6500 medlemmer og over 40 lokallag rundt om i landet. I tillegg til dysleksi jobber vi med dyskalkuli og spesifikke språkvansker. Vi er også opptatt av at gråsoneelvene får hjelp.
Besøk siden deres

Gyldendal Undervisning er Norges største undervisnings-forlag. Vi tilbyr innhold og tjenester som motiverer elevene, styrker lærerne og effektiviserer skolehverdagen. Vårt innovative utviklingsmiljø har i samarbeid med noen av landets beste pedagogiske ressurser, og gjennom praktisk utprøving i klasserom over hele landet

1. januar 2018 fusjonerte Senter for IKT i utdanningen og Utdanningsdirektoratet, og ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT. Avdelingen skal bidra til økt kvalitet i opplæringen med bruk av informasjons- og kommunikasjons- teknologi (IKT) for barn i barnehagene, elever i grunnopplæringen og studenter i lærer- og barnehagelærerutdanningen.

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjon, samt norsk for minoritetsspråklige. Forlaget utgir også en rekke offentlige publikasjoner og andre oppdrags-utgivelser

IKT-Norge er IKT-Næringens interesseorganisasjon som organisererer Edtech Forum. Edtech Forum er en del av IKT-Norge. IKT-Norges Edtech Forum jobber med politiske spørsmål og rammebetingelser for sine medlemwww.ikt-norge.nomer innenfor utdanning.
Besøk siden deres

Oslo Edtech Cluster er et nettverk for bedrifter innenfor læringsteknologi som skal jobbe med aktiviteter, kobling mot FoU, synliggjøring og kommunikasjon for deltakerne – nasjonalt og internasjonalt.
Besøk siden deres

John Arne Imenes driver med opplæring av lærere i bruk av IKT og digitale læremidler ved Gjennestad VGS

Posted by digitalkompetanse.no on 17. november 2017